Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger: Hvornår og hvordan?

Hvad er status på de offentlige ejendomsvurderinger? Hvornår kommer de og hvad kan vi forvente? De nye offentlige ejendomsvurderinger har ladet vente på sig og særligt andelsboligforeningerne har måtte væbne sig med tålmodighed. Få overblik og viden om de kommende ejendomsvurderinger her.

OBS: Update 25. oktober 2019: Skatteminister Morten Bødskov meddelte på et pressemøde onsdag den 23. oktober, at de offentlige ejendomsvurderinger er udskudt til 2024 for boligejere og 2022 for andelsboliger. Læs mere i denne artikel..

OBS: Update 1. november 2018: De offentlige ejendomsvurderinger blev den 31. oktober 2018 endnu en gang udskudt. Andelsboligforeningerne får først deres ejendomsvurderinger i 2021. Læs mere i denne artikel.

På Andelsportal.dk modtager vi ofte spørgsmål om de offentlige ejendomsvurderinger og med god grund. De offentlige ejendomsvurderinger blev nemlig suspenderet i 2013, fordi at mange vurderinger var fejlbehæftede, og det blev besluttet, at et nyt system til offentlig ejendomsvurdering skulle udarbejdes.

Det nye system har stor betydning for både de private boligejere og boligforeningerne, blandt andet fordi forskellige skatter betales med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger. Derfor har det nye system været længe undervejs og selvom ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013 kom der først i 2016 et politisk forlig om ejendomsvurderingerne. Af samme årsag er ejendomsvurderingerne blevet udskudt flere gange og mange andelsboligforeninger har ventet meget længe på at få en ny offentlig ejendomsvurdering.

Ejendomsvurderingerne til andelsboligforeninger kommer i 2020

Andelsboligforeningernes ejendomme vurderes som erhvervsejendomme. I Danmark er der i alt 400.000 erhvervsejendomme. Ifølge Vurderingsstyrelsen har alle erhvervsejendomme vurderingstermin den 1. januar 2020. Det betyder, at alle andelsboligforeninger vil modtage deres offentlige ejendomsvurdering i løbet af 2020.

Som noget nyt bliver ejendomsvurderingerne udsendt i etaper. Derfor er det ikke alle andelsboligforeninger, der får deres ejendomsvurderinger samtidigt. Hvor lang tid, der kommer til at være imellem de forskellige etaper vides endnu ikke. Men andelsboligforeninger, der forventer at benytte den offentlige ejendomsvurdering til en andelskroneberegning i 2020 skal være opmærksomme på, at det ikke er sikkert, at de har vurderingen før en generalforsamling skal afvikles, og muligvis derfor først kan effektuere den nye ejendomsvurdering i andelskronen i 2021.

Vil prisen på min andelsbolig stige, når der kommer nye offentlige ejendomsvurderinger?

Det er altid meget svært at spå om kommende værdistigninger, men mange forventer, at der vil være en prisstigning ved de kommende ejendomsvurderinger også selvom der sammenlignes med priser fra et system, der var fejlbehæftet. Den offentlige vurdering er nemlig i mange tilfælde lavere end markedsprisen, fordi den har været fastfrosset i så lang en årrække. Det er noget helt grundlæggende, som alle andelsboligforeninger skal forholde sig til, hvis de ikke bruger valuarvurderinger i dag.

Hvad ved vi om de kommende ejendomsvurderinger?

Når de nye ejendomsvurderinger kommer i 2020 vil de være baseret på såkaldt markedsdata, plandata og BBR-data, som Vurderingsstyrelsen indhenter i samarbejde med aktører som realkreditinstitutter, kommuner, Danmarks statistik og ejendomsbranchen. Når en andelsboligforenings ejendom skal værdisættes, vil Vurderingsstyrelsen benytte sig af den afkastbasserede metode, der lidt simpelt kan forklares som en metode, hvor ejendommen betragtes som et investeringsobjekt med faste (leje)-indtægter og (drifts)udgifter.

Som noget nyt vil alle ejere af ejendomme modtage en beskrivelse af hvilke væsentlige data, der ligger til grund for netop deres vurdering, så data kan tjekkes inden vurderingen foretages.

Mange andelsboligforeninger overgår til valuarvurderinger

Ifølge Danmarks Statistik benyttede 61 procent af landets andelsboligforeninger i 2016 den offentlige vurdering som værdiansættelsesmetode af deres ejendom. Denne procentsats er formentligt steget lidt siden da. Som følge af den lange årrække med fastfrosne offentlige ejendomsvurderinger er der mange andelsboligforeninger, der er overgået til valuarvurderinger. På Andelsportal.dk opleves en enorm stigning i antallet af foreninger, der ønsker tilbud på valuarvurdering i løbet af de senere år.

Foreningerne er begyndt at benytte valuarvurderinger, fordi de gerne vil have en mere retvisende ejendomsvurdering, som de kan basere deres andelskroneberegning på. Ejendommens værdi er nemlig et vigtigt parameter, når andelsboligforeningens andelskrone beregnes, og derfor også af stor betydning for, hvad en andelsbolig må koste, når den bliver solgt.

Sådan prisfastsættes en andelsboligs pris

Tidslinje: Ejendomsvurderingernes turbulente år

Forrige
Næste

2012

Sidste år, hvor offentlige ejendomsvurderinger udarbejdes med det gamle system

2013

Ejendomsvurderingerne suspenderes, fordi de er fejlbehæftede og vurderinger fra tidligere år bliver gældende

2016

Politisk forlig om ejendomsvurderinger

2018

1. juli 2018 blev Skat erstattet af syv nye styrelser med hver deres kerneopgave. Èn af dem er vurderingsstyrelsen

2019

Private boligejere får nye vurderinger

2020

Erhvervsejendomme (herunder andelsboligforeninger) får nye vurderinger. Vurderinger udkommer i etaper i løbet af 2020

2021

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) udsætter de offentlig ejendomsvurderinger til 2021

2022

Den nuværende skatteminister Morten Bødskov udsætter de offentlige ejendomsvurderinger til 2024. Andelsboligforeningerne kan derfor tidligst se frem til nye vurderinger i 2022, mens boligejere først får dem i 2024.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

3 kommentarer

Tak for en rigig brugbar portal for os andelshavere!
Set i lyset af gårsdagens udskydelse af ejendomsvurderinger til juli 2020, hvordan vurderer i det vil skubbe til tidslinjen for erhvervsejendomsvurderinger?
Helt konkret, hvor store chancer er der for, at ens andelsforening vil have en ny vurdering inden 1.4.2020?
Mvh Jonas

AvatarOle Vinsten

Tak! Rigtig fin orientering omkring de, forhåbentlig snart, kommende offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

Viser 0 af 3 kommentarer