Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Andelsboligsalg: overdragelse og sælgers pligt

Når en andelsbolig sælges er sælger ansvarlig for at udlevere blandt andet nøgleoplysninger. Læs her om overdragelse af andel, sælgers pligt og andre krav.

Sælgers pligt

Når man sælger sin andelsbolig, har man en række pligter, som skal overholdes. Det har blandt andet siden januar 2014 været lovpligtigt, at sælger udleverer nogle såkaldte økonomiske nøgletal (via nøgleoplysningsskemaer) til sælger.

Nøgleoplysninger

Det er intentionen at fremhæve økonomiske nøgletal via et nøgleoplysningsskema for herved at gøre det lettere for købere at gennemskue hvilke økonomiske risici, der er forbundet med køb af den pågældende andelsbolig. Der skal udarbejdes to skemaer til nøgleoplysningerne. Det ene skema omhandler foreningen og skal udfyldes af foreningens bestyrelse eller foreningens administrator. Skemaet om andelsforeningen indeholder blandt andet grundlæggende oplysninger om andelsforeningen, foreningens drift, udlejningsvirksomhed og vedligeholdelse, samt enkelte oplysninger om finansielle forhold. Resterende oplysninger om finansielle nøgleoplysninger skal indberettes af de banker og realkreditinstitutter, som har ydet lån til foreningen.

Det er den enkelte andelshaver (sælgeren), der er ansvarlig for at udlevere oplysningerne til den kommende andelshaver (køber) i forbindelse med en overdragelse. Sælgeren kan indhente skemaet ved at henvende sig til bestyrelsen eller foreningens administrator, som er ansvarlige for at udlevere et udfyldt skema til sælgeren.

Formålet med denne oplysningspligt er at klæde køberen godt på til at gennemgå grundlaget for prisopgørelsen og dermed klæde ham på til at bedømme, om prisen er rimelig. Uddrag af paragrafferne skal udleveres skriftligt. Reglen gør det endvidere vanskeligere for en sælger at camouflere en eventuel overpris.

Oplysningspligt

De nye regler om oplysningspligt ved salg af andelsboliger blev udarbejdet i 2013 og har været gældende siden 1. Januar 2014. Reglerne om nøgleoplysninger blev udarbejdet for at skabe større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet. Det er intentionen, at Med skemaet sikres nem adgang til de vigtigste oplysninger om foreningernes økonomi og belåning, så købere bedre kan gennemskue disse forhold, når de skal købe en andelsbolig. Bliv klogere på nøgleoplysningerne i artiklen: “Nye regler ved salg af andelsbolig”

Hvis grundlaget for en prisopgørelse ikke er til stede, kan køber klage over prisen. Ifølge loven er forældelsestidspunktet seks måneder efter at køber, ved eller burde vide, at beregningen er forkert. Har køber ikke inden denne frist anlagt sag mod sælgeren, vil han miste sin ret til at klage, idet sagen så er forældet.

Sælger skal ifølge de nye regler udlevere følgende dokumenter før et salg til køber:

  1. Et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter
  2. Andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget
  3. Et referat fra andelsboligforeningens seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger
  4. Vedligeholdelsesplan, såfremt en sådan er udarbejdet
  5. Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen

Overdragelse

Overdragelsessummen for andelen skal indbetales til foreningen eller dennes administrator, som efter fradrag af foreningens tilgodehavende udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver.

Denne regel, som er fastlagt i Andelsboligloven paragraf 6 stk. 7 skal medvirke til at sikre, at prisbestemmelserne overholdes. Samtidig skal den sikre, at foreningens krav mod overdrageren i form af skyldig boligafgift med videre betales.

Ovennævnte regel betyder, at end ikke en ejendomsmægler kan kræve noget beløb indbetalt i forbindelse med slutsedlens underskrift, da det helt fast fremgår, at beløbet skal indbetales til foreningen. Mægleren har således pligt til at indbetale modtagne beløb til foreningen således, at foreningen herefter kan kontrollere, at overdragelsessummen svarer til den af bestyrelsen godkendte pris.

Afregning til overdrageren bør ske senest 21 dage efter overdragelsen, såfremt der ikke er påberåbt mangler i lejligheden.

Ejendomsmægleren har imidlertid krav på et salær ved en handel, hvor han har medvirket aktivt. Afregning til overdrageren bør ske senest 21 dage efter overdragelsen, såfremt der ikke er påberåbt mangler i lejligheden. Er der påberåbt mangler, bør foreningen tilbageholde et passende beløb for disse, indtil det ved aftale eller dom er afgjort, om de påberåbte mangler er berettigede og at overdrageren skal udbedre disse. Derefter kan det endelige beløb overføres.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

51 kommentarer

AvatarDorthe Reus Nørgaard

Hej..
Har solgt min fars andelsbolig, sælger skrev under inden 15/5-24 min far skrev under d. 16/5-24, fik af vide i tirsdags at køber er sprunget fra. Kan de det?
Formanden ringer til mig og siger det og da der ikje er dato på for min fars underskrift, mener han de kan Tim trods for formanden fik den underskrevne købesftsle d. 17/5-24 og en sms korrespondance på papirer er afleveret den dag.
Må vi skrive d. 16/5-24 eller har køber ret til og springe fra?
Vh Dorthe

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Dorthe

Tak for din besked. Når det kommer til fortrydelsesregler for andelsboliger, gælder de samme regler som ved køb af en ejerbolig. Det betyder, at køber har 6 dages fortrydelsesret. Det koster 1% af købesummen og er bestemt ved lov. Du skriver, at sælger skrev under inden den 15.5.24 og din far skrev under den 16.5.2024. Mon du mener, at køber skrev under den 15.5?

Vi sidder som journalister her på Andelsportal.dk, så jeg kan ikke afklare for dig, om du må sætte dato på købsaftalen for at kunne bevise, at fortrydelsesretten er overskredet. Mit råd vil være, at du søger hjælp hos en ekstern juridisk rådgiver, der kan afklare, hvordan I er stillet.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarBirgitte Rasmussen

Hej
Købssum og andelsboliger
Jeg har købt en andelsbolig for et år siden. Det er en lille andelsforening, og jeg blev valgt ind i bestyrelsen, og her får jeg det ene chock efter det andet. På et møde i februar 2024 gik det op for mig, at den bolig jeg havde købt, blot 3-4 måneder efter mit køb, havde mistet ca. 70.000 kr i værdi, fordi den kun måtte sælges til en pris 70..000 kr under det jeg havde betalt. Sælger var eks. formand og formanden for andelsforeningen var også til stede ved købet. Ingen af dem oplyste mig om, at mit køb ville miste værdi 3-4 måneder efter. Burde de ikke have oplyst mig om det?
Mvh. Birgitte

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Birgitte
Mange tak for din kommentar. Indledningsvist vil jeg starte med at påpege, at vi ikke sidder som juridisk indsats herinde, hvorfor jeg vil anbefale dig at forhøre dig hos en juridisk specialist for specifik rådgivning til netop din sag.

Det er almindelig praksis, at bestyrelsen har oplysningspligt. Bestyrelsen havde altså pligt til at skulle informere dig om prisændringen, såfremt de vidste det. Vi har fornyeligt skrevet en artikel omkring vigtigheden i oplysningspligten https://www.andelsportal.dk/nyheder/hoejesteret-andelsboligforening-oplysningspligt-ved-ny-valuarvurdering/, hvor bestyrelsen ikke informerede sælger om en værdiændring. Dette endte med at foreningen tabte sagen.

Jeg ønsker dig en god påske.
De bedste hilsener
Nicole/Andelsportal.dk

AvatarJohnny Sinnbeck

Hej, hvis man køber en andelsbolig omkring tidspunktet for den årlige beregning af andelsbeviset.
Hvis man køber en andelsbolig (bevis) før den årlige beregning, men aftalen (overtagelsen) først sker efter beregningen, er det så summen på aftale tidspunktet der afregnes efter eller summen på overtagelses dagen?
Jeg kan ikke finde noget om dette.
Hvis værdien falder ved den årlige beregning, kommer man jo reelt til at betale for meget for andelsbeviset, hvilket ikke er tilladt.

Hej. Min køber er sprunget fra køb af min andelsbolig, inden overdragelsesaftalen er underskrevet, og vil nu ikke betale annulleringsgebyr, som administrator opkræver. Kan det være rigtigt at køber ikke har pligt til at betale det når det er køber der springer fra?

Hej. Vi har netop købt en lejlighed og opdaget at meget af det sælger, har sagt er nyt, slet ikke er nyt. Fx har han solgt lejligheden med nyt køkken og hårde hvidevarer. Men køkkenet viser sig, at være et genbrugskøkken og hvidevarerne er synligt heller ikke nye. Vi har bedt om kvitteringer, da der jo burde være garanti på både køkkenet og hårde hvidevarer. Men dem vil han sjovt nok ikke udlevere, fordi de ikke findes. En uvildig vurderingsmand har vurderet, at han har taget over 150 % for meget for lejligheden. Hvad gør man? Administratoren vil ikke tilbageholde så stort et beløb som han har snydt os for. Men kun ca 15 % af beløbet. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Trine,
Det lyder ikke rart. Har I orienteret bestyrelsen om problemstillingen?
Jeg vil råde dig til at tage kontakt til en boligadvokat, hvis det handler om ulovlig overpris.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarElias a Lagni

Vi har solgt vores andelsbolig .
..? .er om ejendoms mægler skal oplyse om løsøre.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Elias

Tak for din henvendelsen. Det skal stå i købsaftalen, hvis løsøre er en del af handlen, og det betyder, at ejendomsmægleren skal oplyse herom. Desuden skal man være opmærksom på, at det i følge andelsboligforeningsloven ikke er tilladt at betinge handlen af, at køber overtager løsøre, med mindre der er tale om tilpasset løsøre.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarMette Hansen

Hej

hvad sker der hvis de fejl og mangler der er på el eller vvs rapporten, ikke er udbedret når andelsboligen skal overdrages?

vh. Mette

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Mette

Tak for din kommentar. Det som tjekkene viser, er det som skal udbedres inden køber flytter ind eller alternativt skal fratrækkes i prisen. Det er dog ikke alle andelsboligforeninger, der kræver at der blive foretaget et tjek af boligen inden salg. Læs mere om dette i denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

De bedste decemberhilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej,
Jeg har netop solgt min andelsbolig, og køber har i den forbindelse indgivet en klage over, at han ikke mener, at der er blevet gjort tilstrækkeligt rent i lejligheden, og at ovnen ikke er rengjort heller.
Jeg har gjort sædvanligt rent, altså støvstuget, vasket gulv osv., men jeg har ikke gjort hovedrent, hvor at rens af ovn ligger under i min optik.
Bestyrelsen i foreningen har givet køber medhold, men bestyrelsen er ikke nogen uvildig 3. part, og vil altid tage køber parti. Kan køber få medhold i sin klage i følge jer? Jeg kan ikke finde noget sted i andelsboligloven, eller andre steder på nettet, hvor der står, at der skal gøres hovedrent og renses ovn inden overdragelse. Lejligheden er overdraget i præsentabel stand, og så må det være købers ansvar selv at rengøre den yderligere, hvis man vil det, tænker jeg. Håber i kan hjælpe mig med et svar.
Mvh Morten

AvatarDaniel Hinchely

Hej Morten
Tak for dit spørgsmål.
Det er da en ærgerlig situation. Vi har ikke juridiske rådgivere tilknyttet, men jeg vil gøre mit bedste på at besvare dit spørgsmål alligevel.
Jeg ville starte med at kigge efter regler for overdragelsen i overdragelsesaftalen og andelsforeningens vedtægter – det er typisk her, sådanne regler vil fremgå, og de kan vist svinge fra forening til forening. Da jeg flyttede ind i min andelsbolig, var der ikke gjort hovedrent, men det havde jeg heller ikke aftalt, der skulle være, med tidligere andelshaver. Men jeg ved også, at der i min kammerats andelsforening er krav om hovedrengøring ved overdragelse.

Bedste hilsner,
Daniel – 3byggetilbud.dk

Hej,

Jeg er i gang med at udforme en overdragelsesaftale i forbindelse med overdragelse af min andelslejlighed.

Jeg har fundet en standardaftale til udfyldelse fra EjendomDanmark, hvor overdragelsessummen udregnes automatisk, når man indtaster en række forskellige beløb, herunder andel i foreningens formue (andelsværdi). Vores andel står til 1.781.643 kr., men den samlede overdragelsessum udregnes til 894.121 kr.

Måske er det fordi, jeg ikke forstår begrebet overdragelsessum korrekt, men jeg vil blot høre, om jeg kan forvente at få netop de 1.781.643 kr. udbetalt i forbindelse med overdragelsen på trods af overdragelsessummens størrelse, hvis der eller ikke er noget af beløbet, der tilbageholdes af min forening efter overdragelsen?

Mvh.
Mark

Hej Mark

Tak for din kommentar. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde – så jeg vil anbefale, at du kontakter foreningens bestyrelse eller en administrator for konkret rådgivning.

Held og lykke med overdragelsen.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarAnnette Pedersen

Hej
Har lige et spørgsmål.
jeg har købt en andelsbolig for 3 måneder siden, og finder nu ud af at de i foreningen har planer om at opløse andelsforeningen og sælge den som lejeboliger, hvilket de har haft planer om længe, skal man ikke oplyse om den slags ved salg? jeg er nemlig ikke interesseret i at blive lejer.
Mvh
Annette

Hej Annette

Tak for din kommentar og sikke en ærgerlig situation. Det ville klart være god skik, hvis du havde fået informationer om dette inden handlen. Rent juridisk vil jeg anbefale, at du kontakter en boligadvokat for at høre, hvad du kan gøre i denne situation. Du kan også forhører dig om, hvorvidt der er flertal beslutningen eller ej i foreningen – altså om opløsningen er realistisk.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarTrine Sommerlund

Jeg har et par spørgsmål.
Meget nær familie har solgt en andelslejlighed, hvor køber har gjort indsigelser.
Hun mente ikke, at der var gjort ordentligt rent i køkkenet – vi har for at imødekomme hende sagt, at hun kan få to timers rengøring på sælgers regning.
Lejligheden var solgt med gardiner – gardiner fra IKEA, samlet pris 1500,- Det var sælger ikke oplyst om, måske de godt kan huske en mundtlig aftale her bagefter, desværre blev gardinerne pillet ned og smidt ud – vi har tilbudt at købe tilsvarende og opsætte – køber vil have en gardinbus.
Der er hul i væggen bag komfuret – dette er fra tidligere ejere igen, havde vi været klar over det, var hullet blevet lavet inden salget – vi har tilbudt at udbedre skaden, har fået tilbud fra murer.
Så var der lige, at komfuret stod på råt trægulv, det er fordi tidligere ejer har skåret vinylet rundt omkring komfuret i køkkenet.
Nu begynder køber på gulvet indeni soveværelset – vi har aldrig lagt mærke til et problem på gulvet, det har heller ikke været skjult under fremvisningerne af lejligheden, ej heller overdragelsen af lejligheden.
Hvordan skal vi forholde os til alt det her, nogen gode råd? Lige p.t. er der tilbageholdt en pæn sjat penge – det har sælgers advokat bedt om. Vores hurtige regnstykke med de ting, som vi ville imødekomme og udbedre var under 5000,- inkl. moms.

Hej Trine

Tak for din kommentar. Jeg vil først og fremmest anbefale dig at læse denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

OBS: Der er ikke de samme krav til salg af en ejerbolig som en andelsbolig, da vedligeholdesansvaret i boligen er bestemt af vedtægterne. For en sikker og fair overdragelse plejer man som oftest at tage udgangspunkt i en uvildig vurderingsrapport, hvor mangler men også forbedringer samt løsøre (som gardinerne) er opgjort. Jeg vil anbefale jer, at I inddrager bestyrelsen og spørger til, hvordan salgene plejer at foregå samt hvad reglerne i vedtægterne foreskriver. Har andelsboligforeningen en administrator vil personen kunne bidrage med juridisk viden.

Held og lykke med salget til dit familiemedlem.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej
Jeg har solgt min andelsbolig og skulle have købesummen på min konto inden 6 dage. Her på 7. dagen er de endnu ikke gået ind, fordi boligselskabet ikke har overdraget sagen til en anden sagsbehandler ifm ferie. Hvad har jeg af muligheder?
Vh Vibeke

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Vibeke,
Det lyder godt nok som en irriterende sag. Jeg vil anbefale dig at kontakte administrationsselskabet og tage dialogen direkte med dem. Vær opmærksom på, at der er nogle der tilbageholder dele af købssummen, således at der er et “depositum” at tage af i forbindelse med fejl og mangler.
Venlig hilsen
Maria – Andelsportal.dk

AvatarSine Jensen

Hej
Jeg har solgt en andelsbolig for nyligt. Køber mener, at der ikke er gjort rent grundet kalk i badeværelset. Skal man som sælge, gøre rent efter man har afleveret nøgler. Jeg vil nemlig mene, at rengøring er en individuelt sag. Så hvad der er rent for mig, kan jo virke beskidt for dem. Hvad gøre man i sådan en sag?

Hej Sine,

Tak fordi du læser vores artikler og skriver ind med dit spørgsmål.

Umiddelbart ville jeg gå til din tidligere bestyrelse og administration med sagen. Det kommer an på, hvor meget kalk der er tale om, og hvordan lignende sager i foreningen er blevet afgjort. Derfor, inddrag bestyrelsen i sagen, og lad dem afgøre sagen. Alternativt kan du jo tilbyde køber en flaske anti-kalk på din regning.

Med venlig hilsen

Ida – Andelsportal.dk

Hej,

Jeg har et spørgsmål omkring hvis ansvar det er med at fjerne inventar som ikke er en del af løsøre.

Jeg har for nyligt købt en andelslejlighed som jeg overtager d. 01.09.
Jeg har bedt sælgeren at fjerne køleskabet (køleskabet var slet ikke skrevet med i løsøre listen da den er meget gammelt). Hun nægter at fjerne det fordi hun mener det ikke er hendes ansvar. Bestyrelsen siger til os at det er sælgerens ansvar at sørge for at fjerne al inventar, som vi ikke ønsker at overtage. Det har vi sagt videre til sælgeren men hun nægter stadigvæk at gøre det.

Jeg håber at at høre fra jer!

Med de bedste hilsner,
Sunny

Hej Sunny,

Tak for svar. Jeg ville kontakte bestyrelsen igen, og foreligge dem problemstillingen. Derudover ville jeg også inddrage jeres administrator og fortælle dem, at sælger nægter at fjerne det gamle køleskab. Bestyrelsen er den øverste myndighed og er i besiddelse af sælgers penge – 14 dage efter overdragelsen – bestyrelsen kan evt. vælge at tilbageholde det beløb, som det koster at få fjernet køleskabet, hvis ikke sælger vil gøre det selv.

Mvh

Ida – Andelsportal.dk

Hej,
Jeg har for nyligt (pr. 01/07/19) solgt min andelslejlighed. Den oprindelige køber sprang fra lige da overdragelsesaftalen blev lavet af administrator, der var ingen der nåede at skriver papirer under. Jeg fandt derfor en ny køber lige efter og bad administrator om at ændre køberen til den nye, samt rykke overtagelsesdag fra 01/06/19 til 01/07/19. Nu her 1,5 måned efter at jeg har solgt min lejlighed til den nye køber og er fraflyttet, kan jeg se at jeg fortsat mangler at få udbetalt nogle penge fra administrator. Administratoren har beholdt 7000,- af mine penge for udarbejdelse af overdragelsesaftale. Samme 7000,- har hun også fået af den nye køber (det er normalvis køber der betaler dette beløb). Hun påstår at da handlen blev annuleret, skal jeg betale dette beløb for udarbejdelse af overdragelsesaftalen og så må jeg tage det op med den køber der sprang fra. Der har aldrig været tale om en annulering af handlen, men en ændring. Derudover har den først køber (ham der sprang fra) eller jeg skrevet under på den første overdragelsesaftale.
Har jeg ikke en sag, når jeg mener at administratoren ingen ret har til disse penge? Hun har jo allerede modtaget 7000,- af køber i forbindelse med at lave overdragelsesaftale.

Håber at høre fra jer.

Mvh
Nicolai

Kære Nicolai,

Tak for din henvendelse. Da vi ikke er en juridisk instans, vil jeg anbefale, at du kontakter en boligadvokat.

Mvh

Ida – Andelsportal.dk

Vi skal overtage en andelsbolig pr. 1.8.2019. Der er et skur som ligger i forlængelse af en carport.
Vi har d. 22.6.2019 for oplyst af sælgeren at kommer vand ned fra loftet ude i skuret og man kan også lugte råd. Hvad skal vi som køber gøre i dette tilfælde. Jeg mener ikke at det er os der skal betale for de skader som er i skuret? Kan du vejlede os med det?

Ida LandtIda Landt

Kære Per,

Tak for din henvendelse.

Nogle skure kan være underlagt andelsboligforeningen. Hvis det er tilfældet med jeres, er det foreningen, som skal udbedre skaderne. Hvis det er jer som andelshavere, der har skuret, vil jeg foreslå, at I kontakter en vurderingmand, som kan give et skøn på, hvad det vil koste at udbrede skaderne. Prisen som vurderingsmanden når frem til, skal udbedres inden I som købere flytter ind eller alternativt skal det fratrækkes i prisen.

Jeg vil foreslå, at du læser denne: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

Mvh
Ida – Andelsportal.dk

AvatarJimmy jørgensen

Hej
Vi har d. 1/11-18 købt en andelslejlighed, d. 7/11-18 var der extraordinær
Generalforsamling og det det viser sig at ejendommen er i meget dårlig
stand, og der er store byggeprojekter, dette har sælger ikke oplyst os
om, fortrydelsfristen er udløbet. I forbindelse med købet har vi ikke
Modtaget et nøgleoplysningsskema, kan handlen evt. Annuleres på
Grund af det.
Mvh Jimmy

Hej Jimmy

Tak for din henvendelse. Hvis grundlaget for prisopgørelsen ikke har været til stede, kan du klage over prisen. Faktisk er forældelsesfristen med den nye andelsboliglov (2018) blevet udvidet. Det betyder, at hvor køber af en andelsbolig før havde 6 måneder til at stille sit tilbagebetalingskrav til sælger, vil køber nu have tre år til det samme. Det kan du læse mere om her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/andelsboliglov-vedtaget/

Jeg vil dernæst anbefale, at du kontakter foreningens bestyrelse og administrator med din indsigelse. Ligeledes kan en boligadvokat også hjælpe dig godt videre.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarPia lund Jacobsen

Hej.
Jeg skriver på vores bestyrelses vegne. Vi efterlyser om der findes et dokument vi kan bruge til godkendelse af ny køber ved salg? I vores vedtægter §15 står følgende:
§ 15.
Fremgangsmåde
Stk. 1 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftlige gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.
Stk. 2 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der bestemmer, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr.

På forhånd tak.

Vh Pia Jacobsen
Formand
Andelsboligforeningen Storgårdsparken

Hej

Jeg skal sælge min andel og har derfor lige et spørgsmål.

Mine hårdevidevare er vurderet til kr. 0,- så mit spørgsmål går så på, om de følger med i handlen eller om jeg må tage dem med mig?

Håber på hurtigt svar.

Mvh Kasper

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Kasper,
Tak for din henvendelse.
Er det ikke aftalt inden om du skal tage dem med dig? Måske det står i dokumentet. Alternativt kan du kontakte enten bestyrelsen eller køberen for at undersøge om du kan tage dem med dig.

/Maria – Andelsportal.dk

Hej
Jeg har opdaget tre uger efter overdragelsen af min andelsbolig, at el i køkkenet ikke virker og risten er for høj i forhold til fliserne på badeværelset. Nu vil administratoren ikke gøre noget ved det og opfordrer mig til at tage den videre med sælgeren. Sælgeren har været ligeglad tidligere, da jeg fik en dårlig overdragelse: låst kælderrum, uryddelig lejlighed, mug og beskidt hård hvidevarer, efterladte effekter mv.
Hvad kan jeg gøre nu?
Tak

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Marie,
Du bør kontakte sælger – også selvom du ikke mener, at du kan få noget ud af det. Ligeledes bør du undersøge hvor lang tids indsigelse der er i forbindelse med overdragelsen. I nogle foreninger er indsigelse længere /kortere end andre og ligeledes varier praksis for hvilke fejl, der kan laves indsigelse over for. Se efter i foreningens vedtægter.
Har du overskredet alle frister, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en boligadvokat – her kan du få rådgivning om hvordan din sag skal håndteres efterfølgende.
Jeg håber, at I finder en løsning på problemstillingen.
/Maria – Andelsportal.dk

1) Jeg har halvanden mdr efter overdragelse af en andelslejlighed opdaget at murværket i badeværelsesvæggen smuldrer. Er det mig som køber der skal betale for udbedring af skaden (skjult skade, sket over tid) eller er det sælgers ansvar?

2) Der er skjulte stikkontakter (bag emhætte), som ikke er blevet tjekket ved el-tjekket/godkendelse i forbindelse salget. Jeg har ca. halvanden mdr efter overdragelsen opdaget at de ikke er lovlige installationer. Hvem hæfter for udbedring/ny el-rapport – sælger eller køber?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Anna,
Tak for din kommentar. Som udgangspunkt bør du hurtigst muligt kontakte jeres forenings bestyrelse og administrator for at finde ud af, hvad proceduren er i jeres forening. Hvem har vurderet andelsboligen stand og er der taget højde for de fejl, du påpeger? Man kan typisk klage over vurderingen og mangler i andelsboligen indenfor 14 dage – men praksis varierer fra forening til forening.

Når det kommer til ulovlig el, så vil jeg råde dig til at læse denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/elinstallationer-andelsboliger/ Her står en del om emnet.

/Maria – Andelsportal.dk

Jeg skal sælge min lejlighed, og i den forbindelse har jeg 2 spørgsmål til vores vedtægter, først 13.3) sidste linie, som jeg forstår sådan, at hvis jeg f.eks har givet kr. 500.000 for min andel så er jeg berettiget til at få det samme beløb ved et salg nu, også selvom andelskronen er faldet en smule fra jeg købte i 2008 ?

13.3) Sidste generalforsamlingsbeslutning om andelsværdifastsættelsen m.v. er bindende frem til næste generalforsamling, selvom en højere pris kunne opnås. Andelshaver en uanset, den af generalforsamlingen fastsatte pris, dog berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i
foreningens formue, som han selv lovligt har betalt/indskudt.

Mit næste spørgsmål vedr. Afsnittet herunder omkring overdragelse… her står ‘bytning af bolig’ hvordan skal det tolkes, er det bytning internt i a/b eller er det en vilkårlig som jeg ønsker at bytte med, uanset placering og størrelse af dennes bolig ?

A) Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til en person, der er beslægtet med andelshaver en i lige op- og nedstigende linie, eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.

På forhånd mange tak.

Vh

Tina

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Tina,

Mange tak for din besked.
I forhold til dit spørgsmål om hvorvidt du må sælge din andelsbolig til en pris højere end maksimalprisen (jeres nuværende andelskrone + forbedringer), så er svaret desværre nej. Jeg synes det er en underlig formulering, der er i jeres vedtægter – jeg har desværre aldrig hørt om, at det er lovligt at videresælge en andelsbolig for mere end maksimalprisen. Du kan læse mere om prissætning af andelsboliger her: https://www.andelsportal.dk/guides/andelsbolig-pris/

Vi har ikke nogle jurister siddende herinde, så jeg vil anbefale dig at tage en dialog med jeres bestyrelse eller administrator omkring de spørgsmål du har i forhold til jeres vedtægter.

Bedste hilsner
/Maria – Andelsportal.dk

AvatarMathilde L.A

Jeg har overtaget en lejlighed, hvor der var lagt klikgulv over det oprindelige trægulv.
Da jeg fjerner klikgulvet, ser jeg at trægulvet er i så dårlig stand at jeg bliver nødt til at skifte det eller i hvert fald dele af det.

Men skal holde denne udgift? Jeg ser klikgulvet som sminke på en fejl eller mangel ved lejligheden – men hvordan hænger det sammen med vurdering af lejlighed? Det oprindelige gulv var der ikke taget højde for i vurderingsrapporten.

Hej Mathilde,

Tak for din henvendelse. Det lyder som en rigtig ærgelig gulvsag.
Jeg vil anbefale at du tager kontakt til bestyrelsen eller jeres ejendomsadministrator i din andelsboligforening for at høre om de gældende regler i sådan en sag. De vil kunne give et mere korrekt svar på problemstillingen.

Jeg håber du kommer godt videre med sagen.

Med venlig hilsen
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej,
Vi har overtaget en andel, hvor forbedringerne står i et 6 cifret beløb. Beløbet forekommer via vurderingen forholdsvist udspecificeret, køkken elementer, køkken håndværker, badeværelse etc.
I forbindelse med et fremtidigt salg, er vurderingen så god nok dokumentation, eller skal vi være i besiddelse af de originale kvitteringer for, at kunne få en ny og korrekt vurdering?
Og kan det være et krav fra os, som Køber, at se kvitteringerne, som ligger til grunde for vurderingen?
Ser frem til jeres svar og på forhånd mange tak.
God weekend.

Hej Nina

I forbindelse med et fremtidigt salg af andelsboligen – og udarbejdelse af en ny og opdateret vurderingsrapport – er den gamle vurderingsrapport god nok dokumentation, idet en den nye vurderingsrapport vil tage udgangspunkt i oplysninger i den gamle.
Det skal dog her nævnes, at vurderingsmanden ved udarbejdelse af den nye/opdaterede vurderingsrapport ikke er forpligtet til at videreføre forbedringsbeløb, som ikke virker i overensstemmelse med det besigtigede (det kan fx være et meget højt og urealistisk antal timer for eget arbejde – antal timer for eget arbejde skal svare til hvad en faglært håndværker ville være om at udføre arbejdet).

Det er som udgangspunkt ikke et krav, at der skal foreligge kvitteringer for de udførte forbedringsarbejder. Dog skal der være dokumentation for, at de udførte el- og VVS-arbejder – som kræver autoriseret udførelse – er udført af en autoriseret el- eller VVS-installatør. Dokumentationen vil har være kvitteringerne eller alternativt at arbejderne er positivt godkendt ved et efterfølgende udført el- eller VVS-tjek.

Sælger er ikke forpligtet til , at fremlægge kvitteringerne til køber.
Det vil dog af den udarbejdede vurderingsrapport fremgå om værdiansættelse af forbedringerne er foretaget på baggrund af kvitteringer, vurderingsmandens skøn eller en kombination af begge.

Venlig hilsen
Peter Ryaa,
Ejendomsmægler og DiplomValuar hos VALUAREN

AvatarMichael Mikkelsen

2 defekte hvidevarer indgår i handlen
24/11/2016 overtog vi en andelsbolig, 30/11/2016 konstaterer vi at 2 hvidevarer er defekte. Dette meddeler vi ejendomsmægler & andelsforeningen, som videreformidler det til boet’s advokat da det er et dødsbo vi har købt. I købsaftalen står der at de 2 defekte hvidevarer indgår i handlen og at de er funktionsdygtige. Hvad gør vi her, da advokaten og ejendomsmægler begge ikke mener vi har noget krav. Andelsboligforeningen er også blevet gjort opmærksom på dette den 30/11/2016, men siger at det må vi tage med mægleren, da de ikke har et ansvar på hvidevarer ift. deres vedtægter.
Så hvad kan vi nu gøre?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Michael,
Tak for din henvendelse. Hårde hvidevarer bliver i de fleste andelsboligforeninger betragtet som løsøre – derfor er det ikke andelsboligforeningen, der har vedligeholdelsespligten eller ansvaret. I bør kontakte mægler igen og alternativt må I kontakte jeres advokat.
Jeg håber I finder en løsning på problematikken.
/Maria – Andelsportal.dk

Hvis grundlaget for en prisopgørelse ikke er til stede, kan køber klage over prisen. Ifølge loven er forældelsestidspunktet seks måneder efter at køber, ved eller burde vide, at beregningen er forkert. Har køber ikke inden denne frist anlagt sag mod sælgeren, vil han miste sin ret til at klage, idet sagen så er forældet.

Gælder dette også tilkøb og løsøre?? Hvis en andelslejlighed er købt og skrevet under i starten af dec. med overtagelese 1.1.16 og pris for tilkøb og løsøre er sat for højt. Er det så for sent at gøre indsigelser nu?

Viser 0 af 51 kommentarer