Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Arbejdsdag

I mange andelsboligforeninger afholder foreningen en eller flere årlige arbejdsdage. Her udføres en bred vifte af arbejdsopgaver, typisk vedligeholdelses- og renoveringsopgaver af foreningens fælles arealer og udemiljø.

Arbejdsdagen i en andelsboligforening har ofte også nogen social karakter. Her er der mulighed for at andelshaverne kan bruge tid sammen og have et fælles projekt. Er I gode til at strukturere arbejdsdagen, kan den blive en dag, hvor alle på trods af fysisk arbejde kan deltage. Er der nogle, som ikke har fysisk formåen til at vaske trapper, kan de eksempelvis deltage ved at stå for lidt forplejning og moralsk opbakning.

I nogle foreninger fungerer det fint med fælles arbejdsdage, men det er mere og mere udbredt at nedlægge arbejdsdagene og overlade opgaverne enten til viceværten eller til professionelle håndværkere.

Hvad kan man lave på en arbejdsdag i andelsboligforeningen?

På en arbejdsdag sørger organisator (typisk et eller flere bestyrelsesmedlemmer) for en oversigt over de opgaver, som skal udføres. Nogle foreninger har lister hængende i opgangen eller beder om forslag på mail eller i Facebookgruppen. Det gør det lettere for organisatoren at sørge for, at der er de rigtige redskaber og materialer, hvis man kender opgaverne på forkant.

Mange foreninger kaster sig over rengøring og vedligeholdelse af fælles arealer, som eksempelvis pletmaling af trappeopgangen, rengøring af lofter, oprydning i cykelkælderen, vedligeholdelse af udendørsarealerne, maling af legehuse, fjernelse af ukrudt eller diverse småreparationer.

På arbejdsdagen har mange foreninger også sørget for godt med proviant og noget at spise, som kan bidrage til, at dagen bliver hyggelig og med tid til socialt samvær.

Arbejdsdag

Eksempel: Sådan kan en arbejdsdag struktureres

  • Alle samles fra morgenstunden og får måske en kop kaffe
  • Organisator gennemgår liste med arbejdsopgaver og andelshavere kan melde sig på opgaverne
  • Arbejdet går i gang
  • Pause med fælles frokost og gennemgang af, hvilke opgaver, der mangler at blive løst
  • Tilbage til arbejdet
  • Afslutning eventuelt med lidt koldt at drikke eller lidt sødt

Tip: Adviser altid om arbejdsdagen i god tid eller hav en fast dag om året, hvor I holder arbejdsdagen, som eksempelvis første lørdag i maj.

Bøde for manglende deltagelse

I nogle andelsboligforeninger kan det være svært at få andelshaverne til at møde op på arbejdsdagen. Derfor ser flere foreninger ind i muligheden for at give en bødestraf til deltagere, der ikke dukker op. Det er dog ikke altid så lige til.

Der findes regler om personlig frihed, som generalforsamlingens flertal ikke kan gribe ind i. Dog er det muligt at ændre vedtægter på en generalforsamling, så den enkelte andelshaver kan blive opkrævet et gebyr for udeblivelse på arbejdsdagen. En sådan vedtægtsændring kræver dog ofte enstemmighed.

Engangsbeløbets størrelse skal stå i rimeligt mål med de opgaver, som skal udføres.

Vederlag i stedet for gebyr

Det er bøvlet at inddrage gebyrer og ikke altid en aktivitet, som bestyrelser ønsker at udføre. Derfor vælger nogle foreninger at lave en ordning, hvor der ikke opkræves bøder/gebyrer ved udeblivelse ved en arbejdsdag. I stedet dækker andelsboligforeningen alle de udgifter, der måtte være i forbindelse med afviklingen af arbejdsdage. Andelshavere, som deltager i arbejdsdage får desuden et beløb for deres arbejde, som eksempelvis trækkes fra på boligafgiften, som en form for rabatordning.

FAQ

Må man tage gebyr for udeblivelse ved arbejdsdagen?

Har man valgt at indskrive deltagelse i arbejdsdagene i vedtægterne, er der mødepligt for andelshaverne. Det er derfor muligt at opkræve et gebyr fra andelshavere, som ikke deltager i fælles arbejdsdage.

Er der et loft for, hvor mange arbejdsdage, der kan afholdes på et år?

Nogle foreninger afvikler en enkelt arbejdsdag om året. Andre har to arbejdsweekender – det er op til andelsboligforeningen og generalforsamlingen at afgøre, hvor mange arbejdsdage, man ønsker at afvikle.

Hvordan får man flere til at møde op til arbejdsdagen?

Sørg for at dagen er hyggelig og rar, og at der også er plads til socialt samvær. Det kan også være en god idé, at arbejdsdagen er nøje planlagt, så der er materialer og værktøjer klar til de opgaver, der skal udføres for at undgå, at folk føler, at de spilder deres tid ved at møde op.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarBernard Szojmer

En god artikel

Der er en mødepligt på arbejdsdagen. Kan det gøres klart at grænsen er fx 70 år eller 80 år eller 90 år eller 100 år. Så vides det på forhånd. Vi er ikke ens.

Jeg tror at det er en god ideen at foreningen tegner et arbejdsskade forsikring. Shit happens – som man siger.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Bernard,
Mange tak for din kommentar.
Er det en aldersgrænse for, hvem der bør komme til arbejdsdag, som du ønsker?

Og ja – lidt afhængigt af arbejdsopgaverne på en sådan dag, så kan en arbejdsskadeforsikring være fornuftig.

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer