Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Godtgørelse

Din andelsboligforening kan udbetale en økonomisk kompensation til bestyrelsesmedlemmer som godtgørelse for udgifter, der kommer i forbindelse med det ulønnede arbejde, de udfører for foreningen, eller som honorarer for det egentlige arbejde, de udfører.

Godtgørelse er den økonomiske kompensation, som din boligforenings ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan få for de udgifter, der kommer ifm. det arbejde, de udfører for foreningen. Eksempler på udgifter er forbrug af telefoni og internet, porto og kontorartikler. Godtgørelsen er skattefri op til et bestemt beløb. Nedenfor kan du se satserne for 2022:

  • Maksimum kr. 2.450 årligt (telefoni og internet)
  • Maksimum kr. 1.500 årligt (porto, møder, kontorartikler mm).

Får du udbetalt godtgørelser, der overstiger de gældende satser, skal der betales skat af hele beløbet. For at undgå dette kan foreningen godtgøre udgifterne efter bilagsdokumentation. Det er muligt at få godtgjort både dokumenterede og udokumenterede udgifter. Gældende for både dokumenterede og udokumenterede udgifter er, at de skal dække for arbejde udført for foreningen – og om udgiften kan dokumenteres eller ej, skal foreningen godkende den inden udbetaling.

Honorarer

Din andelsboligforening kan også udbetale et honorar til de enkelte ulønnede bestyrelsesmedlemmer for deres arbejdstid. Udbetaling af honorarer til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtigt, og der skal derfor betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af dets beløb. Der er dog en undtagelse for foreningens indeholdelsespligt, da honorarer til bestyrelsesmedlemmer under 1.500 kr. årligt udbetalt af skattefrie foreninger skal betragtes som B-indkomst. Her er det det enkelte bestyrelsesmedlem, der skal indberette det pågældende beløb i sin årsopgørelse.

Det er op til foreningen at beslutte, om bestyrelsesmedlemmer, der udfører arbejde for foreningen, skal modtage honorarer som økonomisk kompensation. Dog skal beslutningen herom inden da godkendes på en generalforsamling.

Godtgørelse er symbolsk

Som bestyrelsesmedlem kan man bruge mange timer på at arbejde på vegne af foreningen. Godtgørelsen er en økonomisk kompensation til bestyrelsesmedlemmerne – og en symbolsk gestus fra foreningen. Udbetalingen af en økonomisk kompensation kan nemlig ses som en tak til bestyrelsesmedlemmerne for det arbejde, de har gjort for foreningen.

FAQ

Kan bestyrelsesmedlemmer få løn for deres arbejde?

Det at sidde som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening er typisk et ulønnet arbejde. Bestyrelsesmedlemmer kan dog få godtgjort de udgifter, der opstår i forbindelse med deres arbejde for foreningen og et honorar for deres arbejdstid. De får altså ikke løn for deres arbejde, men en symbolsk tak i form af en økonomisk kompensation.

Skal jeg betale skat af godtgørelser og honorarer?

Godtgørelser er skattefri op til et bestemt beløb – satserne kan du se i artiklen på siden her. Får du udbetalt godtgørelser, der overstiger de gældende satser, skal der betales skat af alle hele det udbetalte beløb. Udbetaling af honorarer er skattepligtigt, og derfor skal du betale skat af honorarer, som du modtager for dit arbejde for foreningen.

Størrelse på honorarer?

Det er op til foreningen at beslutte størrelsen på størrelsen på det honorar, som du som bestyrelsesmedlem modtager. Det er også op til foreningen at beslutte, om de ønsker at kompensere bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde i form af honorarer.

Hvorfor må en bestyrelse ikke få flere penge for deres arbejde?

Det er op til SKAT at fastsætte satserne for den skattefrie godtgørelse. Får du udbetalt godtgørelser, der overstiger de gældende satser, skal der betales skat af hele beløbet. Bestyrelsesmedlemmer kan derfor godt få godtgjort et større beløb, men så skal der betales skat af det samlede beløb. Det er i sidste ende op til foreningen at godkende om bestyrelsesmedlemmerne kan få godtgjort udgifterne. Ift. honorarerne er det op foreningen at beslutte, om bestyrelsesmedlemmer, der udfører arbejde for foreningen, skal modtage honorarer som økonomisk kompensation. Dog skal beslutningen herom inden da godkendes på en generalforsamling.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

AvatarCaspar Jexlev

Hej
Jeg fandt desværre ikke svar på flg. spørgsmål.
Hvis et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden er inaktiv, og en suppleant derfor overtager arbejdet, hvordan skal det så honoreres? – det er vedtaget på generalforsamling at der udbetales et honorar.
Skal honoraret deles efter perioden hvor medlemmet har været inaktiv/suppleanten har varetaget bestyrelsesarbejdet? Fx hvis et medlem har været inaktiv i 1/3 af bestyrelsesåret, tilfalder 2/3 så medlemmet og 1/3 til suppleanten?
På forhånd tak

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Caspar,
Tak for din kommentar. Det er et godt spørgsmål, som vi desværre ikke kender proceduren for og derfor heller ikke svaret. Det lyder umiddelbart som en god løsning, som du foreslår. Og fremover kan det anbefales at få med i bestemmelser om honorar.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarThure Estrup

Jeg fandt desværre ikke svar på flg. spørgsmål.
Er det i orden at modtage en månedsløn på 1.800 for menige medlemmer af en andelsboligbestyrelse?
Kan I hjælpe med svar?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Thure,
Tak for din besked. Ja, hvis der er tale om et honorar og beslutningen er truffet på andelsboligforeningens generalforsamlingen.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 4 kommentarer