Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Kan sælger selv prissætte forbedringer uden en faktura?

Kære brevkasse,

Hvis man køber en andelsbolig og sælger oplyser at have udført forbedringer i boligen – i dette tilfælde forbedring af nogle installationer – kan det så være korrekt, at sælger selv, uden at fremvise faktura, fastsætter værdien?

I det konkrete tilfælde 60.000 kr. Skal man så blot acceptere dette?

Bestyrelsen har godkendt prisfastsættelsen også uden at se faktura, skal jeg så bare acceptere dette eller kan jeg gøre noget?

Med venlig hilsen Thomas

Vores svar fra

Hej Thomas

Andelsboligloven siger, at der alene må kræves en pris, der svarer til andelen i foreningens formue med tillæg af eventuelle forbedringer. Det betyder, at det afgørende er, om forbedringen er til stede og opgjort korrekt. Der stilles ikke krav om, at forbedringen dokumenteres ved fakturaer, hvorfor spørgsmålet i sidste ende afhænger af om en skønsmand vil bekræfte, at forbedringerne er til stede.

Mange foreninger anvender ABF’ afskrivningsprincipper, hvorefter der er forskellige afskrivningsprofiler afhængig af hvilke bygningskomponenter der er tale om. Grundlæggende kan det anføres, at der skal være tale om en egentlige forbedringer, og at der kun kan beregnes tillæg, hvis forbedringerne er lovlige og udført håndværksmæssigt korrekt.

I tilfælde af, at sælger selv har udført arbejdet kan sælger i opgørelsen af værdien medtage udgiften til materialer med tillæg af timeløn (som reguleres hvert år) for det antal timer en faguddannet svend ville bruge til at udføre arbejderne. Denne sum skal herefter afskrives over tid – normalt efter ABF’-tabel.

Mvh Erik Matthiesen
Advokat (H)
Erma@advodan.dk

Erik Matthiesen
Om forfatteren Jeg er advokat hos ADVODAN Helsingør og har i en årrække rådgivet om spørgsmål omkring andelsboligforeninger og om køb og salg af andelsboliger. Ligeledes har jeg speciale i retssagsbehandling, i hvilken forbindelse jeg har møderet for Højesteret. Jeg fører eksempelvis retssager om mangler ved andelslejligheder, hvilke retssager oftest føres med omkostningsafdækning via klienternes retshjælpsforsikring.

Flere spørgsmål

Har du et spørgsmål til brevkassen?

Tak.

Vi har modtaget dit spørgsmål. Vores brevkasseredaktører kan desværre ikke besvare alle spørgsmål. Vi kan derfor ikke garantere at dit spørgsmål bliver besvaret og udgivet på hjemmesiden.