Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Boligafgift

Ejer du en andelsbolig, skal du betale boligafgift til foreningen. Boligafgiften dækker foreningens udgifter, så som ejendomsskatter, administration og ydelser på foreningens lån. Boligafgiften kaldes også for boligydelse. Du kan læse mere om boligafgiften i andelsboligforeninger her.

Boligafgiften i andelsboligforeninger

Som andelsboligejer skal du betale boligafgift til din andelsboligforening. Boligafgiften er en husleje, du skal betale til foreningen, og den dækker foreningens udgifter, så som administration, ejendomsskatter, og ydelser til foreningens lån. Boligafgiften betales månedligt.

Din boligafgift kan stige, og gør den det, skal du og foreningens andre ejere betale flere penge til foreningen. Boligafgiften kan f.eks. stige, når der skal repareres på din forenings tag og foreningen ikke har økonomien til at betale for reparationen. Her må foreningen ofte tage et lån, og det lån skal du som andelsboligejer betale af på. Det skyldes, at I er fælles om driften af andelsboligforeningen. Stiger boligafgiften, skal alle i andelsboligforeningen betale mere, og er der nogle i foreningen, der ikke har råd til stigningerne – og ikke kan sælge boligen – kan det ende ud i, at udgifterne pålægges de andre andelsboligejere i foreningen.

Boligafgiften

Undersøg boligafgiften, når du skal købe andelsbolig

Skal du købe andelsbolig, bør du undersøge boligafgiften. Det skyldes, at boligafgiften er den husleje, du skal betale – foruden et evt. lån til køb af andelsboligen. Du bør undersøge om der er udsigter til stigninger i boligafgiften og om boligafgiften er inkl. forbrugsudgifter eller ej. Forbrugsudgifter er f.eks. vand og varme. For at komme tættere på om der er udsigter til stigninger i boligafgiften, skal man kigge lidt nærmere på foreningens dokumenter, herunder dokumenter på de lån, der er i andelsboligforeningen. Her anbefales det, at du gennemgår dem med din bank eller en juridisk konsulent.

Hvordan er boligafgiften sammensat? Hold øje med:

  • Vedligeholdelse (og strategien herfor)
  • Finansiering (kig på renten og på, om der afdrages på gælden)
  • Drift (stifter foreningen gæld, eller har den råd til at betale regningerne)

FAQ

Hvorfor skal jeg betale boligafgift?

Du og din andelsboligforenings andre andelsboligejere er fælles om driften af ejendommen. Der er knyttet nogle faste udgifter til det at bo i en andelsboligforening, og boligafgiften dækker de udgifter. Boligafgiften dækker de forskellige udgifter, din forening har. Eksempler på udgifter er administration, ejendomsskatter, samt renter og afdrag på foreningens lån.

Kan boligafgiften stige i min andelsboligforening?

Ja, det kan den godt. Boligafgiften kan f.eks. stige, når der skal repareres på din forenings tag og foreningen ikke har økonomien til at betale for reparationen. Her må foreningen tage et lån, og det lån skal du som andelsboligejer betale af på. Det skyldes, at I er fælles om driften af andelsboligforeningen. Stiger boligafgiften, skal alle i andelsboligforeningen betale mere, og er der nogle i foreningen, der ikke har råd til stigningerne – og ikke kan sælge boligen – kan det ende ud i, at udgifterne pålægges de andre andelsboligejere i foreningen.

Må bestyrelsen hæve boligafgiften uden om generalforsamlingen?

Boligafgiftens størrelse fastsættes efter vedtægterne almindeligvis af generalforsamlingen. Det vil derfor i langt de fleste foreningers vedtægter fremgå om bestyrelsen har mandat til at hæve boligafgiften (og hvor meget) uden om generalforsamlingen.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *