Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Offentlige ejendomsvurderinger udskydes igen

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har netop udskudt de kommende ejendomsvurderinger igen. Den nye udskydelse vil betyde, at både vurderingerne til de private boligejere og vurderingerne af erhvervsejendomme kommer senere end antaget. Det betyder også, at andelsboligforeningerne må vente endnu længere tid på deres ejendomsvurderinger.

Onsdag den 31. oktober 2018 præsenterede skatteministeren Karsten Lauritzen (V) partierne bag forliget om det nye ejendomsvurderingssystem for, at udsendelsen af de nye vurderinger forlænges.

”Jeg har besluttet som skatteminister at forlænge vurderingerne med et år. Årsagen er at tage ved lære af de fejl, der er begået i fortiden,” siger Karsten Lauritzen.

Andelsboligforeninger må vente til 2021

Oprindeligt var det meningen, at alle private boligejere skulle have deres vurderinger i løbet af 2019, mens vurderingerne af erhvervsejendommene, hvor andelsboligforeninger hører ind under, skulle udkomme i 2020.

Med den nye plan har Skatteministeriet besluttet, at udsendelsesperioden samlet set bliver forlænget. Det betyder, at der i 2019 alene vil blive udsendt vejledende vurderinger til de private boligejere, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes til de private boligejere fra midten af 2020 og frem. Først herefter bliver der udsendt vurderinger af erhvervsejendomme.

Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvornår de nye vurderinger af erhvervsejendomme udsendes til erhvervsejere, men det forventes først at ske i 2021. Med andre ord vil andelsboligforeninger tidligst i løbet af 2021 modtage vurderinger af deres andelsboligforenings ejendom.

Store dele af udviklingen forløber planmæssigt

Ifølge Skatteministeriet er den væsentlige del af vurderingssystemet nu bygget. Blandt andet er dele af selve it-systemet udviklet, testet og idriftsat, ligesom udviklingen af den nye vurderingsportal, der er borgernes samlede indgang til de nye ejendomsvurderinger, forløber planmæssigt.

Det forventes også stadig at vurderinger af erhvervsejendomme vil udkomme i etaper, som det tidligere har været meldt ud. Du kan læse meget mere om, hvordan de kommende ejendomsvurderinger til andelsboligforeninger bliver udviklet og hvad de vil være baseret på i artiklen: ”Offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger: Hvornår og hvordan?

Andelsboligforeninger venter med spænding

De nye vurderinger er ventet med spænding af rigtig mange andelsboligforeninger. Vurderingerne blev nemlig sat i bero allerede i 2013, fordi de var fejlbehæftede. Derfor er det stadig ejendomsvurderinger fra 2011-2012, der gælder for de andelsboligforeninger, der benytter den offentlige ejendomsvurdering til at prissætte deres andelsboligforenings ejendom og dermed regulere deres andelskrone. Mange andelsboligforeninger har i mellemtiden valgt at skifte til en valuarvurdering for at få et mere retvisende billede af, hvad deres egentlige ejendomsværdi er i dag.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarGitte Lykke Christiansen

Kære Maria Carlsen.
Jeg står i en situation, hvor jeg har været andelsboligejer i 10 år og nu gerne vil sælge min bolig. Det er en sund forening og der er en udbredt tænkning i foreningen om, at man ikke skal bruge penge på en valuar. Kan det virkelig være rigtigt, at jeg ikke kan få et retvisende billede af , hvad boligen er værd, hvis generalforsamlingen fortsat fravælger valuarmetoden ? Alle ved, at der er gang i hussalget her i Ballerup midtby og at det går godt, men alligevel ser det ud til, at jeg risikerer et tab, når jeg sælger. Er der mon nogen steder jeg kan klage ?
Vh. Gitte

Maria CarlsenMaria Carlsen

Kære Gitte,
Tak for din henvendelse.
Jeg kan godt forstå, at du ærger dig, men det er desværre sådan, at det er generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed og dem, der bestemmer, hvilken vurderingsmetode andelsboligforeningen anvender. Der findes ikke en klageinstans, der kan tage sig af den slags henvendelser, da det er andelsboligloven, der fastslår dette og det derfor ikke er til at rokke ved. Du kan måske forsøge at stemme dørklokker og lave lidt lobby-arbejde, hvor du taler med de andre beboere i foreningen om, hvorfor du mener at I skal skifte vurderingsmetode.
Venlig hilsen
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer