andelsboligforeningbestyrelsengodtgørelse

Godtgørelse til bestyrelsen: Hvad er reglerne?

Bestyrelsen kan faktisk godt blive betalt for deres frivillige arbejde i foreningen. Det kan enten ske gennem godtgørelse for udgifter, der er brugt i forbindelse med arbejdet eller som et honorar for deres tid og arbejde.

Få betalt udgifterne

Bestyrelsesmedlemmer kan få betalt de udgifter, de har i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Godtgørelsen er skattefri op til følgende beløb:

mont

2.400 kr. årligt (telefon og internet)

mont

1.450 kr. årligt (kontorartikler, porto osv.)

Om bestyrelseshonorar

Vidste du, at det er op til foreningen, om de ønsker at tilbyde økonomisk kompensation for bestyrelsesmedlemmernes tid? Det kræver dog en godkendelse på generalforsamlingen først.

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtigt og betragtes som A-indkomst, hvorfor der skal betales A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Og nu bliver det rigtig praktisk: Der er nemlig en undtagelse for foreningens indeholdelsespligt, da honorarer til bestyrelsesmedlemmer under 1.500 kr. årligt udbetalt af skattefrie foreninger, skal betragtes som B-indkomst. Det er her det enkelte bestyrelsesmedlem, der skal indberette beløbet via sin årsopgørelse.

Kilde: ABF – og for tekniske spørgsmål er det Skat, I skal have fat i

Om forfatteren: Nynne Groth Hallander arbejder som presse- og kommunikationsmedarbejder hos Andelsportal.dk, hvor hun bidrager til formidlingen af nyheder og guides om andelsboligmarkedet. Nynne har en kandidat i kommunikation fra Copenhagen Business School, og brænder for det journalistiske arbejde. I øvrigt har hun andelstanken på tæt hånd, da hun selv er andelshaver.
Skriv en kommentar