AndelsboligvurderingforbedringerLejlighedsvurderingværdivurdering

Værd at vide om forbedringer i andelsboligen

Når du laver forbedringer i din andelsbolig, kan du lægge den nedskrevne værdi af forbedringerne til værdien af din andelsbolig. Der er dog mange faktorer, du skal være opmærksom på, når forbedringerne skal opgøres. Og allerede, når forbedringerne udføres, bør du sikre dig, at dokumentationen kan benyttes den dag, du fraflytter andelsboligen.

I forbindelse med et andelsboligsalg vurderes forbedringer og mangler i andelsboligen. Nogle foreninger får bestyrelsen til at stå for en vurdering af forbedringerne, men langt de fleste benytter en professionel vurderingsmand. Vi har talt med Peter Ryaa, der både er ejendomsmægler og DiplomValuar og vurderingsmand hos VALUAREN for gode råd om forbedringer i andelsboligen.

Ved en forbedring gælder:

 • Et arbejde, der øger den brugsmæssige værdi af boligen.
 • Et arbejde, der ikke kan betragtes som almindelig vedligeholdelse.
 • Kun forbedringer, hvis tilstedeværelse i boligen kan konstateres, kan medregnes.
 • Arbejdet skal være lovligt og forsvarligt udført.

Husk at gemme faktura og kvitteringer på alt


 » Gem fakturaen på alt det arbejde, som du har fået udført i andelsboligen. Selv et nyt blandingsbatteri er en forbedring, og det er der desværre ofte mange, der glemmer,«
 
Peter Ryaa, Ejendomsmægler/DiplomValuar, MDE
peter-ryaa-sh

Du kan få et overblik over, hvad der er en forbedring, i eksempelvis ABF’s forbedringskatalog.

Når du selv udfører arbejdet

Har du ikke en faktura på arbejdet, fordi du selv har lavet arbejdet? Så husk at gemme faktura på indkøb af materialer. Men vær opmærksom på, at indkøb af værktøj eller slik, du købte i byggemarkedet, ikke er en forbedring.

„Der er desværre nogle, der glemmer at gå kvitteringer efter – og så er der eksempelvis røget lakridspiber med på beløbet. Det går altså ikke,“ forklarer Peter Ryaa.

Laver du selv arbejdet, kan du kun skrive det antal timer på, som det ville tage en professionel håndværker at udføre arbejdet, som forbedring. Har du brugt 200 timer på et stykke tømrerarbejde, som en uddannet tømrer kan klare på 40 timer, kan du altså kun få 40 timer med som forbedring. Det beløb, du får pr. time for eget udført arbejde, bestemmes af ABF’s vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde. Timesatsen for 2018 er 184 kr. for Københavnsområde og 162 kr. for resten af landet.

„Der er forskellige satser for eget arbejde udført i København eller i resten af landet, da ABF arbejder ud fra en model om, at håndværkere er dyrere i København end i provinsen,“ fortæller Peter Ryaa.

Når håndværker udfører arbejde

Også når håndværkeren udfører arbejdet, bør du være opmærksom på, at fakturaen skal være udspecificeret. Det er dit ansvar som andelshaver og bygherre, at den er udspecificeret. Sørg derfor, at det udførligt står på fakturaen, hvilket arbejde, der er udført. Det er ikke nok, at der står ‘totalentreprise’ og et samlet beløb. Der er forskellige afskrivningskurver på forskellige forbedringer, og derfor er det også vigtigt, at det af fakturaen fremgår, hvad der er lavet og til hvilken pris. Samtidig kan man ikke få betalinger for arbejde, der betragtes som almindelig vedligeholdelse. Udspecificering er derfor en god idé.

„Har du eksempelvis betalt et malerfirma for både maling og opsætning af filt på væggene, så vær opmærksom på, at malerarbejdet betragtes som en almindelig vedligeholdelse, mens opsætning af filt er en forbedring, der afskrives over 20 år,“ siger Peter Ryaa.

Husk dokumentation på autorisation

Arbejde, der kræver autorisation skal laves af autoriserede håndværkere. Næsten alt el-arbejde og meget vvs-arbejde skal laves af autoriserede folk. Du kan ikke kalde dit el-arbejde en forbedring medmindre, du har en faktura på, at det er udført af et autoriseret firma. Husk derfor dokumentation på arbejde, der skal være udført af en autoriseret håndværker, som f.eks. vvs- eller el-installatører.

Husk også, at du skal have dokumentation på, at håndværkeren benytter autoriserede underleverandører. Er der tale om en totalentreprise, skal du sikre dig at totalentreprenøren anvender autoriserede underleverandører til det arbejde, der kræver autoriseret udførsel og du får dokumentation herpå. Er der eksempelvis en elektriker med på opgaven, der står for at trække el til det nye badeværelse, så husk også at få det med på fakturaen, at elektrikeren har den rette autorisation til arbejdet.

LÆS OGSÅ: Lejlighedsvurdering betaler sig

Den rette dokumentation til vurderingsmanden:

Når du en dag skal fraflytte din andelsbolig, vil du blive bedt om at fremfinde dokumentation. Gør det derfor let for vurderingsmanden og lav selv en oversigt, hvor det fremgår, hvilke forbedringer, der er foretaget.

Find alle former for fakturaer frem – alt fra blandingsbatteri til elektrikerbesøg bør du have dokumentation på. Og ligeledes bør du finde den tidligere vurderingsrapport frem.

Brugermanualer er rare at have, men de har ikke en betydning i det henseende.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.
Kommentarer

Jeg tillader mig at stille et lille spørgsmål:

Hvad nu hvis køber af en andel har skrevet under på en købsaftale hvor der skal betales ekstra for forbedringer i form af noget el arbejde som sælger påstår at have udført, men ikke vil fremvise fakturaer på?

Bestyrelsen har tiltrådt aftalen hvoraf forbedrings beløbet fremgår, men som sagt har nægter sælger at fremlægge dokumentation i form af fakturaer.

Er køber på trods af manglende dokumentation forpligtet til at betale den af sælger opgjorte udokumenterede “forbedring”?

skriv et svar
Thomas Jensen - 6 dage siden

  Hej Thomas

  Tak for din henvendelse. Da dit spørgsmål er en juridisk vurdering vil jeg anbefale, at du kontakter foreningens administrator. Han eller hun vil kunne give dig et mere konkret svar. Som udgangspunkt kan man som hovedregel ikke kalde el-arbejdet for en forbedring medmindre, du har en faktura på, at det er udført af et autoriseret firma. Jeg vil derfor anbefale, at du presser på for en faktura, hvis der skulle opstå komplikationer.

  Jeg vil også anbefale, at du fortsat inddrager bestyrelsen i uenighederne.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG
  Nynne PG - 6 dage siden
Skriv en kommentar