Danmarks Statistikmaksimalprisprisudvikling

Ny analyse: Prisstigninger på andelslejligheder er langt bagefter ejerlejligheder

Danmarks Statistik står bag en analyse, der for første gang viser, hvor meget billigere andelsboliger er end ejerlejligheder. Årsagen til de meget forskelligartede prisudviklinger på boligtyperne skal findes i maksimalprisens regulering af andelsboligernes værdi.

En ny analyse fra Danmarks Statistik ser nærmere på, hvordan priserne på andelslejligheder har udviklet sig. Analysen har været mere end fire år undervejs, blandt andet fordi den indeholder et kompliceret prisindeks, der gør det muligt at sammenligne ejerlejligheder med andelsboliglejligheder. Analysen har kun medtaget andelslejligheder, hvilket udgør 73 procent af alle andelsboliger i Danmark.

Andelslejligheder stiger mindre i pris end ejerlejligheder

En af analysens hovedkonklusioner er, at priserne på andelslejligheder er steget langt mindre end priserne på ejerlejligheder over de seneste år. Tallene viser, at prisen på andelslejlighederne er steget med 16 procent fra første kvartal 14 til andet kvartal 2017. I samme periode er ejerlejligheder steget med 32 procent på landsplan og i København by er de steget med 35 procent – altså mere end dobbelt så meget. Flere eksperter påpeger i denne sammenhæng, at det er derfor, at andelsboligerne går som varmt brød – sammenlignet med ejerlejligheder er der simpelthen flere kvadratmeter for pengene, når man køber andelsbolig.

Forklaringen er, at maksimalprisen har lagt en dæmper på prisudviklingen. Maksimalprisen, som er defineret i andelsboligloven, regulerer andelsboligforeningernes værdi. Ifølge analysen har den fungeret som en øvre grænse i langt de fleste af handlerne. Det fremgår det, at andelslejligheder siden 3. kvartal i 2015 er blevet solgt til maksimalprisen i mere end 95 procent af tilfældene. Da andelsboligforeninger kun fastsætter andelskronen en gang om året (på generalforsamlingen) er der derfor også en vis forsinkelse i prisen i forhold til ejerlejligheder.
Andelsværdi og udlejningsaktivitet i foreningen hænger sammen

En anden af analysens konklusioner er, at der er en sammenhæng mellem hvor stor udlejningsaktivitet, der er i foreningen og hvor høj andelskronen er. Jo mere udlejning, der er i en andelsboligforening, jo større er andelsprisen pr. kvadratmeter. De udlejede enheder er nemlig en indtægtskilde for andelsboligforeningerne. Mange steder er det erhvervslokaler, der udlejes og disse er ikke underlagt samme regulering, som almindelige boliger er, hvilket betyder, at de har en højere leje pr. m2.

Den gennemsnitlige tekniske andelsværdi pr. kvadratmeter var i 2016 på cirka 15.000 kr. i andelsboligforeninger, der ikke udlejede nogen enheder. For andelsboligforeninger, hvor andelen af udlejede enheder udgør mellem 5-15 procent, var den tekniske andelsværdi cirka 20.000 kr. pr. kvadratmeter.Ny data om andelsboligmarkedet

Statistikken giver også et sjældent indblik ind i andre data omkring landets andelsboligforeninger, idet analysen anvender nøgleoplysningsskemaerne, som andelsboligforeninger årligt indsender til Erhvervsstyrelsen. Eksempelvis fremgår det at:

 • I 2016 anvendte 61 procent af landets andelsboligforeninger den offentlige vurdering som værdiansættelsesmetode af deres ejendom.
 • Næsten halvdelen (49 procent) af landets andelsboligforeninger har erhvervslejeindtægter
 • En andelslejlighed er i gennemsnit på 69 m2
 • 84 procent af handlerne med andelslejligheder foregår i Landsdel København By
Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.
Kommentarer

I skriver, at prisen på en andelsbolig halter efter ejerbolig. Klart! Det er jo heller ikke det samme at eje lidt af en boglig og så eje hele boligen.

En ejerbolig er ens eget (sammen med kreditforeningen). En andelsbolig er ikke ens eget. man har brugsret over den til en pæn stor leje i den tid, man bor der. Ellers er det jo fælleskøb for hele afdelingen af andelsboliger!

skriv et svar
lis nielsen - 1 uge siden

  Hej Lis,
  Mange tak for din kommentar.
  Jeg giver dig helt ret i, at der er meget stor forskel på ejerboliger og andelsboliger. Analysen, som vi skriver om har været mere end fire år undervejs, blandt andet fordi den indeholder et kompliceret prisindeks, der gør det muligt at sammenligne priser ejerlejligheder med andelsboliglejligheder. Du kan læse meget mere om de bagvedliggende mekanismer, der benyttes til at danne et grundlag for sammenligning her: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29821

  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 1 uge siden

Der mangler en ret væsentlig og altafgørende oplysning/konklusion i artiklen:
Nemlig at SKAT har frosset ejendomsvurderingerne, hvilket betyder at de 61% af andelsforeningerne, som kører efter den offentlige ejendomsvurdering, IKKE KAN ELLER MÅ hæve deres andelskrone. Selvom boligmarkedet i øvrigt stiger

skriv et svar
Jesper - 1 uge siden

  Hej Jesper,
  Mange tak for din kommentar.
  Du har ret – det har meget stor betydning for markedet og andelsboligforeningerne, at de offentlige ejendomsvurderinger har været fastfrosset og udsat i så lang en periode. Det har vi blandt andet skrevet om her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/ejendomsvurderinger-udskydes-endnu-engang/
  Andelskronen sættes jo blandt andet på baggrund af ejendomsvurderingen – mange andelsboligforeninger har i den periode, hvor ejendomsvurderingerne har været fastfrosset valgt at skifte til en valuarvurdering, men det kræver selvfølgelig et flertal på generalforsamlingen, hvis man ønsker at skifte.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 1 uge siden