Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Husorden

I en andelsboligforenings husorden står de fælles daglige regler, der gælder i den pågældende boligforening. Husordenen udstikker nogle fælles rammer, der bidrager til, at alle beboere i foreningen tager hensyn til hinanden. Du kan læse mere om husordenen her.

Husorden

I husordenen finder du de fælles daglige regler, der gælder for alle beboere i andelsboligforeningen. Der er forskellige husordensregler i forskellige foreninger. Det er derfor op til den enkelte forening at fastsætte egne husordensregler. Husordenens regelsæt fastsættes på en generalforsamling, og ofte foregår det gennem simpelt flertal. Et simpelt flertal betyder, at der skal være flere ja-stemmere end nej-stemmere.

En husorden er nyttig, da den sikrer nogle fælles rammer for at bo i andelsboligforeningen – rammer, som I er sammen om at stifte. I stifter altså sammen nogle regler, der sikrer, at det er rart for alle i foreningen at bo der. Man kan betragte husordenen som en form for ‘do’s and dont’s’ i foreningen, der sikrer, at alle tager hensyn til hinanden. Du bør kunne finde din forenings husorden i vedtægterne.

Husorden

Det er som sagt foreningen, der sammen skal udarbejde egne husordensregler, men typisk indgår der i husordenen regler om for eksempel husdyr, støj og larm, brug af fællesarealer og håndtering af affald.

Husordenen gælder for alle, så både andelshavere, lejere og gæster, der er på besøg.

Når husordenen overtrædes

Er der en beboer i din andelsboligforening, der overtræder husordenen flere gange, må bestyrelsen skride til handling. Fungerer advarsler ikke, kan bestyrelsen ekskludere beboeren. Dog bør eksklusionen stå mål med overtrædelsen. En beboer bør formentlig ikke ekskluderes, fordi denne igen-igen har smidt mælkekartonen i en forkert affaldsspand. Der findes dog ingen generelle regler for, hvornår en andelshaver kan ekskluderes. Derfor er det altid foreningens vedtægter, der afgør, hvornår en eksklusion skal ske. Vedtægterne varierer fra forening til forening. Typisk vil det lyde, at en andelsboligejer kan ekskluderes, fordi vedkommende har misligholdt sine forpligtelser groft. Eksklusion kan derfor potentielt komme på banen, hvis bebeboeren groft tilsidesætter husordenen adskillige gange.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *