Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Boligafgift

Ejer du en andelsbolig, skal du betale boligafgift til foreningen. Boligafgiften dækker foreningens udgifter, så som ejendomsskatter, administration og ydelser på foreningens lån. Boligafgiften kaldes også for boligydelse. Du kan læse mere om boligafgiften i andelsboligforeninger her.

Boligafgiften i andelsboligforeninger

Som andelsboligejer skal du betale boligafgift til din andelsboligforening. Boligafgiften er en husleje, du skal betale til foreningen, og den dækker foreningens udgifter, så som administration, ejendomsskatter, og ydelser til foreningens lån. Boligafgiften betales månedligt.

Din boligafgift kan stige, og gør den det, skal du og foreningens andre ejere betale flere penge til foreningen. Boligafgiften kan f.eks. stige, når der skal repareres på din forenings tag og foreningen ikke har økonomien til at betale for reparationen. Her må foreningen ofte tage et lån, og det lån skal du som andelsboligejer betale af på. Det skyldes, at I er fælles om driften af andelsboligforeningen. Stiger boligafgiften, skal alle i andelsboligforeningen betale mere, og er der nogle i foreningen, der ikke har råd til stigningerne – og ikke kan sælge boligen – kan det ende ud i, at udgifterne pålægges de andre andelsboligejere i foreningen.

Boligafgiften

Undersøg boligafgiften, når du skal købe andelsbolig

Skal du købe andelsbolig, bør du undersøge boligafgiften. Det skyldes, at boligafgiften er den husleje, du skal betale – foruden et evt. lån til køb af andelsboligen. Du bør undersøge om der er udsigter til stigninger i boligafgiften og om boligafgiften er inkl. forbrugsudgifter eller ej. Forbrugsudgifter er f.eks. vand og varme. For at komme tættere på om der er udsigter til stigninger i boligafgiften, skal man kigge lidt nærmere på foreningens dokumenter, herunder dokumenter på de lån, der er i andelsboligforeningen. Her anbefales det, at du gennemgår dem med din bank eller en juridisk konsulent.

Hvordan er boligafgiften sammensat? Hold øje med:

  • Vedligeholdelse (og strategien herfor)
  • Finansiering (kig på renten og på, om der afdrages på gælden)
  • Drift (stifter foreningen gæld, eller har den råd til at betale regningerne)

FAQ

Hvorfor skal jeg betale boligafgift?

Du og din andelsboligforenings andre andelsboligejere er fælles om driften af ejendommen. Der er knyttet nogle faste udgifter til det at bo i en andelsboligforening, og boligafgiften dækker de udgifter. Boligafgiften dækker de forskellige udgifter, din forening har. Eksempler på udgifter er administration, ejendomsskatter, samt renter og afdrag på foreningens lån.

Kan boligafgiften stige i min andelsboligforening?

Ja, det kan den godt. Boligafgiften kan f.eks. stige, når der skal repareres på din forenings tag og foreningen ikke har økonomien til at betale for reparationen. Her må foreningen tage et lån, og det lån skal du som andelsboligejer betale af på. Det skyldes, at I er fælles om driften af andelsboligforeningen. Stiger boligafgiften, skal alle i andelsboligforeningen betale mere, og er der nogle i foreningen, der ikke har råd til stigningerne – og ikke kan sælge boligen – kan det ende ud i, at udgifterne pålægges de andre andelsboligejere i foreningen.

Må bestyrelsen hæve boligafgiften uden om generalforsamlingen?

Boligafgiftens størrelse fastsættes efter vedtægterne almindeligvis af generalforsamlingen. Det vil derfor i langt de fleste foreningers vedtægter fremgå om bestyrelsen har mandat til at hæve boligafgiften (og hvor meget) uden om generalforsamlingen.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

6 kommentarer

AvatarSvend Jensen

Hej.
Beregning af boligafgift.
Bestyrelsen har fremlagt et forslag til generalforsamlingen om, at fælleshuset ( fritliggende) skal inddrages i bruttoarealet, så alle fremover kommer til at betale 1/28 af fælleshuset areal (28 boliger) i beregning af boligafgift (tillægges bruttoetagearealet).
Faste udgifter fordeles ellers i forhold til andelshavernes bruttoetageareal jf vedtægterne. Drift af fælleshuset fordeles med lige store beløb pr bolig.
1. Forslaget giver en større boligafgift til de mindre huse (82/84 m2).
2. Kendes denne fremgangsmåde fra andre andelsboligforeninger?
3. Er bruttoetageareal ikke kunBBR tallene.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Svend

Mange tak for din besked. Det er ikke atypisk, at udgifterne til fælleshuset fordeles ligeligt mellem andelsboligerne, der har ret til at benytte det. Jeg tør dog ikke sige, om det er standard procedure, at man inddrager det i bruttoetagearealet. Det kan være, at denne BBR-instruks kan være en hjælp her: https://instruks.bbr.dk/instruks/0/31.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarMiki Sander

Hej andelsportal
Jeg bor i en andelsboligforening og vi er nogle stykker der spørger om hvad skal der til for at en boligafgift falder?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Miki,
Tak for din henvendelse.
Boligafgiften går typisk til at betale til foreningens udgifter som eksempelvis drift af ejendommen, gæld, forsikringer osv. Jeg vil foreslå jer at kigge på foreningens regnskab og budgetter og se efter om der er meget luft til at boligafgiften falder. Hvis der er god bevæggrund for at boligafgiften bør falde, så bør I tage det op med bestyrelsen og have det med på en generalforsamling.
De bedste hilsner
Maria

AvatarElin Alsaker

Skal der være sammenhæng mellem boligafgift og andelskapital når boligafgiften beregnes.

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Elin
Mange tak for din kommentar.
Andelskapitalen, som den kapital foreningen har, vil påvirke, hvordan boligafgiften bestemmes, da boligafgiften også påvirkes af andelsboligforeningens finansiering (herunder gæld, drift og kapital).
Det er dog ikke en direkte faktor, da boligafgiften bestemmes ud fra: Vedligeholdelse (og strategien herfor), finansiering (kig på renten og på, om der afdrages på gælden) og drift (stifter foreningen gæld, eller har den råd til at betale regningerne).
Jeg ønsker dig en god påske.
Mange hilsener
Nicole/Andelsportal.dk

Viser 0 af 6 kommentarer