andelsboligforeningbestyrelsengodtgørelse

Godtgørelse til bestyrelsen: Hvad er reglerne?

Bestyrelsen kan faktisk godt blive betalt for deres frivillige arbejde i foreningen. Det kan enten ske gennem godtgørelse for udgifter, der er brugt i forbindelse med arbejdet eller som et honorar for deres tid og arbejde.

Få betalt udgifterne

Bestyrelsesmedlemmer kan få betalt de udgifter, de har i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Godtgørelsen er skattefri op til følgende beløb:

I 2021 er satserne følgende:

mont

2.400 kr. årligt (telefon og internet)

mont

1.450 kr. årligt (kontorartikler, porto osv.)

I 2022 er satserne følgende:

mont

Maksimum kr. 2.450,- årligt (telefon og internet)

mont

Maksimum kr. 1.500,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.)

Om bestyrelseshonorar

Vidste du, at det er op til foreningen, om de ønsker at tilbyde økonomisk kompensation for bestyrelsesmedlemmernes tid? Det kræver dog en godkendelse på generalforsamlingen først.

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtigt og betragtes som A-indkomst, hvorfor der skal betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Og nu bliver det rigtig praktisk: Der er nemlig en undtagelse for foreningens indeholdelsespligt, da honorarer til bestyrelsesmedlemmer under 1.500 kr. årligt udbetalt af skattefrie foreninger, skal betragtes som B-indkomst. Det er her det enkelte bestyrelsesmedlem, der skal indberette beløbet via sin årsopgørelse.

Kilde: ABF – og for tekniske spørgsmål er det Skat, I skal have fat i

Om forfatteren: Nynne Groth Hallander arbejder som presse- og kommunikationsmedarbejder hos Andelsportal.dk, hvor hun bidrager til formidlingen af nyheder og guides om andelsboligmarkedet. Nynne har en kandidat i kommunikation fra Copenhagen Business School, og brænder for det journalistiske arbejde. I øvrigt har hun andelstanken på tæt hånd, da hun selv er andelshaver.
Kommentarer

Jeg ar set udvalgets forslag til ny vurdering af andelsboliger. Det er en ommer!
En indeksering af 2012 vurderingen med nettopristallet. det vil give en stigning på ca. 12% og er alt for lidt til at følge løn, forbrugerpriser og inflation. Andelsboligmarkedet har vist sig at følge ejendomsmarkedet i nedgangstider, men har ingen mulighed for at følge med op i opgangstider.
Det andet forslag, går ud på at forlænge en valuarvurderings gyldighed til 2-3 år. Alt for kort.
Ejendomsmæglere og vurderingsmænd sikres en løbende indtægt og andelsboligerne en tilsvarende udgift. Der må have siddet nogle stærke repræsentanter for valuarerne og tilsvarende nogle svage personer fra andelsboligerne. For et par år siden, fik andelsforeningerne mulighed for at fastfryse en valuarvurderíng, men alle de foreninger, som naivt og tålmodigt har afventet et fornuftigt udspil fra regeringen bliver nu straffet. Vi er ikke længere kun dårligt stillet i forhold til leje- og ejerboliger, men nu er der også forskelsbehandling mellem de enkelte foreninger. Alle burde som minimum igen have mulighed for at fastfryse en valuarvurdering.

skriv et svar
Flemming Larsen - 2 uger siden
Skriv en kommentar