Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

El-tjek

Et stigende antal af andelsboligforeninger har valgt at inkorporere el-tjekket i deres salgsproces. Og med god grund. Et el-tjek er en grundig gennemgang af, om elinstallationer er lovlige og sikre. Få indsigt i, hvad et el-tjek i en andelsbolig indebærer, og hvorfor det er en god idé.

Et el-tjek er en grundig kontrol af alle andelsboligens elinstallationer. Under kontrollen bliver der tjekket efter for fejl og mangler af en autoriseret elinstallatør. Firmaet der udfører el-tjekket skriver alle informationer i en rapport, som en køber efterfølgende kan se.

Hvorfor er et el-tjek vigtigt?

En hel del foreninger kræver, at man får udført et el-tjek. El-tjekket er med til at sørge for, at man har en vurdering af elinstallationernes tilstand i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig.

Det er ofte en god idé at få udført et el-tjek, fordi man kan have mange beboere, som enten får lavet noget selv, eller får lavet noget af nogle andre håndværkere. Der er desuden mange andelsboliger, der er beliggende i gamle ejendomme, hvor elinstallationerne vil have godt af at blive gennemgået fra tid til anden. Dertil kan det ske, at en beboer i forbindelse med fraflytning får rykket noget løst.

Elinstallationer er ikke helt ufarlige og løse elinstallationer eller afisolerede installationer, kan risikere at give elektrisk stød for dem, der bor i boligen. Og eventuelle løse samlinger kan gnistre og så er der en potentiel brandrisiko.

Hvordan udføres et el-tjek?

Når et el-tjek bliver udført vil en autoriseret elektriker lave en kontrol af de eksisterende elinstallationer. Her bliver der blandt andet lavet stikprøver af et par stikkontakter, nogle afbrydere og lampeudtag for at se, om kablerne er fjernet ordentligt i låsene og om der er anvendt aflastninger, så tingene ikke kan gå ud. Ligeledes bliver det tjekket, om installationen er sikker og intakt, så der ikke er nogen, der kan komme til skade på den.

Under el-tjekket bliver el-tavlen også testet. El-tavlen er forsyningspunktet til de øvrige installationer, og den skal også være sikker. Eksisterende installationer testes, samt gennemgås installationerne for at se, om noget er blotlagt eller om der er andet, som der skal tjekkes op på.

Det bliver også testet om relæet slår ud på den rigtige tolerance, så det slår fra, inden der sker for store skader.

Når el-tjekket er afsluttet, informeres ejeren af boligen om resultaterne af el-tjekket, samt får de fremsendt en el-installationsrapport.

Hvad tjekker elektrikeren under et el-tjek?

  • El-tavlen besigtiges
  • Fejlstrømsafbryderen kontrolmåles
  • Antal og dimensionering på elinstallationerne
  • Stikprøver af kontakter, afbryder eller lampeudtag eller lignende i alle rum.
Grafik - Elektriker

Hvad står der i el-installationsrapporten?

Når et el-tjek udføres, står der i rapporten, hvilke iagttagelser, der er registreret, hvad der har været åbnet, og hvad der har været skilt ad. Hvis der findes fejl, vil bemærkningerne stå der i forhold til, hvad der er galt og hvad der skal laves.

Når rapporten er udarbejdet er den gyldig i et år. Elinstallatøren skriver rapporten ud fra et særligt skema, som Sikkerhedsstyrelsen har være med til at udarbejde.

Fast elektriker til el-tjek er en fordel for andelsboligforeninger

Nogle foreninger benytter sig af den samme elektriker til el-tjek ved samtlige overdragelser af andelsboligerne. Herved sikrer man sig, at man benytter et firma, der kender ejendommens installationer og som ved, hvilke fokuspunkter, der eventuelt kan være i den pågældende bolig.

Er et el-tjek af en andelsbolig lovpligtigt?

1. maj 2012 blev det et krav, at der, udover en tilstandsrapport, også skal udarbejdes en elinstallationsrapport for at kunne få tilbud på en ejerskifteforsikring. Det er den såkaldte huseftersynsordning, der er indført i forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Denne omfatter både tilstandsrapport og elinstallationsrapport, men gælder dog kun for ejerboliger.

Mange andelsboligforeninger vælger dog at få udført et el-tjek af andelsboligerne, selvom det ikke er lovpligtigt i andelsboliger. Nogle tilføjer også et vvs-tjek til denne praksis.

Hvornår er el-tjek en god idé?

Et el-tjek udføres typisk i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig. Typisk står sælger for at el-tjekket bliver udført. Overtager man en andelsbolig, hvor der ikke er udført el-tjek på kan det også være en god idé selv at få udført et el-tjek. Både for at få undersøgt om der er noget sikkerhedsmæssigt uansvarligt, men også for at være sikker på, at man ikke har købt “katten i sækken” og kan gøre indsigelser, hvis elinstallationerne er fejlagtige.

Mange får også lavet et el tjek, så de ved hvad der skal laves på forhånd inden køb/salg.

Det kan også være en god idé med et el-tjek, hvis en bolig gennemgår en større renovering, hvor der flyttes rundt på installationer, etableres nye eller bliver ændret på de enheder, der kræver meget strøm som vaskemaskine, opvaskermaskine eller induktionskogeplade.

Bliver elinstallationer repareret under et el-tjek?

Har den som bor i andelsboligen sørget for at elinstallationerne er i orden, skal der som udgangspunkt ikke udbedres noget i forbindelse med et el-tjek. Har den, som har beboet boligen ikke foretaget noget, som er risikobetonet eller beskadiget installationen, så vil el-tjekket godkende boligens installationer. I nogle tilfælde kan der dog være et defekt relæ, som med tiden ikke længere slår fra som det skal og derfor skal udskiftes, men som udgangspunkt burde der ikke være noget, hvis installationerne er behandlet ordentligt.

Er der noget som skal laves, så kan man altid få et tilbud på, hvad det vil koste at udbedre fejl og mangler. Dette kan også være en god idé at have i tilfælde af, at det er køber, der skal udbedre fejlene, og fejl og mangler skal fratrækkes i salgsprisen for andelsboligen.

FAQ

Hvor længe gælder et el-tjek?

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år efter, den er udarbejdet.

Hvad koster et el-tjek?

Prisen på et el-tjek varierer afhængigt af boligens størrelse og firmaet, der udfører opgaven. Typisk ligger prisen på et sted mellem 1.500 og 4.000 kroner.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

AvatarKasper Hansen

Jeg har fået udarbejdet en VVS-rapport ifm. salg af min lejlighed. I denne rapport er der sagt OK for vores badeværelsesgulv. Efter købers overtagelse er det påpeget at gulvet ikke er lovligt og den pågældende VVS’er har været forbi og konstateret at gulvet ikke er udført korrekt.

Hvem hæfter for at lovliggøre gulvet når der foreligger en VVS-rapport der direkte siger at gulvet på badeværelset er ok? Findes der nogen domme eller kendelser omkring ovenstående?

Mvh. Kasper

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Kasper
Mange tak for din besked. Jeg vil først og fremmest anbefale, at du kontakter VVS’eren, der har udført VVS-rapporten, for forklaring.
Som udgangspunkt er sager om fejl og mangler en sag mellem køber og sælger, og udbedring heraf er typisk sælgers ansvar. Du kan forsøge at kontakte jeres administrator for rådgivning om, hvordan du er stillet, når nu du har en VVS-rapport ved hånden, der siger, at intet er galt.
De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarBenny Nielsen

Hvis der er foretaget et elcheck og vvs check uden bemærkninger og køber påstår der er fejl ved indflytning, hvem skal så betale.
Bl.a. lampeudtag i loft og bruserafløb.

Håber at høre fra jer.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Benny,
Tak for din henvendelse. Under et el-tjek bliver der lavet stikprøver af nogle af installationerne. Det er ikke samtlige installationer, der bliver gennemgået, så der kan sagtens være fejl på eksempelvis et lampeudtag, som ikke er opdaget under el-tjekket.
Hvem der betaler for fejlen afhænger af hvilke regler i har i forbindelse med overdragelse af andelsboligen – hvornår fejlene er opdaget og hvornår boligen er solgt.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 4 kommentarer