Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Husorden

I en andelsboligforenings husorden står de fælles daglige regler, der gælder i den pågældende boligforening. Husordenen udstikker nogle fælles rammer, der bidrager til, at alle beboere i foreningen tager hensyn til hinanden. Du kan læse mere om husordenen her.

Husorden

I husordenen finder du de fælles daglige regler, der gælder for alle beboere i andelsboligforeningen. Der er forskellige husordensregler i forskellige foreninger. Det er derfor op til den enkelte forening at fastsætte egne husordensregler. Husordenens regelsæt fastsættes på en generalforsamling, og ofte foregår det gennem simpelt flertal. Et simpelt flertal betyder, at der skal være flere ja-stemmere end nej-stemmere.

En husorden er nyttig, da den sikrer nogle fælles rammer for at bo i andelsboligforeningen – rammer, som I er sammen om at stifte. I stifter altså sammen nogle regler, der sikrer, at det er rart for alle i foreningen at bo der. Man kan betragte husordenen som en form for ‘do’s and dont’s’ i foreningen, der sikrer, at alle tager hensyn til hinanden. Du bør kunne finde din forenings husorden i vedtægterne.

Husorden

Det er som sagt foreningen, der sammen skal udarbejde egne husordensregler, men typisk indgår der i husordenen regler om for eksempel husdyr, støj og larm, brug af fællesarealer og håndtering af affald.

Husordenen gælder for alle, så både andelshavere, lejere og gæster, der er på besøg.

Når husordenen overtrædes

Er der en beboer i din andelsboligforening, der overtræder husordenen flere gange, må bestyrelsen skride til handling. Fungerer advarsler ikke, kan bestyrelsen ekskludere beboeren. Dog bør eksklusionen stå mål med overtrædelsen. En beboer bør formentlig ikke ekskluderes, fordi denne igen-igen har smidt mælkekartonen i en forkert affaldsspand. Der findes dog ingen generelle regler for, hvornår en andelshaver kan ekskluderes. Derfor er det altid foreningens vedtægter, der afgør, hvornår en eksklusion skal ske. Vedtægterne varierer fra forening til forening. Typisk vil det lyde, at en andelsboligejer kan ekskluderes, fordi vedkommende har misligholdt sine forpligtelser groft. Eksklusion kan derfor potentielt komme på banen, hvis bebeboeren groft tilsidesætter husordenen adskillige gange.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarSteen Rasmussen

I beskriver at husordenen skal gøre rede for de almindelige daglige regler gældende for alle beboere i andelsboligforeningen. Herunder også spørgsmålet om hold af husdyr.
I normale tilfælde fastsættes husordenen efter et simpelt flertal, hvilket betyder at ændringer hertil også afgøres efter et simpelt flertal.
Netop spørgsmålet om husdyrhold er ofte konfliktfyldt og advokat Finn Träff mener, at netop spørgsmålet om husdyrhold kan reguleres i husordenen, såfremt der er hjemmel til det i vedtægterne. Er dette ikke tilfældet, bør der ikke være bestemmelser om husdyrhold i husordenen. Med andre ord, bør spørgsmål om husdyrhold afgøres med kvalificeret flertal.
Er dette også jeres opfattelse?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Steen
Mange tak for dit spørgsmål. Det er korrekt, at det kan være konfliktfyldt, når det angår husdyrhold i foreningen. Og Finn Träff har ret i, at er der hjemmel til det i foreningens vedtægter, kan der reguleres i husordenen. Det varierer fra forening til forening om regler om husdyrhold står i foreningens vedtægter eller husorden. Håndteringen af en potentiel ændring af husordenen varierer også fra forening til forening.
F.eks. følger det af vedtægterne, at det er generalforsamlingen, der fastsætter husordenens regler, vil en beslutning om husorden som udgangspunkt kunne træffes med simpelt flertal – såfremt der ikke fremgår andet foreningens vedtægter herom.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer