Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Salg af andelsbolig

Salg af andelsboliger adskiller sig fra processen man kender ved ejerboliger. Der er flere ting man skal være opmærksom på, når man skal sælge sin andelsbolig. Derfor tager vi dig med igennem hele processen, så du undgår faldgruber og er klædt godt på til, når du skal sælge din andelsbolig.

Andelsboligsælgere har en række forpligtelser, der skal overholdes i forbindelse med salget. Det kan være svært at finde hoved og hale i hele processen, og det er heller ikke de samme procedurer, der er for alle foreninger.

Proceduren for salg af andelsboligen

Det er op til den enkelte forening at bestemme i deres vedtægter, hvordan proceduren for salg skal forløbe. Et salg skal altid indberettes til bestyrelsen, så de er sikre på, at det sker i henhold til vedtægterne. Nogle foreninger har et krav til, at der skal udarbejdes et eftersyn af elinstallationer og et VVS-tjek i forbindelse med salget. Derudover har nogle andelsboligforeninger vedtægter, som bestemmer, at en vurderingsmand skal gennemgå andelsboligen for eventuelle forbedringer.  

Andelsboligens salgspris

Førend man går i gang med at sælge andelsboligen, skal man have en prisberegning af andelsboligen. Andelsboliger prissættes efter andelskronen, som beregnes således:

(ejendommens værdi + øvrige aktiver – foreningens gæld) / oprindelige indskud fra alle andelshavere = andelskronen

Ejendommens værdi er en del af andelskronen. Denne kan fastsættes ud fra tre forskellige metoder nemlig anskaffelsesprisen, den offentlige ejendomsvurdering og en valuarvurdering. Foreningerne beslutter selv hvilket vurderingsprincip, de ønsker at anvende:

Anskaffelsesprisen

Vurderer ejendommen ud fra den værdi, som foreningen blev købt for. Her vil eventuelle forbedringer igennem tiden blive tilskrevet.

Valuarvurdering

Her bliver ejendommens værdi bestemt ud fra det var en udlejningsejendom, og denne følger markedsværdien. Valuarvurderingen foretages af en valuar, og den gælder på nuværende tidspunkt i 18 måneder.

Den offentlige ejendomsvurdering

Dette er den offentlige vurdering, som har været fastfrosset siden år 2013. Politikerne har endnu ikke fundet et nyt vurderingsprincip, hvorfor de foreninger, der anvender denne metode har en lavere ejendomsværdi end valuarvurderede ejendomme, som har fulgt med markedsværdierne.

Når andelskronen er udregnet, har man prisen på andelsboligen. Dog vil eventuelle forbedringer kunne tilføjes prisen. Det er en vurderingsmand, som kan vurdere de individuelle forbedringer, der er foretaget i andelsbolig. Forbedringer kan være et nyt badeværelse, et nyt køkken, gulvvarme eller spritnye elinstallationer. Hver år afskrives forbedringernes værdi ud fra en fast procentdel.

På samme måde vil mangler i andelsboligen også kunne fratrækkes andelsboligens pris. En mangel er en genstand, som fx et defekt toilet, der mangler den egenskab, som forventes. På samme måde vil en genstand, der har en anden egenskab end forventet også være en mangel. Et eksempel på dette kan være et hul i væggen.

Maksimalpris på andelsboliger

Der er et prisloft på andelsboliger, som kaldes maksimalprisen. Det er den maksimale værdi som andelen, plus forbedringerne, der er foretaget i andelsboligen, må sælges for. Salgsprisen må altså ikke overstige maksimalprisen – dette er ulovligt og kan føre til fængselsstraf i op til fire måneder. Derfor må køberen heller ikke overbyde maksimalprisen. Det er heller ikke lovligt at modtage penge under bordet i forbindelse med salget fra en køber, der vil sikre sig din bolig.  

Vigtige dokumenter til andelsboligsalg

Der er oplysningspligt i forbindelse med salg af andelsboliger. Det betyder, at det er lovpligtigt, at man giver køberen nøgleoplysninger om andelsboligen og foreningen med det formål at skabe gennemsigtighed på andelsboligmarkedet for køberne. I forbindelse med salget udarbejdes to nøgleoplysningsskemaer, som fremlægger de vigtigste oplysninger omkring andelsboligforeningen og dens økonomi. Det ene skema omhandler oplysninger omkring andelsboligforeningen, vedligeholdelse samt enkelte oplysninger om finansielle forhold. Det andet udfyldes af banker og realkreditinstitutter, som indberetter hvilke lån, de har ydet foreningen.

Sælgeren står for at udlevere nøgleoplysningerne til køberen. Bestyrelsen har 10 dage til at udlevere nøgleoplysningsskemaet til sælgeren, når de har modtaget relevant dokumentation, som el-og vvs-rapporter samt en vurdering af andelens forbedringer, fra sælgeren. Formålet med nøgleoplysningsskemaet er at skabe et grundlag for køberen, så de kan bedømme om det er en rimelig pris, der ønskes for andelen.

Sælgeren skal udlevere en række dokumenter til køberen

 • Andelsboligforeningens vedtægter
 • Andelsboligforeningens seneste årsregnskab
 • Budgettet for andelsboligforeningen
 • Et referat fra den seneste ordinære generalforsamling, samt derefter eventuelle generalforsamlinger i andelsboligforeningen
 • Ejendommens energimærkning
 • Vedligeholdelsesplanen såfremt den eksisterer

FAQ

Hvem må du sælge andelsboligen til?

Almindeligvis beskriver vedtægterne, at en ny andelshaver skal godkendes af bestyrelsen. Dette skyldes, at der foreningerne typisk har forskellige regler for hvem der har fortrinsret til at købe andelsboligerne i deres forening. De typiske regler for, hvem andelsboligen må sælges til, er listet herunder.

Familiemedlemmer

I flere private andelsboligforeninger, er der et princip omkring at andelshaveren frit kan sælge boligen videre til familiemedlemmer.

Interne ventelister

Hvis familie ikke ønsker at købe andelsboligen, vil købsretten i mange andelsboligforeninger gå videre til interne ventelister. Boligen udbydes her til andre andelshavere i foreningen, som kan købe andelsboligen. Hvis flere ønsker at købe boligen, tilbydes den til højest placerede på listen.

Eksterne ventelister

Andelsboligforeninger kan også anvende eksterne ventelister, hvor udefrakomne har skrevet sig op på en venteliste. Ved salg inviteres de interesserede ud for at se andelsboligen, og såfremt flere ønsker at købe boligen, vil den på samme måde som ved de interne lister gå til den køber, der er højest placeret på listen.

Interesselister

Udover ventelister, er det også muligt at have en interesseliste, hvor foreningens beboere kan være med til at bestemme hvilke beboere, som kan overtage andelsboligen. Interesselister anvendes hvis man lægger vægt på nogle specifikke kriterier i foreningen. Det kan være at foreningen ønsker en jævn fordeling af aldersgrupper eller at man vil have at kommende andelshavere, er interesserede i foreningslivet og deltager i fælles aktiviteter.

Salg uden for foreningen

Hvis din forening ikke anvender ventelister eller interesselister, eller hvis der ikke er nogle interesserede blandt listerne, står det dig frit for, hvordan du vil sælge din andelsbolig. Når du har fundet en køber til din andelsbolig, skal bestyrelsen godkende køberen. Såfremt køberen nægtes adgang til foreningen, skal der forelægge en saglig begrundelse.

Kan man selv sælge sin andelsbolig?

Ja, når din forening ikke anvender ventelister eller interesselister, kan du både gøre brug af en ejendomsmægler eller vælge selv at sælge andelsboligen. Selvsalg af andelsboliger kan gøres ved at annoncere via internettet. Flere hjemmesider tilbyder at opsætte salgsannoncer gratis eller for et mindre beløb. Ligeså er Facebook en attraktiv måde at sætte andelsboliger til salg på, da opslaget let og hurtigt kan deles til netværket, helt omkostningsfrit.

Er selvsalg af andelsboliger bedre end ejendomsmæglersalg?

Nej, det er en individuel vurdering, hvornår det er bedst selv at sælge kontra ved hjælp fra en ejendomsmægler. De steder hvor der er lange ventelister, eller stor efterspørgsel på andelsboligerne, kan selvsalg være en god økonomisk besparelse. Her er det nemt at få fat i en køber. Derimod kan en ejendomsmægler være fordelagtig, hvis man bor i et område, hvor andelsboliger ikke er i så høj kurs. Det er altså en vurderingssag, man skal gøre op med sig selv. Har man overskud til at stå for salget selv? Eller vil man hellere investere i en professionel hjælp?

Overdragelse af din andelsbolig

Når du har fundet en køber til din andelsbolig, skal overdragelsesaftalen udarbejdes. I overdragelsesaftalen står købssummen, samt hvordan og hvornår indbetalingen skal ske.

Overdragelsesaftale

Hvilke dokumenter skal du overdrage til køberen?  

Ud over en overdragelsesaftale med pris, dato for overdragelse, forbedringer og løsøre, så er der også en række vigtige dokumenter, du som sælger skal huske at give til køberen ved overdragelsen.

Dokumenterne du skal videregive ved overdragelsen er:

 • Andelsbeviset
 • Det seneste årsregnskab
 • Foreningens budgetter
 • Vedtægterne
 • Husordenen
 • Lister over prisberegningen af andelsboligen, løsører og forbedringer

Ved salg af andelsboligen skal køber i forbindelse med overdragelsen indbetale overdragelsessummen til foreningen eller administratoren. Disse vil efter fradrag af foreningens tilgodehavende, udbetale resten af summen til dig, som sælger.

Hvad sker der, hvis køber anmelder fejl og mangler?

Når du har solgt din andelsbolig, vil der gå 14 dage, før du får overdragelsessummen udbetalt af bestyrelsen. Perioden skal nemlig bruges af køber til at kunne anmelde eventuelle fejl og mangler i andelsboligen. I tilfælde af indberetninger af fejl og mangler vil køber og sælger komme til enighed omkring et beløb for fejl og mangler. Herefter afsluttes dit salg af andelsboligen, og du er nu ude af din bolig.

Hvor kan man finde en andelsbolig til salg?

Andelsboliger er populære, og det er derfor ofte vanskeligt at finde én inden den er solgt. Det er derfor en god idé at undersøge dine muligheder inden du går i gang. Hertil er det en god idé at undersøge de forskellige andelsboliger, der er til salg på boligmarked.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

22 kommentarer

AvatarKlaus Berre Eriksen

Hvis bestyrelsen i andelsboligforeningen står for salget af en lejlighed, må foreningen så opkræve betaling for salgsarbejdet fra køber og sælger, og er der loft eller præcedens for, hvor stort beløb/procent foreningen må beregne.
Klaus

Fie RueløkkeFie Rueløkke

Hej Klaus,

Mange tak for din besked. Vi sidder ikke med juridisk baggrund på Andelsportal.dk og kan derfor ikke rådgive dig konkret i, hvordan det jf. lovgivningen forholder sig. Jeg anbefaler, at du søger juridisk rådgivning for et konkret svar.

Bedste hilsner
Fie

AvatarBerit Rasmussen

Hvis en andels forening ikke indbetaler pengene fra et salg inden for 14 dage efter disponeringen fra køber kan man så kræve renter af beløbet

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Berit
Mange tak for dit spørgsmål. Dit spørgsmål er af juridisk karakter, og da vi ikke har juridiske rådgivere herinde, vil jeg anbefale at du forhører dig hos andelsboligforeningens ejendomsadministration og spørger, om de kan rådgive dig. Ellers vil jeg anbefale, at du forhører dig hos en advokat eller jurist, som kan hjælpe dig med at se ind i renteloven.
Mange hilsner
Nicole/Andelsportal.dk

AvatarRita Vilhelmsen

Hej
Hvorfor ikke få en advokat tilknyttet til Andelsportalen – det ville være en stor hjælp for bestyrelser ifm. problemstillinger vedrørende salg?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Rita

Mange tak for din kommentar og dit input. På andelsportal.dk formidler vi nyttig viden, informationer og nyheder til andelsboligejere og -foreninger, samt opdaterer vi om andelsboligmarkedet. Vi benytter os ofte af eksperter og fagfolk i vores indhold, der kan råde og vejlede generelt, men vejledning ift. enkeltsager af juridisk karakter er ikke en del af vores univers her på Andelsportal.dk. Der henviser vi hellere til, at man finder en dygtig ekstern juridisk vejleder, der matcher foreningens ønsker og behov ift. rådgivning.

Rigtig god påske.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarMorten Toborg

Hej – jeg er formand i en andelsforening, hvor vi er ved at sælge en lejlighed.
Der er anført en overtagelsesdato i salgsopstillingen – kan den bare laves om i overdragelsesdokumentet ?
Kan man køber undgå at stille en bankgaranti ?
Hvad sker der med salget, hvis køber ikke indbetaler købssummen til tiden – er det “bare” noget mellem sælger og køber ?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Morten,
Mange tak for din henvendelse.
Der burde ikke være en hindring ved at I laver datoen for overtagelse om.
Det er naturligvis enormt vigtigt, at en køber betaler for sin andelsbolig. Og det er ikke blot en sag mellem køber og sælger – der vil være blandt andet være tvivl om, hvem der betaler boligafgift hvis I ikke kender den præcise overdragelsesdato og dermed andelshaver. Hvis der ikke er en andelshaver til boligen er det jer som forening, der hæfter for boligafgiften. I bør gøre køber og sælger opmærksomme på, at såfremt købesummen ikke indbetales inden en kort frist anses handlen som bortfaldet. Bor køber i andelsboligen uden at have betalt for den bør sagen bringes for fogedretten.
Jeg håber, at I finder en løsning.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarPia Hyrzkov Hedegaard

Aabenraa d 12 februar 2024
Jeg er formand for en andelsboligforening og har et spørgsmål vedrørende salg.
Skal der en advokat eller ejendomsmægler indover ved et salg det mener jeg at have hørt.
Venlig hilsen
Pia Hyrzkov Hedegaard

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Pia

Mange tak for din kommentar. I skal ikkebenytte jer af en ejendomsmægler eller boligadvokat, men står der i vedtægterne, at I skal benytte en boligadvokat eller ejendomsmægler, skal I selvfølgelig det. Vi ser, at flere andelsboligforeninger med ventelister ikke benytter sig af en ejendomsmægler og/eller boligadvokat.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarMolly Michelle Larsen

Ift salg af andel – jeg ved at det kun er i ejerboliger man bruger ejerskifteforsikring? Så hvis der f.eks. findes en skade der ikke blev fundet og nævnt da man fik lavet vurderingsrapporter…hvor længe kan sælger så holdes ansvarlig? Hvis skaden f.eks. findes et år efter købet, er sælger så stadig tvunget til at betale for skaden? Og til slut – hvis specifikke skader ER nævnt i rapporterne..så kan køber ikke gøre krav på noget erstatning? Er det rigtigt forstået? 🙂 Vh Molly

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Molly

Mange tak for din kommentar. Sager om skjulte fejl og mangler håndteres forskelligt fra forening til forening. Så jeg vil anbefale dig, at du kontakter din bestyrelse, der vil kunne gøre dig klogere på, hvordan jeres forening håndterer sådanne sager. Du kan desuden læse mere om fejl og mangler i denne artikel: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarHanne Pedersen

Hej
Køber vil have disponeringsret over Andelsbolig 14 dage før overdragelsedato.
Må jeg/ejendomsmægler sælge andelsbolig på den måde og hvad er risikoen ved det ?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Hanne
Mange tak for din besked. Jeg vil anbefale, at du hører din bestyrelse eller foreningens administrator ad, da det afhænger af, hvad der står i foreningens vedtægter.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Hvordan ser et formular ud vedrørende endelig afregning af salget af Andelsboligen

Hej. Jeg har solgt min andelsbolig, til en køber som ikke ville betale indenfor fristen i kontrakten. Han fortrød heller ikke købet indenfor sin fortrydelsesret. Han fik 3 gange ekstra tid til at betale, og fik i alt 6 dage ekstra til at indbetale, hvilket synes rimeligt, da han havde pengene på kontoen og altså ikke skulle låne til det.
Han “lovede” selv at indbetale pengene den 6. dag, men på dagen nægtede han, og ville have to dage mere, til at tænke over det. Her sagde vi fra og hævede kontrakten og bad ham tage sine ting ud af boligen, da han allerede var gået i gang med at rykke ind.

Jeg ved godt I selvfølgelig ikke kan gå for meget ind i en konkret sag. Men vil I mene det er rimeligt at kontrakten er hævet med 6 dages overskridelse når der flere gange er varslet og han selv har indgået i at kunne betale til denne dag?
Jeg har oprettet et erstatningskrav mod køberen, fordi det har kostet mig en del penge, men skal jeg være nervøs for at han opretter krav den anden vej, når jeg har hævet kontrakten? Håber I kan hjælpe med lidt generelle råd om en sådan situation, da jeg har meget svært ved at finde info om det.
Mvh

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej TTS

Mange tak for din henvendelse. Det lyder som en rigtig træls sag. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig videre – vi sidder som journalister herinde og kan derfor ikke yde juridisk rådgivning. Jeg vil anbefale dig, at du får vejledning fra enten foreningens administrator eller en boligadvokat.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarHelle Bolt

Jeg har boet i min andel i 18 år og skal nu sælge,der har været vuderingsmand på.
Han har skrevet i sin rapport at der skal tages væv ned i hele lejligheden dvs ind til de rå vægge pgra der er blevet røget i lejligheden kan det virkelig være rigtigt de tilbageholder ca 80000 kr
Normalt vil en afvaskning og maling hjælpe ,
Er det en ny lov og hvor finder jeg den?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Helle,
Mange tak for din henvendelse.
Det er ikke en lov, men de regler for mangler, forbedringer og afskrivninger, som I anvender i foreningen. Nu ved jeg ikke, hvor stort arealet er, men hvis du synes at det er en urimelig pris, kan du jo høre ad, om du kan få lov til selv at udbedre den mangel, som det er vurderet at rygningen har resulteret i.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarLeif Achen Christensen

Min Bonus datter er ved at sælge sin andelslejlighed, nu er vi nået til at en af rettens udpeget Vurderingsmand EL mand forlanger nu at der skal være 3 Stk. stikkontakter, med jord på i køkkenet opsat på sælgers regning kan det være rigtigt.
Ejendommem er knap 100 år gammel og født med en dobbelt afbryder og en dobbelt stikkontakt ved indgangsdøren til køknet.
Da det er et gammelt butikslejemål er det i tre plan, med et tilhørende kælderrum hvor der nu forlanges at der skal trækkes et nyt El kapel med jord igen på sælgers regning.
Kan det have sin rigtighed.
Det må da høre under forbedringerne.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Leif

Mange tak for din besked. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med dine spørgsmål, men vil anbefale, at du kontakter en boligadvokat, såfremt du er enig i den af retten udpegede vurderingsmands vurderinger.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

Viser 0 af 22 kommentarer