Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Bestyrelse

Bestyrelsen i en andelsboligforening vælges på generalforsamlingen og har til opgave at lede andelsboligforeningen ved at føre de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, ud i livet.

Bestyrelsen består af en formand og to til fire bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt på generalforsamlingen. Både formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Hvad den enkelte bestyrelse laver og hvilke opgaver og roller bestyrelsesmedlemmerne har varierer meget fra andelsboligforening til andelsboligforening. Der er flydende rammer for bestyrelsens arbejde og kompetencer.

Klassiske opgaver for bestyrelsen

  • Godkende og koordinere i forbindelse med overdragelse af andelsboliger
  • Koordinere med foreningens administrator
  • Koordinere med foreningens administrator
  • Styring af andelsboligforeningens økonomi ud fra budget og tilsyn med betalinger og lån mv.
  • Dialog med andelshavere og eventuelle lejere og erhvervslejere
  • Eventkoordinering af begivenheder som generalforsamlinger, arbejdsdage, møder med administrator og bank

Nogle andelsboligforeninger vælger at benytte sig af en forretningsorden, der definerer de forskellige opgaver og roller, som bestyrelsesmedlemmerne har internt i bestyrelsen. Bliv klogere på hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen i vores guide om samme emne.

Bestyrelsesmøder

Det er op til den enkelte andelsboligforening at afgøre, hvor ofte der er brug for bestyrelsesmøder. Nogle foreninger har en fast dag om måneden, hvor de afholder bestyrelsesmøder – andre indkalder kun efter behov. I de fleste foreninger er det formandens opgave at indkalde til bestyrelsesmøde.

Bestyrelse

Hvad må en bestyrelse bestemme?

Ofte bliver det beskrevet sådan, at bestyrelsen i en andelsboligforenings fornemmeste opgave er at gennemføre de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen samt at sikre den almindelige drift af andelsboligforeningen. Sidstnævnte er dog en vag beskrivelse, som ofte er op til fortolkning. Driften af en andelsboligforening byder nemlig tit på mange uforudsete opgaver og stillingstagen, hvor bestyrelsen i hver enkelt sag selv skal vurdere, om de skal agere egenrådigt eller involvere generalforsamlingen.

Som en lille rettesnor kan man sige, at bestyrelsen altid må udbedre funktionelle skader og mangler i foreningen uden om generalforsamlingen. Er skaderne af meget omkostningsfuld karakter må bestyrelsen kun igangsætte begrænsende foranstaltninger og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Læs også: Bestyrelsens ansvar i en andelsboligforening

Hvad er en suppleant?

En suppleant er en person, der er udpeget til at tiltræde i en bestyrelse, hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende. I nogle foreninger sidder suppleanter med til bestyrelsesmøder for at bidrage og være inde i sagerne.

Tegningsregler afgør bestyrelsens råderum

Af andelsboligforeningens vedtægter vil det fremgå, hvad bestyrelsen må og hvad den ikke må. Her vil de såkaldte tegningsregler definere, hvilke aftaler bestyrelsen kan indgå på generalforsamlingens vegne.

Mange foreninger vælger på generalforsamlingen at give bestyrelsen mandat til eksempelvis at omlægge lån på vegne af foreningen – særligt i tider med varierende renter, hvor der skal være mulighed for at agere hurtigt. Andre foreninger har det nedfældet i vedtægterne, at bestyrelsen må omlægge lån på vegne af andelsboligforeningen.

FAQ

Hvornår er en bestyrelse inhabil?

Bestyrelsesmedlemmer må ikke tage sig af sager, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem har særlig interesse i sagens afgørelse eller særlig tilknytning til sagen. Det kunne eksempelvis være, hvis et bestyrelsesmedlem har fået en klage fra en af andelshaverne.

Hvor ofte skal en bestyrelse holde bestyrelsesmøder?

Det varierer hvor ofte de forskellige andelsboligforeninger holder bestyrelsesmøder – medmindre at der er noget fastlagt i andelsboligforeningens vedtægter.

Kan man tvinge nogle til at være med i bestyrelsen?

I nogle foreninger kniber det med at finde nok andelshavere, der ønsker at sidde i bestyrelsen. I disse foreninger ender det ofte med at være de samme, der sidder i bestyrelsen længe. Det er aldrig en god idé at tvinge nogle til at sidde i bestyrelsen, men det kan være en god idé at være proaktiv og allerede inden en generalforsamling at spørge nogle andelshavere, om de vil overveje at stille op til bestyrelsen og sætte dem ind i arbejdets omfang.

Må bestyrelsen få løn for deres arbejde?

Nej, men der er mulighed for at få en godtgørelse. Læs mere om godtgørelsens størrelse og reglerne.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *