Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Konflikter

I andelsboligforeninger bor man ofte tæt op ad sine naboer. Dette kan give anledning til konflikter af større og mindre grad alt efter, måden man tilgår de gener, man måtte opleve fra sine naboer. Derfor har vi samlet de bedste råd til, hvordan du håndterer konflikter med dine naboer i andelsboligforeningen.

Sko, der flyder i opgangen. Høj musik, der spiller ud på de sene nattetimer. Rygning indendørs, der siver ind i de andre boliger. Ja, der er mange grunde til, at der kan opstå konflikter blandt beboere i andelsboligforeninger. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du som andelshaver skal gribe uoverensstemmelser og konflikter an, hvis de opstår.  

Sko, der flyder i opgangen. Høj musik, der spiller ud på de sene nattetimer. Rygning indendørs, der siver ind i de andre boliger. Ja, der er mange grunde til, at der kan opstå konflikter blandt beboere i andelsboligforeninger. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du som andelshaver skal gribe uoverensstemmelser og konflikter an, hvis de opstår.  

Konflikt

Du kan komme konflikterne i møde med godt naboskab

Et godt naboskab, hvor man hilser på hinanden i opgangen, og hvor man deltager i fælles arbejdsdage, er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme konflikterne. En god naborelation betyder ikke, at man partout skal være bedste venner. Det betyder i stedet, at man har gensidig respekt og har kendskab til hinanden. Med denne relation er det også lettere at være åben og fleksibel i forhold til gener fra naboen. Hvis overboen holder fødselsdag med høj musik, er man mere tilbøjelig til at kunne leve med det, hvis man ved, at personen er ung og har sine venner på besøg. Det samme gælder, hvis nabobørnene skændes en søndag morgen, hvor man ellers have set frem til at sove længe.

Dialog er vejen frem, hvis konflikten opstår

Til tider kan generne være så invaderende, at det bliver en så stor irritation, at andelshavere må handle. Her er det vigtigt at møde sin nabo i en åben dialog, hvor der også er plads til begges sider af konflikten. Måske er naboen slet ikke klar over, at børnene kan høres fra deres værelse, når de råber. Måske står skoene i opgangen, fordi din nabo er ved at få skiftet gulv i store dele af lejligheden. Derfor er det vigtigt ikke blot at antage at naboen hensynsløst generer dig.

Derudover er det vigtigt at tage en uformel og saglig snak med naboen. Det handler ikke om at råbe højest og få ret. Når det kommer til konflikter, er der nemlig ofte tale om en forvrænget forståelse af konflikten – især hvis man har siddet på hænderne og ladet irritationen ophobe sig. Derfor er det første råd at tage konflikten i opløbet gennem en rolig og uformel samtale. Læs mere om godt naboskab her.

Hvilke regler gælder i andelsboligforeningen?

Konflikter opstår ofte på baggrund af, at en andelshaver gentagende gange oplever en generende adfærd fra en nabo. Hvis dialogen med naboen ikke har sat en stopper for det, er det relevant at undersøge om adfærden overtræder boligforeningens regler. Vedtægterne og husordenen er de to regelsæt, som er afgørende for om naboen overtræder sine rettigheder eller forsømmer sine pligter i andelsboligforeningen.

Hvad er vedtægter?

Vedtægterne er det juridiske grundlag for andelsboligforeningens drift. De beskriver, hvilke rettigheder og pligter du har som andelshaver. Dette er blandt andet regler for udlejning, beboelsespligt, vedligehold af andelsboligen og regler for salg.

Hvad er en husorden?

Husorden dannes på baggrund af foreningens vedtægter. Det er den praktiske beskrivelse af, hvordan reglerne i andelsboligforeningen skal overholdes. I husordenen vil der typisk være skrevet regler omkring husdyrforhold og affaldshåndtering. En husorden er det fælles grundlag, som skaber et godt naboskab i andelsboligforeningen.

Overtrædelse af husordenen

Er det husordenen eller vedtægterne, du oplever, at din nabo overtræder, og der ikke ændres i denne opførsel, er der god grund til at gå til bestyrelsen. De vil kunne vurdere, om der er grundlag for en klagesag. En klagesag på baggrund af, at man som andelshaver ikke overholder foreningens vedtægter eller husorden, kan man risikere at blive ekskluderet.

Få hjælp fra en konfliktmægler

Dog kan der også være tale om en irritation, der ikke overtræder husordenen. Hyppige konflikter omhandler blandt andet støj. Hverdagslyde kan nemlig irritere over længere tid. Hvis dialog med naboen ikke har hjulpet, kan du også her gå til bestyrelsen. Dog kan dette ende i en hårknude med din klage og indsigelser mod klagen fra din nabo. I disse tilfælde kan processen trække i langdrag, hvorfor bestyrelser ofte rådfører sig med en konfliktmægler, så der kan blive skabt dialog mellem parterne.

Skriv husordenen om for at imødekomme nabokonflikter

Det er en fordel at foreslå bestyrelsen at fastsætte konkrete retningslinjer for eksempelvis støj i husordenen. Hvis det fremgår, i hvilket tidsinterval man må anvende boremaskinen og støvsugeren samt spille høj musik, kan man komme nabokonflikterne i møde.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *