Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Formand

En formand er frontperson for andelsboligforeningen og dens bestyrelse. Kommunikation, koordinering og ansvarsfordeling er nogle af de opgaver, formanden står for. Mange kan derfor tro, at formanden skal have erfaring inden for eksempelvis ledelse. Men faktisk er formandsposten slet ikke så kompleks og erfaringskrævende, som mange tror. Læs med her og bliv klogere på, hvad det indebærer at være formand i en andelsboligforening.

Det er bestyrelsen i en andelsboligforening, som står for den daglige ledelse af foreningen. I spidsen er formanden, som er andelsboligforeningens primære ansigt udadtil, samt den figur, der skal orkestrere kommunikationen mellem bestyrelsen, administrationen og andelshaverne. Normalt vælges både bestyrelsen og formanden til en toårig periode ad gangen.

Formanden leder bestyrelsen

Det er formanden, der har det overordnede ansvar for at bestyrelsen lever op til sit ledelsesmæssige ansvar. Bestyrelsen består foruden formanden normalt af to til fire bestyrelsesmedlemmer. Både formanden og bestyrelsesmedlemmerne er valgt på generalforsamlingen.

Internt i bestyrelsen besluttes det også, hvem der skal være næstformand i tilfælde af at formanden ikke er til stede. Derudover vælges der også en sekretær, en kasser samt suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne træder til i tilfælde af et bestyrelsesmedlem fratræder sin post inden for de to år. Hvis bestyrelsen består af mindre end tre medlemmer, må man indkalde til et nyt valg.

Hvad står bestyrelsen for?

  • Godkende og koordinere overdragelse af andelsboliger
  • Samarbejde med andelsboligforeningens administrator
  • Styring af andelsboligforeningens økonomi – herunder budget, betalinger og lån
  • Dialog med andelshaverne, eventuelle lejere og erhvervslejere
  • Koordinering af begivenheder så som generalforsamlinger, arbejdsdage og møder med administrator og kreditorer

Hvem kan blive formand i andelsboligforeningen?

At blive formand i en andelsboligforening kræver ikke erfaring eller uddannelse inden for området, og derfor kan alle der har mod på det stille op som formand. Mange tænker ellers, at formandsposten kræver uddannelse eller tidligere erfaring med lignende arbejde. Det gør, at der kan opstå situationer, hvor andelshavere ikke melder sig som formand, af den simple grund at de ikke tror, at de har kompetencerne til det.

Forman

Formandsposten indbefatter, at man står for andelsboligforeningens daglige ledelse. Det betyder, at man som formand står for at andelsboligforeningen er velfungerende. Derfor er det eksempelvis også formandens rolle at ringe efter håndværkere, hvis der skulle opstå skader, som skal udbedres.

Derudover er der særligt to opgaver, som formanden står for i andelsboligforeningen, nemlig indkaldelse til bestyrelsesmøder samt at være den tegningsberettigede repræsentant for foreningen.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Formanden står for at indkalde til bestyrelsesmøder, alt efter hvor ofte andelsboligforeningen mener der er behov for sådanne møder. Om det er hver måned eller hvert halve år, der afholdes møder er op til den enkelte forening. Vedtægterne bestemmer, hvornår man senest skal indkalde til et bestyrelsesmøde inden mødet skal finde sted.

Tegningsberettiget repræsentant

Når man er formand, så er man også tegningsberettiget sammen med en til to andre bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at formanden og bestyrelsesmedlemmerne står for at underskrive projekter i andelsboligforeningen. Underskrifterne er forpligtende ved indgåelse af aftalerne.

Uddelegér ansvaret

At være formand er ikke ensbetydende med, at man står alene med store og tidskrævende poster i foreningsarbejdet. I samarbejde med bestyrelsen bør formanden tage initiativ til, at der i stedet laves en forretningsorden. Denne beskriver, hvordan arbejdsopgaverne i andelsboligforeningen er fordelt blandt bestyrelsesmedlemmer samt hvem, der har hvilke ansvarsområder.

Bliv formand eller bestyrelsesmedlem i jeres forening

Når man er formand for bestyrelsen, får man udvidet sin kompetenceprofil. Man får nemlig erfaring med blandt andet ansvarsfordeling, samarbejde og finansiering. En formandspost er noget som virksomheder ser positivt på i ansættelsesprocesser. Desuden er der selvfølgelig det sociale aspekt. Som formand får du skabt gode relationer til de andre bestyrelsesmedlemmer. Derudover er du i tæt dialog med foreningens beboere. Du får derfor en god social dynamik med de andre andelshavere. Dette bidrager til et godt naboskab, som er med til at mindske konflikter i andelsboligforeningen.

Læs mere om konflikthåndtering her.

FAQ

Får man løn, hvis man er formand for bestyrelsen?

Nej, man får ikke løn for at være formand. I stedet får man god erfaring med ledelse, samarbejde og finansiering. En andelsboligforening er som en virksomhed, hvor ansvar og opgaver skal uddelegeres og varetages. Derfor kan det være en stor fordel i erhvervslivet at have været formand for en bestyrelse.

Hvad sker der, hvis formanden er fraværende?

Bestyrelsen står selv for internt at aftale, hvem der skal agere næstformand, hvis formanden er fraværende. Det er vigtigt at dette bliver klarlagt, hvis man skulle være ude for, at formanden akut må være fraværende fra bestyrelsesarbejdet i en periode.

Hvor ofte skal formanden indkalde til bestyrelsesmøder?

Det er op til formanden og bestyrelsen selv at bestemme, hvor ofte der skal afholdes bestyrelsesmøder. Nogle bestyrelser foretrækker flere møder end andre. Det er kun, hvis der er krav til antallet af møder i vedtægterne, at man skal indordne sig efter dette.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

9 kommentarer

AvatarLars Jensen

kan en formand bestemme hvem der skal være den næste formand ?
svar udbedes

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Lars
Mange tak for dit spørgsmål.
Både bestyrelsen og formanden skal vælges på generalforsamlingen – og de vælges for en periode på 2 år. Formanden kan altså ikke alene bestemme, hvem der skal vælges som næste formand.
De bedste hilsner
Nicole/Andelsportal.dk

AvatarAnne Fussing

kan I fortælle mig, hvem der skal betale en regning, som en formand i en andelsboligforening har godkendt uden om bestyrelsen og beboerne, deres egen advokat har sagt at den ikke vil blive betalt med foreningens penge, hvilket bestyrelsen heller ikke ønsker, men advokaten mener så at den skal deles mellem alle beboerne, kan det virkelig være rigtigt, når formanden har gjort noget ulovligt??
Og det ikke er en regningen der dækker noget der kommer hele foreningen til gode, men er noget en af beboernes egen husforsikring burde have dækket.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Anne

Mange tak for din kommentar. Det kan vi desværre ikke, da vi ikke yder juridisk bistand. Jeg vil anbefale, at du søger hjælp hos en advokat, der kan fortælle dig, hvordan du og de andre beboere er stillet i denne situation.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarMichael Hallenslev

Jeg har et spørgsmål til overtagelsen af min andelsbolig. Jeg ved at sælger var formand i foreningen da salget foregik og formanden udfyldte alene diverse papirer. Nu kører vi en sag med advokater da sælger ikke vil vedgå sig fejl/mangler ift min fremsendte mangelliste.
Nu har jeg set at der står følgende i vores vedtægter:
§27 Stk 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt
bestyrelsesmedlemmet eller en person, som denne er beslægtet eller besvogret med
eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Hvad kan konsekvensen ved dette være?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Michael

Mange tak for din besked. Jeg vil råde dig til, at du tager fat i din advokat, der i forvejen hjælper dig med din sag. Vedkommende vil kunne afklare, om der evt. kan pålægges erstatningsansvar på foreningen.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarLala Overby

Hvis formand prioriterer hendes egen interesse for andelsforenings penge. Hvad almindelig andelshavere(indvandrer ) kan gøre? Jeg har prøvet at spørge akt indsigt uden held. ny administration sige at jeg skal selv spørge previous administrationen og så skal jeg betale for akt indsigt selv. Jeg har ikke budget for det. Andre andelshavere gruppaliseret imod mig. Hvem kan hjælpe mig at undersøge hvorfor formand i vores andelsforening brugt over 300000kr. at renover hendes lejlighed, og der jeg skriver med det sammen skimmesvamp udfordringer ti hende så blevet jeg anbefalet gå i retten med sælger, betale selv og så videre, men hvis formand har skimmelsvamp problemer så beslutte hun undersøge hendes lejlighed for andelsforenings penge. Er det ikke korruption? Er der nogen organisation kan hjælpe mig at undersøge det?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Lala
Mange tak for din kommentar. Det lyder som en rigtig træls situation. Vi anbefaler jo først og fremmest, at man indgår i dialog om problematikken parterne imellem, og hjælper dette ikke, anbefaler vi, at man tager problemstillingen op på en generalforsamling. Er næste generalforsamling først sat til at skulle afholdes om lang tid, kan man forsøge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling – her skal man dog kunne samle opbakning fra mindst en ¼ af foreningens beboere. Jeg kan dog forstå, at du føler, at de andre beboere ikke er enige i din udlægning og derfor ikke bakker dig op. Det er derfor måske vanskeligt for dig at få opbakning til en ekstra ordinær generalforsamling. Kan problemstillingen ikke løses internt, vil jeg anbefale dig at søge juridisk hjælp fra en advokat. Denne ville også kunne føre en eventuel retssag.

De bedste hilsner,
Michelle / Andelsportal.dk

Hej lala. Håber du har fået problemet løst i din andelsforening. Men skulle du fortsat have problemer med skimmelsvamp og dit indeklima. Kan Kommunen teknik og.miljø evt hjælpe dig og bistå dig. Evt give din forening et påbud under paragraf 14, stk 1,. Paragraf 75, 75a og 76.

Viser 0 af 9 kommentarer