AndelsboligvurderingforbedringerLejlighedsvurderingværdivurdering

Værd at vide om forbedringer i andelsboligen

Når du laver forbedringer i din andelsbolig, kan du lægge den nedskrevne værdi af forbedringerne til værdien af din andelsbolig. Der er dog mange faktorer, du skal være opmærksom på, når forbedringerne skal opgøres. Og allerede, når forbedringerne udføres, bør du sikre dig, at dokumentationen kan benyttes den dag, du fraflytter andelsboligen.

Satserne er opdateret i juli 2019.

I forbindelse med et andelsboligsalg vurderes forbedringer og mangler i andelsboligen. Nogle foreninger får bestyrelsen til at stå for en vurdering af forbedringerne, men langt de fleste benytter en professionel vurderingsmand. Vi har talt med Peter Ryaa, der både er ejendomsmægler og DiplomValuar og vurderingsmand hos VALUAREN for gode råd om forbedringer i andelsboligen.

Ved en forbedring gælder:

  • Et arbejde, der øger den brugsmæssige værdi af boligen.
  • Et arbejde, der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse.
  • Kun forbedringer, hvis tilstedeværelse i boligen kan konstateres, kan medregnes.
  • Arbejdet skal være lovligt og forsvarligt udført.

Husk at gemme faktura og kvitteringer på alt


 » Gem fakturaen på alt det arbejde, som du har fået udført i andelsboligen. Selv et nyt blandingsbatteri er en forbedring, og det er der desværre ofte mange, der glemmer,«
 
Peter Ryaa, Ejendomsmægler/DiplomValuar, MDE
peter-ryaa-sh

Du kan få et overblik over, hvad der er en forbedring, i eksempelvis ABF’s forbedringskatalog.

Når du selv udfører arbejdet

Har du ikke en faktura på arbejdet, fordi du selv har lavet arbejdet? Så husk at gemme faktura på indkøb af materialer. Men vær opmærksom på, at indkøb af værktøj eller slik, du købte i byggemarkedet, ikke er en forbedring.

„Der er desværre nogle, der glemmer at gå kvitteringer efter – og så er der eksempelvis røget lakridspiber med på beløbet. Det går altså ikke,“ forklarer Peter Ryaa.

Laver du selv arbejdet, kan du kun skrive det antal timer på, som det ville tage en professionel håndværker at udføre arbejdet, som forbedring. Har du brugt 200 timer på et stykke tømrerarbejde, som en uddannet tømrer kan klare på 40 timer, kan du altså kun få 40 timer med som forbedring. Det beløb, du får pr. time for eget udført arbejde, bestemmes af ABF’s vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde.

Timesatsen for 2019 er 188 kr. for Københavnsområde og 166 kr. for resten af landet.

„Der er forskellige satser for eget arbejde udført i København eller i resten af landet, da ABF arbejder ud fra en model om, at håndværkere er dyrere i København end i provinsen,“ fortæller Peter Ryaa.

Når håndværker udfører arbejde

Også når håndværkeren udfører arbejdet, bør du være opmærksom på, at fakturaen skal være udspecificeret. Det er dit ansvar som andelshaver og bygherre, at den er udspecificeret. Sørg derfor, at det udførligt står på fakturaen, hvilket arbejde, der er udført. Det er ikke nok, at der står ‘totalentreprise’ og et samlet beløb. Der er forskellige afskrivningskurver på forskellige forbedringer, og derfor er det også vigtigt, at det af fakturaen fremgår, hvad der er lavet og til hvilken pris. Samtidig kan man ikke få betalinger for arbejde, der betragtes som almindelig vedligeholdelse. Udspecificering er derfor en god idé.

„Har du eksempelvis betalt et malerfirma for både maling og opsætning af filt på væggene, så vær opmærksom på, at malerarbejdet betragtes som en almindelig vedligeholdelse, mens opsætning af filt er en forbedring, der afskrives over 20 år,“ siger Peter Ryaa.

Husk dokumentation på autorisation

Arbejde, der kræver autorisation skal laves af autoriserede håndværkere. Næsten alt el-arbejde og meget vvs-arbejde skal laves af autoriserede folk. Du kan ikke kalde dit el-arbejde en forbedring medmindre, du har en faktura på, at det er udført af et autoriseret firma. Husk derfor dokumentation på arbejde, der skal være udført af en autoriseret håndværker, som f.eks. vvs- eller el-installatører.

Husk også, at du skal have dokumentation på, at håndværkeren benytter autoriserede underleverandører. Er der tale om en totalentreprise, skal du sikre dig at totalentreprenøren anvender autoriserede underleverandører til det arbejde, der kræver autoriseret udførsel og du får dokumentation herpå. Er der eksempelvis en elektriker med på opgaven, der står for at trække el til det nye badeværelse, så husk også at få det med på fakturaen, at elektrikeren har den rette autorisation til arbejdet.

LÆS OGSÅ: Lejlighedsvurdering betaler sig

Den rette dokumentation til vurderingsmanden:

Når du en dag skal fraflytte din andelsbolig, vil du blive bedt om at fremfinde dokumentation. Gør det derfor let for vurderingsmanden og lav selv en oversigt, hvor det fremgår, hvilke forbedringer, der er foretaget.

Find alle former for fakturaer frem – alt fra blandingsbatteri til elektrikerbesøg bør du have dokumentation på. Og ligeledes bør du finde den tidligere vurderingsrapport frem.

Brugermanualer er rare at have, men de har ikke en betydning i det henseende.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.
Kommentarer

Jeg tillader mig at stille et lille spørgsmål:

Hvad nu hvis køber af en andel har skrevet under på en købsaftale hvor der skal betales ekstra for forbedringer i form af noget el arbejde som sælger påstår at have udført, men ikke vil fremvise fakturaer på?

Bestyrelsen har tiltrådt aftalen hvoraf forbedrings beløbet fremgår, men som sagt har nægter sælger at fremlægge dokumentation i form af fakturaer.

Er køber på trods af manglende dokumentation forpligtet til at betale den af sælger opgjorte udokumenterede “forbedring”?

skriv et svar
Thomas Jensen - 1 år siden

    Hej Thomas

    Tak for din henvendelse. Da dit spørgsmål er en juridisk vurdering vil jeg anbefale, at du kontakter foreningens administrator. Han eller hun vil kunne give dig et mere konkret svar. Som udgangspunkt kan man som hovedregel ikke kalde el-arbejdet for en forbedring medmindre, du har en faktura på, at det er udført af et autoriseret firma. Jeg vil derfor anbefale, at du presser på for en faktura, hvis der skulle opstå komplikationer.

    Jeg vil også anbefale, at du fortsat inddrager bestyrelsen i uenighederne.

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 1 år siden

Hej
Er det her jeg kan få et svar på :
Er ved at sælge en andelsbolig. der er løsøre mest som hårde hvidevarer men også nogle simple altankasser. Kan en køber vælge at sige ja til et køleskab og komfur og så nej til en vaskemaskine og altankasserne
Mvh Anne

skriv et svar
Anne Albæk - 1 år siden

    Kære Anne,

    Ja du er havnet det helt rigtige sted, og tak for din henvendelse.

    Ifølge andelsboligloven er det ikke tilladt at betinge aftalen om køb/salg af en andelsbolig af, at køber overtager løsøre i forbindelse med handlen. Køber vil altså godt kunne nægte at modtage løsøre.

    Mvh

    Ida – Andelsportal.dk

    Ida Landt
    Ida Landt - 1 år siden

Hej.

En håndværker betaler man normalt også for hans køretid “ud og hjem” så at sige og derudover for at hente materialer og for parkeringsomkostninger. Når jeg skal beregne timesatsen for eget arbejde, kan jeg da tælle køretid og parkering med? Jeg har bl.a. haft familie til at hjælpe med renovering, og derfor har der været en del kørsel og parkering forbundet med dette.

Mvh. Maria

skriv et svar

    Hej Maria,

    Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt kan du ikke tælle din egen kørsel eller parkering med – ej heller familiens. Du kan dig godt tælle din egen arbejdstid med, men kun hvad det ville tage for håndværker at udføre arbejdet – hvis du har brugt 200 timer, men det ville tage 40 timer for en håndværker, så får du kun for de 40 timer. Derudover er det vurderingsmanden som afgør, hvor mange timer du kan få for det arbejde du selv har udført, samt hvor meget du kan få dine forebedringer.

    Jeg håber, at du kan bruge mit svar-

    Med venlig hilsen

    Ida – Andelsportal.dk

    Ida Landt
    Ida Landt - 12 måneder siden

Hej.

Vi har netop overtaget vores nye andel og har som forbedringer købt et nyt klik gulv. Der var bygget hems med opbevaring under og køjesenge, og som sælger informerede os om der var ført klik gulv ind under. Ved overtagelsen viste det sig dog at der ikke var ført gulv ind under, så vi står nu i den situation at havde betalt for et nyt gulv, men mangler 1/3 del af det. I vurderings rapporten står der ikke noget om hvor mange kvm klik gulv der er blevet vurderet med, men der står denne formulering “Ligeledes forudsættes det at løsøre og forbedringer, der overtages mod betaling, er lovlige og fuld funktionsdygtige.” Vi føler ikke vi står med et fuld funktionsdygtigt gulv. Vi har været i kontakt med administrator af foreningen der ikke mener det kan tælle med som en forbedring heller, men han kan ikke gøre noget, men henviste os til at vi skulle søge en advokat. Mit spørgsmål går på om dette gulv kan regnes med som en forbedring når det ikke er færdiglavet?

hilsen
Jeanette

skriv et svar
jeanette - 11 måneder siden

    Hej Jeanette

    Tak for din kommentar. Almindeligvis opfordrer vi netop til at tage disse juridiske vurderinger med administratoren, der kender vedtægterne og reglerne i den enkelte forening. Jeg vil derfor også henvise til en boligadvokat, da I godt kan argumentere for, at manglen var “skjult”.

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 11 måneder siden

Hej,
Jeg skal til at sælge min andelsbolig op har et opklarende spørgsmål til opgørelse af forbedringer.
Jeg forstår at hvis jeg har udført arbejde i lejligheden selv, er det de timer en professionel ville have brugt på det der gør sig gældende – men det er vel valuaren der vurderer hvad en fagperson vil bruge?
Så jeg skal have kvitteringer for materiale og angive de antal timer jeg har brugt, hvorefter valuaren vil vurdere den endelige pris på forbedringen – eller er det mig der skal undersøge hvor lang tid en fagperson skal bruge?

På forhånd mange tak for hjælpen,
Mvh Sofie

skriv et svar

    Hej Sofie,

    Tak fordi du skriver ind til os.

    Det er valuaren eller bestyrelsen, som vurderer, hvad en professionel ville bruge på det.

    Med venlig hilsen

    Ida – Andelsportal.dk

    Ida Landt
    Ida Landt - 11 måneder siden

Dear andelsportal,
We are before a renovation. I would like to know what are the renovations what I can make without specialist assistance. I would like to remove totally the tiles in the bathroom and remove the bath tub and build a shower with a unidrain. The drain pipe is directly connected to the main pipe now.

Can I do everything alone?
I asked permission from the bestyrelsen and they answered:
Ved renovering af badeværelser skal der bruges autoriserede håndværkere, og renoveringen skal følge de gældende regler for nuværende tidspunkt inden for området (badeværelser). Reglerne kendes af de autoriserede håndværkere.
Der skal indsendes kopi af faktura fra autoriserede håndværkere til bestyrelsen som dokumentation for arbejdet, når dette er udført.

Husk, at de autoriserede håndværkere er en sikring for, at forsikring dækker i tilfælde af vandskader m.m.

If yes, how can I ask the “bestyrelsen” to take the changes into the “Vunderingsrapport”. How can I ask to change the “Fradrag” at the SKAT?

Thank you for your answers in advance

skriv et svar
András Szabó - 11 måneder siden

    Dear András,

    As your Board of Directors (bestyrelse) have told you, and I am guessing that your Board have look in the Articles of Association (vedtægterne). If that is the case, then you must follow the rules in the written answer frem your board which are the rules of your Articles of Association (vedtægterne). That means you are not allowed to do anything yourself in the bathroom.

    I hope you can use my answer.

    Kind regards

    Ida – Andelsportal

    Ida Landt
    Ida Landt - 11 måneder siden

Vedr. udskiftning ad dør til haven, i rækkehus som andelshaver hvor der er Monteret udestue ( ikke opvarmet) for egen regning,
Spørgsmål er denne dør så ikke omfattet af foreningens forpligtelse, iflg. Vedtægter har foreningen pligt til udskiftning af døre og vinduer, men min udestue er for egen regning
Ser frem til jeres svar
Mvh
Mona

skriv et svar
Mona flarup - 10 måneder siden

    Hej Mona

    Tak for din kommentar. Det er skildringen i vedtægterne, der bestemmer, hvem der har ansvaret for udskiftningen. Jeg vil derfor anbefale, at du går i dialog med bestyrelsen på baggrund af disse. Det er meget almindeligt, at foreningen står for udskiftning af dørene, da der særligt i etageejendomme er regler for brandsikring, sikkerhed og ensartethed.

    Bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 10 måneder siden

Hvis nogle fliser er flækkede på badeværelsesgulvet og en sælger bedes udbedre skaden inden videresalg og sælgeren vælger at skifte hele gulvet, kan hele arbejdet så skrives på vurderingen som en forbedring eller skal den del af gulvet der var skadet betragtes som en udbedring?

skriv et svar
Niclas - 9 måneder siden

    Hej Niclas

    Tak for din kommentar. Som udgangspunkt kan et nyt badeværelsesgulv godt tilføjes værdien som en forbedring. Hvor meget og hvor længe gulvet afskrives bør fremgå af afskrivningskurven i vedtægterne. Er du i tvivl vil jeg anbefale, at du kontakter bestyrelsen i foreningen.

    God jul.
    Bedste hilsner Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 9 måneder siden

jeg har fået lagt nyt gulv i et værelse og entré. Gulvet skulle skiftes på grund af fugt og skimmel der er opstået på grund af en konstruktionsfejl i lejligheden. Skal det skrives på som en forbedring eller er det vedligeholdelse?

skriv et svar

    Hej Mette

    Tak fordi du skriver ind til os med dit spørgsmål. Som udgangspunkt er det vedligeholdelse, hvis gulvet var så mørnet på grund af fugt og skimmel, at det ikke var til at gå på, så det hører under vedligeholdelse. Da vi kun er rådgivende, ville jeg også anbefale dig at stille til spørgsmål til bestyrelsen. De kan fortælle dig, hvordan de har håndteret lignende sager.

    Med venlig hilsen

    Ida – Andelsportal.dk

    Ida Landt
    Ida Landt - 8 måneder siden

Er slibning og lakering af trægulve forbedring eller bare vedligeholdelse der ikke tillægges salgspris?

skriv et svar
Michael - 8 måneder siden

    Hej Michael

    Tak for din henvendelse. Som udgangspunkt er det vedligeholdelse. Og det ville det også være, hvis du skiftede gulvet ud. Medmindre der står andet i jeres vedtægter.

    Med venlig hilsen

    Ida – Andelsportal.dk

    Ida Landt
    Ida Landt - 8 måneder siden

Hej,
Min svigermor skal sælge sin andelsbolig. Boligen har gennemgået en del forbedringer. Nyt køkken, slibning af gulve og behandling af gulve m.m. Hun har ikke gemt på kvitteringer da hun ikke vidste at hun skulle gemme dem.
Bestyrelsen mener ikke at der kan sættes en højere pris da hun ikke har kvitteringer men jeg mener der bør laves syn og skøn af en fagmand. Hvem skal man kontakte – altså hvem er fagmanden og kan man tvinge bestyrelsen til at arrangere et syn og skøn ?
Vh
Tina

skriv et svar
Tina Schmidt - 8 måneder siden

    Hej Tina

    Tak for din kommentar. Først og fremmest vil jeg anbefale, at du læser dette brevkasse-spørgsmål: https://www.andelsportal.dk/brevkasse/prissaette-forbedringer-faktura/

    Proceduren for fastsætningen af forbedringer kommer an på, hvad der er bestemt i vedtægterne omkring dette. Jeg vil derfor anbefale, at I ser nærmere på, hvad der står her omkring opgørelse af forbedringer. Såfremt I ikke kan dokumentere værdien, er der mulighed for at tage kontakt til bestyrelsen og måske ved hjælp af indhentelse af tilbud dokumentere, at forbedringerne må være prisfastsat for lavt. Uden kvittering kan det dog være svært.

    Det er meget almindeligt, at andelshaveren skal betale for, at en fagmand kommer ud og besigtiger forbedringer, fejl og mangler ved fraflytning. Måske det også vil være fordelagtigt i jeres tilfælde, så din svigermor også sikrer, at overdragelsen sker ordentligt – og at den nye køber ikke finder en masse fejl og mangler på bagkant.

    I er velkommen til at tage uforpligtende kontakt til de fagmænd, vi arbejder sammen med i forhold til syn og skøn. Du skal blot indsende din forespørgsel her: https://www.andelsportal.dk/indsendopgave/, så vender vores serviceafdeling hurtigt retur.

    Jeg vil tilsidst lige påpege, at man i flere foreninger ikke anser slibning og behandling af gulv som en forbedring, men som en del af den almindelige vedligeholdelse. Ofte er der altså ikke penge at hente ved denne forbedring. I kan blive klogere på disse afskrivningsregler her: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    Jeg håber, at I kan få en god dialog med bestyrelsen ud fra ovenstående.

    God fredag.
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 8 måneder siden

Hej
Vi har lige købt en andel, hvor alle vægge er tapetseret med savsmuld. Vi læser os frem til, at væv er en forbedring, men er i tvivl om nedtagning af savsmuldstapetet og arbejdet med at spartle væggene. Det er jo et kæmpe arbejde og hvis det kun betragtes som vedligeholdelse, ikke. noget vi vil gå i gang med.
Mvh Birgitte Bertram

skriv et svar
Birgitte Bertram - 7 måneder siden

    Hej Birgitte,
    Mange tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale dig at høre ad i foreningen om hvilken praksis I anvender, når det kommer til forbedringer og afskrivninger. Det varierer nemlig fra forening til forening.
    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 7 måneder siden

Hej
Jeg fik i 2009 lavet nyt afløb i min hævede bruseniche fra 1995 grundet vandskade his underboen som man mente var grundet defekt afløb. Nu når jeg skal sælge min andelsbolig insisterer vores Administrationsselskab på at der dermed mangler et afløb under vasken , eftersom byggereglementet fik en tilføjelse i 2008 omkring dette. – dog lyder tilføjelse at den regel kun træder i kræft overfor de ældre bade såfremt der er tale om en gennemgribende renovering og ikke ved reparationer. – hvad tænker I om det? Kan de virkelig insistere på at jeg får installeret et ekstra afløb jf den regel? Og i så fald hvor stor del af beløbet vil overgå til forbedringer? Det vil indeholde nyt gulv med vådrumsmembran samt ny håndvask

Mvh Rikke

Mvh Rikke

skriv et svar

    Hej Rikke

    Tak for din kommentar. Hvad jeg kan læse mig til, så kræver dit spørgsmål en faglig vurdering, og derfor vil jeg anbefale, at du tager dialogen med en anden administrator eller en boligadvokat, hvis du ønsker en præcis og juridisk afklaring.

    Jeg vil dog mene, at et afløb – der ikke lever op til byggereglementet – godt kan ses som en mangel, som du skal udbedre eller som køber kan få fratrukket i prisen. I forhold til om det så kan betale sig for dig at udbedre afløbet selv, og dermed tillægge udbedringen i boligens pris, så vil jeg anbefale, at du kigger nærmere på afskrivningskurven i din forening. Det varierer nemlig fra forening til forening, hvordan forbedringer afskrives. Vi har selv lavet denne afskrivningsmodel til inspiration: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    Ønsker du uforpligtende tilbud fra en uvildig VVS’er til udbedringen, så er du velkommen til at bruge vores gratis service til det: https://www.andelsportal.dk/indsendopgave/

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 7 måneder siden

Spørgsmål om vurdering af forbedringer i boliigen.
Jeg er ved at købe en andelsbolig, og har modtaget en vurderingsrapport som vise den generalle vurdering af boligen og prissætning af div. forbedringer. Vurderingen er foretaget af Administrationsselskabet. I rapporten er det angivet grundlaget for prisen på forbedringerne:
1) “Regning forelagt”
2) “Vurderet”
3) “Mundtligt oplyst af sælger”
Mit spørgsmål til prissætningen – er det lovligt og accepteres det i en opgørelse at en pris er “Mundtlig oplyst af sælger” ? – for mig lyder det som “et tag selv bord” – Skal det ikke være vurderet af vurderingsmanden?

mvh Keld

skriv et svar
Keld Nielsen - 6 måneder siden

Hej,

I forbindelse med salg af min andelsbolig har jeg fået lavet VVS tjek.
Ved dette tjek blev der kostateret at afløbet i badeværelset lå for lavt og dette skulle udbedres for at afløbet var lovligt.

Vil sådan en udbedring kunne betegnes som en forbedring ?

Med venlig hilsen
Jimi

skriv et svar
Jimi Pettersson - 5 måneder siden

    Hej Jimi

    Tak for din kommentar. Som udgangspunkt er udbedring af ulovlige installationer ikke en forbedring, da det hører ind under almindelig vedligehold, at installationerne fungerer korrekt. Hvis du laver nyt badeværelsesgulv i samme ombæring, så kan det dog i de fleste tilfælde godt tælle med som en forbedring.

    Du skal tage afsæt i afskrivningskurven for forbedringer i din forening for at se, hvad der kan afskrives som forbedringer, når det kommer til badeværelset. Du finder afskrivningstabellen i vedtægterne og kan læse meget mere om det her: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 5 måneder siden

Hej,
Mig og min kæreste totalrenoverede for 1,5 år siden vores andelslejlighed.
Min kæreste er murer og lavede derfor alt murerarbejde selv. Dette var nedrivning og opbygning af nye badeværelsesvægge, for at få et større badeværelse, støbning af nyt gulv i badeværelset og opmuring af alt hvad det indebærer når man laver badeværelse (fliser, klinker osv.).
Når vi skal sælge, hvordan tages der højde for dette i en vurderingsrapport? Han har jo gjort et helt andet stykke arbejde, end man normalt selv ville kunne, fordi han jo er faguddannet. Vi har en ide om, hvad det han har lavet, ville koste hos et murerfirma, og det er jo langt over hvad det nogensinde vil “være værd” hvis man går ud fra en timeløn på 188 kr. + materialer.
Håber I forstår mit spørgsmål 🙂
Vh Laura

skriv et svar

    Hej Laura

    Tak for din kommentar. Hvis arbejdet ikke er udført på faktura, så er det som udgangspunkt ABF’s timesatser, der er gældende. Også selvom din kæreste er uddannet. I 2020 udgør de 189 kr/time i København og 167 kr/timen i resten af landet.

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 5 måneder siden

Hej,

Jeg står overfor en totalrenovering af badeværelset. Kommer totalsummen af håndværkerregningen på forbedringslisten eller gælder det kun for materialer? Bliver håndværkernes løn tilføjet på lige fod med fliser, wc, etc.?

Mvh.
Lasse

skriv et svar
Lasse Østergaard - 4 måneder siden

    Hej Lasse,

    Mange tak for din henvendelse. Det lyder spændende med en totalrenovering af dit badeværelse. Først og fremmest er det vigtigt, at du sørger for, fakturaen er udspecificeret, og at håndværkeren er autoriseret. Det skal altså tydeligt fremgå af fakturaen præcist hvilket arbejde, håndværkeren har udført. Derudover kommer arbejdet ikke på forbedringslisten, hvis ikke det kan dokumenteres, at arbejdet på badeværelset er udført af en autoriseret håndværker. Generelt gælder det, at man ikke kan få betaling for arbejde, der betragtes som almindelig vedligeholdelse, men en totalrenovering af badeværelset ses som en forbedring af andelsboligen, hvor bestyrelsen både vil kigge på materialer og håndværkerens arbejde – altså den samlede faktura.

    Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for at godkende den endelige pris for boligen inklusive afskrivninger. Hvis du gerne vil vide konkret, hvad værdien af dit badeværelset afskrives med årligt i den forening, skal du kigge nærmere i vedtægterne, hvor afskrivningstabellerne findes. Hvis du vil læse mere om det: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/#1440493150588-40b70f3e-9272.

    Mvh
    Mette – Andelsportal.dk

    Mette Blume
    Mette Blume - 4 måneder siden

Hej,

Er køb af kommoder, som er flytbare, til soveværelset forbedringer eller løsøre? Metalrør Boret i væg og spotlamper er det også forbedringer eller er det løsøre?

Mvh Lars

skriv et svar

    Hej Lars

    Tak for din kommentar. Kommoder er normalt løsøre, som køber ikke har pligt til at overtage, men som man kan indgå en aftale om til en særskilt pris. Angående spots, så varierer afskrivningspraksisen fra forening til forening. Du bør derfor undersøge hvilken praksis, I anvender i jeres forening. I de afskrivninger vi har angivet her på siden afskrives de over 5 år (se under fanen “Afskrivning af el-installationer”): https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 4 måneder siden

Hej.
Et meget specifikt spørgsmål. Tidligere ejere fik fjernet en bærende væg og jeg købte de forbedringer der ligger i det (statisk dokumentation og udførelse). I en større renovering af lejligheden har jeg sat gipsvægge og dør op hvor “hulet” har været.
Vil de forbedringer der ligger i arbejdet og beregninger på at fjerne den bærende væg forsvinde? Metallet ligger der stadig osv.

Mvh
Jacob

skriv et svar
Jacob Hald - 4 måneder siden

    Hej Jacob

    Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale dig at se nærmere ned i foreningens vedtægter og den afskrivningstabel, der anvendes i din forening. Det varierer nemlig fra forening til forening, hvilken afskrivningstabel der benyttes, og dermed også, hvordan forbedringer gøres op. I vores artikel om afskrivninger kan du læse mere om, hvordan nye vægge kan afskrives: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/#1440493215760-58541b90-502d

    Jeg vil anbefale dig at kontakte bestyrelsen for at få svar på, hvorvidt forbedringen ‘forsvandt’ da du valgte at sætte en gipsvæg op, og om du skal fjerne gipsvæggen før det tæller som en forbedring igen.

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 4 måneder siden

Hej,
Jeg har lige købt en andelslejlighed, hvor der skal laves lidt småting : f.eks skal der sættes nyt gipsloft med spots i og sættes en væg op mm.
Jeg overvejer at få det lavet sort af en bekendt, da jeg lige nu ikke har det store budget.
Mit spørgsmål er: selvom jeg får det lavet sort, kan det så stadig skrives på som forbedringer?
Min bekendte siger han godt kan lave en regning til mig, og ved ikke om min andelsboligforening vurderer forbedringer ud fra regninger. I vedtægterne står der således: “Fastsættelsen for prisen af forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelle pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand fastsættes af den af foreningen sædvanligt benyttede vurderingsmand. Vurderingshonoraet betales af sælger”

Betyder dette, at jeg ikke behøver gemme kvitteringer på alt jeg laber ?
Mvh Mathilde

skriv et svar
Mathilde - 3 måneder siden

    Hej Mathilde,
    Tak, for din henvendelse. Som udgangspunkt er sort arbejde en ulovlig aktivitet, som vi til hver en tid fraråder på Andelsportal.dk.
    Vi er dog ikke orienterede om, at vurderingsmænd ser efter momsen er betalt på en håndværkerregning.
    Alternativt kan man også vælge at få forbedringer udført som gør-det-selv. Her vil vurderingsmanden se på udgifterne til materialer (sørg for at gemme alle kvitteringer) og så vil arbejdstiden sættes til en fast timeløn. ABF arbejder med 188 kr/time i København og 166 kr/time for resten af landet. Når værdien af eget arbejde skal fastsættes vil vurderingsmanden se på, hvor meget tid det ville tage en almindelig håndværker at udføre arbejdet – du får altså kun forbedringer for den arbejdstid, som det ville tage en håndværker at udføre arbejdet.
    Jeg håber, du kan bruge svaret og bliver glad for din nye andelslejlighed.
    Mvh Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 3 måneder siden

Hej
Jeg skal til at sælge min andel hvor jeg for nogle år siden renoverede køkkenet, el, og fået revet en væg ned. Jeg har faktura på det hele, så den del bør ikke blive noget problem.
Hele revnoveringen blev vurderet til at koste 400.000 kroner, men det havde jeg ikke råd til at betale, så jeg endte med at forhandle mig frem til at betale 290.000 kroner i alt, da firmaet gav en rabat på totalenterprisen.
Mit spørgsmål er så, om personen der vurdere min lejlighed skal regne med de 400.000, når han vurdere lejligheden, som er den reelle værdi tingen har, eller om han skal regne med de 290.000 kroner jeg har betalt for renoveringen.
Jeg har en udspecificeret faktura på hvordan beløbene på de 400.000 fordeler sig, mens de 290.000 er en totalpris for enterprisen, så man kan så at sige ikke se, hvor rabatten fordeler sig. Og det gør jo en forskel om ligger rabatten på køkken eller hårde hvidevare ift. nedskrivning af værdi (20 vs. 10 år). Håber I kan hjælpe.
Mvh
Michael

skriv et svar
Micharl - 3 måneder siden

    Hej Michael

    Tak for din kommentar. Vurderingsmanden vurderer arbejdet ud fra totalprisen på din faktura og afskrivningstiden på arbejdet. Det vil derfor være de 290.000 kroner minus afskrivningstiden, der bliver udgangspunktet fra vurderingen. Hvidevare tæller almindeligvis med som løsøre og vil derfor ikke indgå i den samlede vurdering, men være en post som køber kan købe, hvis han eller hun ønsker det.

    Vurderingsmanden vil højst sandsynligt vurdere forbedringerne som et ‘nyt køkken’, men da jeg ikke er fagmand kan du altid henvende dig til bestyrelsen for at få afklaret dette. Vær opmærksom på, at afskrivningskurver varierer fra forening til forening. Du finder jeres afskrivningskurve i vedtægterne. Her kan du læse mere om afskrivninger generelt: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 3 måneder siden

Hej
Skal til at sætte min andelsbolig til salg
Har tidligere taget alt tapet i køkkenet ned, står nu med rå vægge. Har endvidere fjernet 4 dørkarme samt døre i lejligheden. Vil det blive set som en mangel ved salg?
Hvis en håndværker sætter filt op samt nye dørkarme samt døre i lejligheden, vil det så være en forbedring, som jeg kan få penge for ved salg?
Mvh Mark valentin

skriv et svar
Mark Valentin - 3 måneder siden

    Hej Mark,
    Tak, for din henvendelse. Hvilken praksis, der anvendes i forhold til forbedringer og afskrivninger vil ofte variere lidt fra forening til forening. Nedtages døre er det mange steder ikke en forbedring – det kan tælle som en mangel, hvis det af foreningen kræves, at der skal være døre i boligen, eller hvis døråbning fremstår ufærdig – eksempelvis i gulvet, hvor der før har været en dørtærskel. Nedtagning af tapet vil i de fleste foreninger ikke tælle som forbedringer, men får du derimod en håndværker til at opsætte filt, så kan det være en forbedring, der afskrives over 20 år. Du kan læse mere om afskrivninger og forbedringer her: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 3 måneder siden

Hej,
Jeg købte for lidt over 6 mdr. siden en lejlighed, men fik overset at der i vurderingsrapporten står at afløbet i badeværelset skal tjekkes af en VVS’er, da det nok ikke er lavet lovligt og evt har forsaget vandskade.

Hende jeg købte lejligheden af har ikke lavet badeværelset, det var ejeren før hende. Hvem står til ansvar? Hvis jeg vælger at renovere badeværelset, hvad sker der så med værdien af det gamle badeværelse?

Vh
Gertrud

skriv et svar
Gertrud - 2 måneder siden

    Hej Gertrud,
    Mange tak for din henvendelse. Det lyder som en kedelig sag, som du bør gøre noget ved.
    Som udgangspunkt er det vigtigt, at man gør indsigelse hurtigst muligt, når man bliver bekendt med mangler – gerne inden 14 dage. Er der tale om skjulte mangler er sagen en anden – det er dog ikke sikkert, at denne fejl kan betragtes som en skjult mangel, når det fremgik af vurderingsrapporten. Jeg vil anbefale dig at kontakte jeres administrator for at høre, hvad du kan gøre og alternativt kan du kontakte en boligadvokat for at høre om dine muligheder.

    Får du et nyt badeværelse vil det være værdien af det nye badeværelse, som tæller som en forbedring.

    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 2 måneder siden

Hej,

Vi går og overvejer at sælge vores andelsbolig for at købe nyt. Vi lavede en del forbedringer da vi flyttede ind, som vi tænker skal vurderes i forhold til et fremtidigt køb. Vi er dog lidt i tvivl om hvor længe en vurderingsrapport er gældende? Kan du svare på det?

Mvh

skriv et svar
Jeppe M - 2 måneder siden

    Hej Jeppe,
    Mange tak for din henvendelse. Det er om at grave ned i jeres forenings vedtægter og undersøge hvilke afskrivningsregler der bruges og sammenholde dette med, hvad I har betalt for forbedringerne. Forbedringer afskrives nemlig løbende og nogle elementer på et badeværelse afskrives eksempelvis over 30 år, mens hårde hvidevarer måske afskrives over 10 år. Når det kommer til forbedringer skal I også være opmærksomme på at værdien af jeres eget arbejde skal vejes op i mod, hvor lang tid det ville tage en håndværker at udføre arbejdet.
    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 2 måneder siden

Hej
Hvor længe er en vurdering af forbedringer gældende?
Mvh

skriv et svar

    Hej Jeppe,

    Tak for din henvendelse.
    Vurderingen af forbedringer er typisk kun gældende i den periode den er foretaget, da forbedringer afskrives efter deres alder – ydermere vil der altid være behov for en “frisk” vurderingsrapport i forbindelse med et salg, da der også skal tjekkes efter mangler i samme forbindelse.

    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 2 måneder siden

Hej
Vi har i vores andelsboligforening, som er 16 år gammel, måtte skifte alle døre og vinduer!! De oprindelige døre/vinduer var utætte og ringe kvalitet, og det kunne ikke betale sig at renovere trods de kun var 15 år gamle.
Det er foreningen der står for klimaskærmen, og som har lånt til udskiftningen, med dertil faldende andelskrone.
Mit spørgsmål: Kan andelshavere der gerne vil flytte inden for kort tid, og er utilfredse med at de taber ved et salg, benytte sig af udskiftningen som en forbedring af lejligheden?

skriv et svar
Annika jensen - 2 måneder siden

    Hej Annika,
    Tak for din henvendelse.
    Det er desværre ikke muligt at benytte foreningens vedligeholdelsesarbejde som private forbedringer. Hvis foreningen får foretaget en valuarvurdering kan det være at ejendomme stiger i værdi, da der er lavet så mange forbedringer på ejendommen og dette kan have en positiv effekt på andelskronen.
    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 2 måneder siden

Hej andelsportal
Jeg vil høre om beskatning ved salg af andelslejlighed når der er tale om forældrekøb. Hvis jeg nu forbedre f.eks køkken og bad og sælger lidt efter, kan jeg så trække noget fra?
Og bliver jeg beskattet af værdien af forbedringen – tænker at det i givet fald ikke kan betale sig at forbedre noget.
Mvh
Marianne

skriv et svar
Marianne - 1 måned siden

    Hej Marianne,
    Mange tak for din besked. Man bliver ikke beskattet af værdien af forbedringer. Du skal derimod være opmærksom på, hvilke regler der er for afskrivning af forbedringer i din forening.
    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 1 måned siden

Hej. Ved man noget om hvorfor der ikke er en generel praksis for hvad som er forbedringer og vedligeholdelse på andelsboliger og hvorfor det er forskelligt fra forening til forening? Virker en smule uligevægtigt at der ikke er et sæt regler alle kan følge så det er ens for alle.

Derudover har jeg et spørgsmål angående gulv. At slibe og lakere er vedligeholdelse. Selv på et nedslidt meget gammelt knirkende gulv, med kæmpe fuger og store skævheder. Men vælger jeg at lægge et helt nyt gulv er det umiddelbart stadig en vedligeholdelse jeg selv skal hæfte for. Men som fremtidige ejere vil kunne få gavn af i mange mange år.
Gulvet der ligger nu knirker som sagt enormt og man kan høre alt hvad over og underbo taler om og hvor de bevæger sig. Min underbo er meget generet af lydene fra min lejlighed. Jeg overvejer derfor at lægge et støjnedsættende underlag på det eksisterende gulv og lægge et nyt slidstærkt laminatgulv ovenpå. Men vil dette være en vedligeholdelse? Jeg vil jo helt klart mene at det er en forbedring og det er jeg ret sikker på at min underbo også vil synes;)

Mine vægge i lejligheden med savsmuldstapet lød meget forskelligt og sad løst flere steder. Jeg besluttede derfor at det måtte ned. 10 lag gammel tapet og et KÆMPE arbejde senere, kommer jeg ind til gammelt puds med en milliard huller og store dybe revner. Jeg har spartlet alle huller og revner op og sat filt op. Dette må da helt uden tvivl være en forbedring??? Eller skulle man bare have sat et 11.tapet uden på og ventet på det hele faldt ned en dag og så ha sparet de penge og det hårde arbejde🤷🏼‍♂️ Det er svært at få lyst til at gøre noget der koster mange penge og kræfter, hvis man ikke kan få noget for arbejdet og man skal sælge inden for måske et års tid eller to…. så hellere bare lade stå til😬 bh Camilla

skriv et svar
Camilla - 4 uger siden

    Hej Camilla

    Tak for din kommentar og gode spørgsmål. Grunden til, at det varierer fra forening til forening er, at andelsboligforeninger kan komme i mange former, størrelser og med forskellig økonomi. Nogle foreninger er billige at købe sig ind i, mens andre kan være dyrere eller nybyg. Det er i fællesskab, at man i foreningen fastsættes reglerne for vedligehold. Skal de nye altaner eksempelvis være andelshaverens ansvar og dermed tilskrives værdien som en forbedring eller foreningens? Skal man bruge en vurderingsmand til at fastsætte standen i boligen? Osv. Spørgsmålene er mange, og det er flertallet på generalforsamlingen, der bestemmer svaret.

    Dit spørgsmål handler i bund og grund om, hvorvidt dine renoveringer kan ses som forbedringer. Her skal du kigge i foreningens vedtægter. Helt konkret på hvilken afskrivningskurve, I anvender. I flere foreninger vil nyt gulv samt glasvæv og filt være en forbedring, der tillægges salgsprisen og afskrives over eksempelvis 20 år. Læs mere om afskrivningskurver her: https://www.andelsportal.dk/guides/afskrivning-andelsboliger/

    De bedste hilsner
    /Nynne – Andelsportal.dk

    Nynne PG
    Nynne PG - 4 uger siden

Kære Andelsportal

Mine forældre har netop modtaget en vurderingsrapport på en andelsbolig, som de ønsker at købe. Udover det oprindelige køkken har sælger valgt at montere køkkenelementer på hver side af en skillevæg mellem køkken og stue. Elementerne er ikke fra samme firma, som det oprindelige køkken, og det er i en anden stil og farve end det oprindelige køkken samt med anden bordplade. Der er sat tre elementer op i køkkenet og et i stuen, som er monteret på en skillevæg. Det er i øvrigt ikke sammenhængende med det resterende køkken. Kan det virkelig passe, at det er at betragte som en køkkenforbedring og ikke løsøre?

På forhånd tak for svar.

skriv et svar
Martha - 3 uger siden

    Hej Martha.
    Tak for din henvendelse. Det lyder specielt. Jeg vil anbefale dig (eller dine forældre) at høre med foreningens bestyrelse, hvordan det forholder sig. Umiddelbart lyder det som en speciel løsning med ekstra møbler i stuen, der tæller med som en del af køkkenet – hvis dine forældre ikke ønsker at overtage boligen med disse.
    Bedste hilsner
    Maria – Andelsportal.dk

    Maria Carlsen - 3 uger siden
Skriv en kommentar