Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vedtægter

En andelsboligforenings vedtægter er det regelsæt, som man vælger at følge i en andelsboligforening. Dette foregår naturligvis i samspil med den normale lovgivning på området. Dette regelsæt skal være med til at skabe de nødvendige retningslinjer, som man i en andelsboligforening har behov for at have indbyrdes. Disse regler sørger for, at foreningen bliver drevet, vedligeholdt og optimeret i fællesskabets interesse.

Hvordan fungerer vedtægter?

Vedtægterne fungerer som retningslinjerne eller ‘lovgivningen’ i andelsboligforeningen. Vedtægter kan eksempelvis foreskrive hvilke regler, der er indenfor sager som:

  • Fremleje af andelsboliger
  • Regler om husorden
  • Eksklusion
  • Forældrekøb (bopælspligt)
  • Overdragelsessum
  • Boligafgiften

Hertil kan det være regler om, hvor meget boligafgiften i foreningen må være på, eller hvordan husordenen skal se ud. Husordenen er reglementet, der søger at skabe de bedste rammer for at danne sig et godt naboskab i andelsboligforeningens – her kan du læse meget mere om husorden. Vedtægterne bliver som regel også brugt af andelsboligforeningen på generalforsamlinger, hvor forslag fra medlemmer bliver diskuteret i kontekst til vedtægterne. Her kan du læse meget mere om generalforsamlinger og vedtægternes rolle til disse.

Tip: Køber bør altid kigge vedtægterne igennem inden køb. Vedtægterne indeholder ofte regler om eksempelvis bopælspligt, fremlejeret, fremlejeret til korttidsudlejning og husdyrhold. Det er ting, der kan lyde banale, men som er af stor betydning for en potentiel køber. Eksempelvis hvis der er et ønske om at købe andelsboligen som et forældrekøb.

Hvad er standardvedtægter?

Vil man gerne være på den sikre side og vide at de fleste og mest nødvendige sager er dækket ind gennem vedtægter, kan man vælge at gøre brug af et sæt standardvedtægter. Standardvedtægterne er udarbejdet med henblik på at være letforståelige og transparente for medlemmerne, så alle har samme forudsætninger for at forstå vedtægterne. Dette kan eksempelvis være Andelsportal.dk’s standardvedtægter, som du kan se lige her.

Hvad skal der til for at ændre vedtægterne?

Ønsker man at ændre foreningens nuværende vedtægter, skal dette gøres på en generalforsamling. Det skal gøres gennem flertal, og flertallet skal normalvis være, så 2/3 af foreningen stemmer for en vedtægtsændring, for at den kan finde sted. Her kan du læse meget mere om flertal.

Hvad sker der hvis man bryder vedtægter?

Vedtægterne i en andelsboligforening er naturligvis til for at blive overholdt. Er der derfor et medlem, der groft misligholder sine forpligtelser, eller gør det gentagne gange, er der grundlag for en ekskludering af medlemmet.

Det er op til bestyrelsen at foretage en ekskludering, så erfarer du, at et medlem groft misligholder sine forpligtelser, skal der indsendes en klage til bestyrelsen, der vil tage sagen videre. Dette kan eksempelvis være i sager om støj gentagne gange eller ulovlig fremleje af boligen.

Tre råd til vedtægter i en andelsboligforening

Tal-1 Søg rådgivning ved vedtægtsændringer

Det kan være en fordel for andelsboligforeninger at få advokathjælp i forbindelse med vedtægtsændringer.

Tal-2 Undersøg om vedtægterne er opdaterede og husk altid én vigtig bestemmelse

Det er vigtigt at have styr på, at en panthaver skal have ret til at blive indehaver af en andelsbolig ved at købe den på en tvangsauktion. Det er vigtigt, da en eventuel køber ikke kan købe andelen ved hjælp af et lån.

Tal-3 Træd varsomt

Vedtægterne skaber forbindelsen mellem medlemmerne. Derfor skal man tænke sig meget om, hvis man ønsker at ændre vedtægterne.


FAQ

Må en person, der ikke var med til generalforsamlingen underskrive referatet?

Dette er bestemt af foreningens vedtægter. Under normale omstændigheder skal bestyrelsen underskrive referatet, som en bekræftelse på at de er bekendte med de beslutninger, der er blevet truffet på generalforsamlingen.

Kan man lave en vedtægtsændring med tilbagevirkende kraft?

Man kan ikke lave en vedtægtsændring med tilbagevirkende kraft. Man kan dog foretage vedtægtsændringer, der træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Der fremgår intet i vedtægterne om sammenlægning af lejligheder. Skal der det?

Det er klart en fordel at have vedtægter angående sammenlægning af lejligheder. Det gælder generelt, at der findes tre tilladelser, som skal indhentes inden sammenlægningen påbegyndes. Dette er 1. tilladelse fra andelsboligforeningen, 2. tilladelse fra kommunen, 3. byggetilladelse fra kommunen.

Jeg købte mig ind i andelsboligforeningen, med forudsætningerne om at måtte have husdyr, dette er dog ændret nu, skal jeg skaffe mig af med mig husdyr?

Køber du dig ind i en andelsboligforening med de forudsætninger at du gerne må have husdyr, har du også ret til at beholde dit husdyr, såfremt at reglerne på dette område skulle ændres. Du har dog ikke ret til at anskaffe dig et nyt husdyr efter det er blevet ændret.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *