Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Andelsbevis

Andelsbeviset er et dokument, som beskriver, hvem der er andelshaver i den pågældende andelsbolig. Det er et bevis på hvem, der har rådighedsretten i boligen. Andelsbeviset fungerer som en kvittering og en bekræftelse på, at andelskapitalen er indbetalt til foreningen. Men hvilken betydning har andelsbeviset egentlig for dig og jeres andelsboligforening? Her kan du læse mere om andelsbeviset og få svar på mest gængse spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med andelsbeviset.

Hvornår udstedes et andelsbevis?

Det er naturligt at tænke, at der ved overdragelse af en andelsbolig skal udstedes et nyt andelsbevis. Dog er dette ikke tilfældet. I stedet foretages en såkaldt transportpåtegning. Her noteres det, at de nye andelshavere har fået overdraget andelsboligen fra den pågældende dato. Ud over navnet på den nye andelshaver skal det oprindelige indskud, som var gældende ved andelsboligforeningens stiftelse, noteres på forsiden af andelsbeviset.

Hvorfor anvendes andelsbeviset?

I Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABF)’s standardvedtægter, står der i §6 stk. 4, at der skal udstedes et andelsbevis for hver andel med navn på andelshaveren på. I de foreninger, der måtte anvende standardvedtægterne, er andelsbeviset altså en fast formalitet.

Dog er andelsbeviset ikke et værdipapir, men udelukkende en bekræftelse på, at overdragelsen af andelsboligen er i orden. I stedet er det overdragelsesaftalen, som anvendes i juridiske henseender som et bevis på, hvem andelshaveren er.

Andelsbeviset fungerer derimod som en kvittering på, at den pågældende andelshaver nu har fået overdraget brugsretten til boligen. Frem for en juridisk værdi er andelsbeviset psykologisk vigtigt for andelshaverne, fordi det er en tryghed at have et ekstra stempel på, at de nu er andelshavere.

Kan der stå flere navne på andelsbeviset?

Når man overtager en andel, er det muligt at notere flere end én andelshaver på beviset. Hvis man ønsker dette, så er der eksempelvis to andelshavere, som i fællesskab vil være ejere af brugsretten i andelsboligen. Man bestemmer selv, hvor mange navne, man ønsker at have på andelsbeviset. Dog skal man være opmærksom på, at der i mange vedtægter står, at alle andelshavere har bopælspligt. Dette betyder, at ejerne rent faktisk også skal bo i andelsboligen.

Kan man ændre i antallet af navne på andelsbeviset?

Det er muligt at ændre i navnene, der er på andelsbeviset. Hvis dette ønskes, foretages en såkaldt deloverdragelse. Denne bliver behandlet som hvilken som helst anden overdragelse, der sker i foreningen. Derfor skal både andelsboligforeningens administrator eller bestyrelse ind over. Disse udarbejder deloverdragelsen, som alle involverede aktører skal underskrive.

Du skal være opmærksom på, at nogle administrationsselskaber tager et gebyr for denne ydelse, som typisk skal betales af den enkelte andelshaver.

Vidste du?

Hvis du vil overdrage en del af andelen til en anden, og den er pantsat til fx en bank, så skal alle pant- og rettighedshavere give en skriftlig godkendelse. Der er nemlig tale om et frasalg af andelen. Dette sker eksempelvis, hvis en samlever, samtidig med deloversdragelsen også vil hæfte for lånet. Her er det ganske enkelt kreditorerne, der skal godkende den nye andelshaver. Denne proces gælder også, hvis et navn skal slettes.

Andelsbeviset ved sammenlægning af andelsboliger

Ved sammenlægning af andelsboliger har foreningerne normalt indskrevet i vedtægterne, at der skal udarbejdes et nyt andelsbevis til den nye andelsbolig. Andelsbeviset skal laves, når der forelægger en ibrugtagningstilladelse af andelen.

Hvad gør du med andelsbeviset ved forældrekøb?

Der kan opstå to problematikker vedrørende andelsbeviset og forældrekøb. Nogle foreninger har det nemlig som et krav i deres vedtægter, at der udelukkende kan stå ét navn på andelsbeviset. Desuden har andre andelsboligforeninger nedskrevet, at der er et krav om bopælspligt på alle andelshavere, som står på beviset.

Ved forældrekøb har mange foreninger nedskrevet i vedtægterne, hvem der skal stå på andelsbeviset. Derfor er det altid en god idé at forhøre sig hos bestyrelsen eller tjekke vedtægterne, så du er sikker på, at den/de rette står på andelsbeviset.

Blot fordi andelsbeviset har flere navne tilknyttet, er det ikke ens betydende med, at alle på beviset har stemmeret til generalforsamlingerne. Hver andel har nemlig almindeligvis én stemme. Det er vedtægterne, som beskriver hvem der kan stemme til generalforsamlingen.  

Hvad sker der hvis andelsbeviset forsvinder?

Proceduren for hvad der sker ved bortkomne andelsbeviser kan se ud på to forskellige måder. Almindeligvis står der i vedtægterne, at der blot kan udstedes et nyt bevis, der vil overskride det forhenværende. Dette kan man, da andelsbeviset ikke er værdipapir, men blot et bevisdokument. Den anden procedure indtræffer, hvis der i vedtægterne står, at andelsbeviset skal mortificeres. Her skal beviset erklæres ugyldigt ved dom. Denne proces sker i meget få og ofte ældre andelsboligforeninger, der har fastlagt særlige regler omkring bortkomne andelsbeviser.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

AvatarSven Nikolajsen

Hej, jeg står og er ved at købe en andelsbolig. De har ændret deres vedtægter, så der står, at de bruger en intern liste over hvem der bor i de enkelte andelsboliger, i stedet for et andelsbevis. Er det lovligt og er overdragelsesaftalen nok som det eneste bevis?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Sven

Mange tak for din kommentar. Vi sidder som journalister her på Andelsportal.dk og har derfor ikke den juridiske ekspertise til at kunne fortælle, om det er lovligt ift. f.eks. GDPR. Jeg vil anbefale, at du forhører dig hos en boligadvokat. Om overdragelsesaftalen er nok, kan jeg desværre heller ikke svare på. Det afhænger af, hvad der står i vedtægterne.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarHelle Laursen

Kan jeg kræv, at få et nyt andelsbevis – efter min mand er død, og jeg har overtaget boet jfr. skifterets erklæring?

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Helle
Tak, for din kommentar.
Hvis der er tale om et uskiftet bo, hvor du indtræder som rettighedshaver over andelsboligen, kan man lave en transportpåtegning på andelsbeviset. Det betyder, at du bliver skrevet på som andelshaver på andelsbeviset, hvor dit navn samt dato for overdragelsen noteres i stedet for din mands. På den måde får du et ekstra stempel på, at overdragelsen er sket, og at du er alene andelshaver i boligen.
Andelsbeviset er blot en formalitet, og derfor er det enkelt at få lavet en transportpåtegning. Af samme grund udsteder man som udgangspunkt ikke nye andelsbeviser, når der kommer nye andelshavere til, men man noterer den nye andelshaver på beviset. Du kan med fordel høre bestyrelsen, om de har foretaget denne transportpåtegning på andelsbeviset.
Du ønskes en god dag,
Nicole – Andelsportal.dk

Viser 0 af 4 kommentarer