Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Manglende formand

Jeg har tidligere skrevet til jer med spørgsmål om, hvad vi gør, hvis vi ikke kan få valgt en formand ved kommende generalforsamling?

Jeg håber meget på et snarligt svar, da GF afholdes ultimo marts.

— Hanne Sørensen

Vores svar fra

Kære Hanne

Jeg går ud fra at det følger af jeres vedtægter at formanden vælges særskilt og at bestyrelsen derfor ikke blot konstituerer sig selv. Hvis det er korrekt er det desværre nødvendigt at der vælges en formand, idet andelsboligforeningen ellers ikke opfylder vedtægternes bestemmelse omkring bestyrelsen – som jo skal lede foreningen i den daglige drift og sørger for at generalforsamlingens gennemføres.

Hvis det ikke er muligt at få valgt en formand, bør dirigenten vælge at suspendere generalforsamlingen indtil der findes en kandidat, der vil påtage sig hvervet.

Hvis det ikke lykkes ad den vej at få valgt en formand kan sidste udvej være at der blot vælges menige bestyrelsesmedlemmer, men ingen formand. En sådan bestyrelse vil imidlertid ikke være forenelig med vedtægten, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne i givet fald alene bør foretage en art nødadministration og kun bør iværksætte absolut nødvendige opgaver.

Endelig kunne man stille forslag om vedtægtsændring således, at bestemmelsen om, at generalforsamlingen vælger formanden særskilt udgår og erstattes af en bestemmelse om at bestyrelsen selv fastlægge sin forretningsorden og således at der ikke vælges en formand, men blot gives regler for afstemning i forbindelse med uenighed i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Erik Mathiesen

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.