Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Andelskrone

En andelsboligs maksimale værdi fastsættes efter andelskronen. Andelskronen benyttes til at finde ud af, hvor meget den enkelte andelsbolig i en andelsboligforening må koste. På den årlige generalforsamling fastsættes andelskronen, hvor den skal vedtages af et flertal - ofte samtidig med at regnskab og budget skal godkendes. Andelskronen sættes ud fra faktorer som ejendommens værdi, foreningens gæld og aktiver.

Andelskroneberegning

Andelskronen beregnes ud fra, hvordan den enkelte andelsboligforenings økonomi er og hvor meget andelsboligforeningens ejendom er værd.

(ejendommens værdi + øvrige aktiver – foreningens gæld) / oprindelige indskud fra alle andelshavere = andelskronen

Vurderingsmetoderne

En af de faktorer, der har afgørende betydning for en andelsboligs værdi og andelskronen er ejendommens værdi. Der findes i dag tre metoder til at prisfastsætte ejendommen. På en generalforsamling beslutter foreningen, hvilken af de tre metoder der skal benyttes.

Fastsættes ejendommens værdi som anskaffelsesprisen, så ser man på den værdi, som ejendommen havde, da foreningen blev købt for. Her bliver eventuelle forbedringer tilskrevet.

Ejendommens værdi kan også fastsættes ud fra den offentlige ejendomsvurdering. Her er værdien fastsat ud fra udlejningsejendomme i områdets værdi og blev oprindeligt fastsat af SKAT. Den offentlige ejendomsvurdering har været fastfrosset siden 2013. Der er mange andelsboligforeninger, der benytter sig af den offentlige ejendomsvurdering i dag, men de afventer at et nyt vurderingsprincip bliver vedtaget fra politisk side.

Den mest udbredte måde at få værdiansat sin ejendoms værdi er ved at få udarbejdet en valuarvurdering. Her fastsættes ejendommens værdi som den kontante handelsværdi, hvis andelsboligforeningen blev opløst og solgt som udlejningsejendom. En valuarvurdering er på nuværende tidspunkt kun gældende i 18 måneder. I 2020 blev det dog besluttet, at en valuarvurdering kan fastfryses, hvis den er indhentet inden 1. juli 2020.”

Hvilke værdiansættelsesprincipper benyttes?

Glem ikke forbedringer og mangler

En andelsbolig kan sælges for dens andelskrone tillagt eventuelle forbedringer og fratrukket mangler. Forbedringer er arbejder, der er udført i andelsboligen og deres værdi kan tillægges andelskronen, mens mangler er fejl eller mangler, som andelsboligens stand måtte have. Mangler skal fratrækkes det samlede beløb, som andelsboligen sælges for.

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

§ 5.  Ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

Penge under bordet er ulovligt

En andelsbolig må ikke sælges til mere end dens maksimalpris tillagt værdien af forbedringer. Sælges en andelsbolig til mere end dette er det strafbart for sælger, da en overpris betragtes som penge under bordet eller sorte penge. Det er ulovligt og i værste tilfælde strafbart for sælger. Køber kan også få problemer hvis en andelsbolig købes til mere end maksimalprisen. Her kan vedkommende ende med at miste pengene mellem overprisen og maksimalprisen.

FAQ

Hvorfor kan man ikke sælge sin andelsbolig til en valgfri pris?

Andelsboliger følger den såkaldte maksimalprisbestemmelse, som blev besluttet i 1979 for at sikre en boligform, der er et økonomisk godt alternativ til ejer- og lejeboliger. Derfor er der et loft på, hvor meget man må sælge sin andelsbolig for. Omvendt er der ikke en nedre grænse for, hvad man må sætte sin andelsbolig til salg for.

Hvorfor stiger min andelsbolig ikke i værdi, når ejerlejlighederne i nabolaget stiger?

Andelsboliger er også styret af udbud og efterspørgsel ligesom på ejerboligmarkedet – dog ikke i lige så stor grad. Alt afhængigt af, hvilket værdiansættelsesprincip foreningen benytter, vil der være prisfald og prisstigninger på andelsboligforeningens ejendom. Ofte er det dog i højere grad priserne på udlejningsejendomme i handel, der kan have indflydelse på andelsboligforeningernes ejendomme.

Kan en andelsbolig sælges til en lavere værdi end maksimalprisen?

Det er ikke altid, at andelsboliger kan sælges til den pris, der er fastsat i regnskabet. Derfor må man som sælger afsøge markedet og finde frem til en salgspris, der svarer til den pris, som lignende andelsboliger sælges til. Der er intet lovmæssigt, der spænder ben for at en andelsbolig sælges til en lavere værdi end maksimalprisen.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *