Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Flertal

I mange andelsboligforeninger og i mange forskellige sager, kan det være svært at komme til 100 procent enighed blandt medlemmerne til en generalforsamling. Derfor opererer man ofte med forskellige former for flertal for at gøre beslutningsprocesserne mere overskuelige og ikke alt for tidskrævende. Men der findes flere former for flertal alt efter hvilket emne man søger at træffe en beslutning om. Så hvornår bruger man simpelt flertal eller kvalificeret flertal og hvad betyder det, at noget er enstemmigt? Det kan du læse meget mere om lige her.

Simpelt flertal

Simpelt flertal er som navnet indikerer, et ganske almindeligt flertal, der afgør en given beslutning blandt medlemmerne. Det betyder altså, at en enkelt stemmes overtal kan afgøre en sag. Det er naturligvis op til hver enkelt andelsboligforenings vedtægter, hvilke sager der afgøres med hvilken form for flertal, men simpelt flertal bruges oftest om mindre sager. Dette kan eksempelvis være, om det skal være tilladt at have husdyr i andelsboligforeningen, eller om der skal oprettes et udvalg til at undersøge emner, som muligheden for at få altaner etableret i ejendommen.

Kvalificeret flertal

Står man i andelsboligforeningen overfor en sag til generalforsamlingen, der er af større vigtighed, anvender man som oftest det man kalder kvalificeret flertal. Her gør man enten brug af fordelingen 2/3 eller 4/5. Altså skal enten 66 procent eller 80 procent være enige, for at en beslutning bliver taget. Dette gælder som oftest også kun hvis mere end 50 procent af medlemmerne i andelsboligforeningen er mødt op til generalforsamlingen. Dette bruges i mange andelsboligforeninger til sager som:

  • Optagelse af lån
  • Regulering af boligafgiften
  • Beslutninger om altaner
  • Vedtægtsændringer
  • Forslag til salg af fast ejendom
  • Opløsning af foreningen

Enstemmighed

Det sker sjældent at man opnår total enstemmighed til generalforsamlingen, uanset hvilket emne det er man stemmer om. Enstemmighed betyder at alle i andelsboligforeningen, der er stemmeberettigede, er mødt op og at alle på samme tid er enige om et givent emne.

Afstemninger på en generalforsamling

Afstemningen på en generalforsamling foregår ofte ved en simpel håndsoprækning, hvor dirigenten tæller op, hvor mange der stemmer for, imod eller blankt. Afstemningers resultat skal gerne tilføjes referatet.

I nogle sager kan der være behov for, at der stemmes anonymt. Dette kan ske, hvis der er stor uenighed om et emne i foreningen, og der er andelshavere, der ikke kan lide at udtrykke deres mening om et emne offentligt på generalforsamlingen. En anonym afstemning, hvor alle stemmer på et stykke papir, er derfor mere demokratisk.

Hvor mange fremmødte skal der være til en generalforsamling for at man kan stemme?

De fleste andelsboligforeninger følger normalvedtægten og den foreskriver, at minimum 1/5 af andelsboligforeningens medlemmer skal være mødt op til en generalforsamling, hvis man skal kunne foretage en afstemning af nogen form.

FAQ

Hvilken form for flertal skal der bruges for at få altaner? Hvor mange fuldmagter må man have med på en GF?

Vil man i andelsboligforeningen have afgjort om man skal have altaner eller ej, bliver der som regel gjort brug af kvalificeret flertal. Det afgøres dog af vedtægterne om det kvalificerede flertal er på 2/3 eller 4/5 – men oftest ser man at det er 2/3. I forhold til fuldmagter, må en deltager maksimalt have to fuldmagter med til et bestyrelsesmøde.

Hvad kan et flertal tvinge igennem på GF?

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det betyder, at et flertal kan stemme stort set alt igennem, så længe at lovgivning og vedtægter overholdes. En generalforsamling kan sågar stemme en opløsning af andelsboligforeningen igennem.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *