abfoffentlige ejendomsvurderingervaluarvurdering

Ny metode til vurdering af andelsboligforeninger på tegnebrættet

Alternativet til de offentlige ejendomsvurderinger kan blive en valuarvurdering, der er gældende i ti år og som følger et prisindeks. Sådan lyder det forsigtigt fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der her i foråret har nedsat det udvalg, som skal udarbejde forslag til værdiansættelsesmetoder.

Efter at regeringen valgte at droppe de offentlige ejendomsvurderinger, som mange andelsboligforeninger ellers har ventet på siden 2013, er der mange parter, der er spændte på hvilket alternativ der kommer i stedet. I en artikel i Berlingske løfter indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) nu sløret for, hvilket alternativ, der er på tegnebrættet.

Kaare Dybvad Bek ved godt, at afskaffelsen af de offentlige vurderinger er en udfordring for mange andelsboligforeninger, fordi at mange egentlig gerne vil blive ved med at benytte en offentlig vurdering, da de modsat eksempelvis valuarvurderinger ikke er en økonomisk udgift for foreningen.

Flere foreninger benytter sig af valuarvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger blev allerede i 2013 fastfrosset, fordi de var fejlbehæftede. Siden da har flere og flere andelsboligforeninger valgt at benytte sig af valuarvurderinger. Tal udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet viser, at andelen af andelsboligforeninger med valuarvurderinger er vokset markant i løbet af de seneste år. I 2014 benyttede 31 procent af landets andelsboligforeninger sig af en valuarvurdering, mens 55 procent af foreningerne benyttede sig af en offentlig vurdering. I 2019 var andelen af andelsboligforeninger, der benyttede en den offentlige vurdering faldet til 26 procent og andelen af foreninger, der benytter valuarvurderinger er steget til 61 procent.

Alternativ til offentlige ejendomsvurderinger på tegnebrættet

I kølvandet på afskaffelsen af de offentlige ejendomsvurderinger blev et udvalg nedsat af ministeren. Udvalget, som blev nedsat i slutningen af marts, skal komme med forslag til alternative modeller for værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme, således at der er et alternativ til offentlige ejendomsvurderinger.

Boligministeren fortæller i et interview med Berlingske, at han endnu ikke er bekendt med nogle konkrete bud på alternative vurderingsmetoder, men at det for ham er vigtigt, at alternativet ikke er en lige så stor udgift, som en årlig valuarvurdering kan være for nogle foreninger.

Han ytrer at den kommende model eksempelvis kan være en valuarvurdering, der ikke skal opdateres årligt, men i stedet kan følge et prisindeks. Dette vil også gå i spænd med den prisstatistik, som ministeret arbejder på og forventer at have klar sommeren 2021.

”Jeg har ikke taget stilling til noget som helst, da jeg ikke som sådan sidder med i arbejdsgruppen. Men det kunne være noget med at gøre en valuarvurdering gældende i ti år og så lade den følge en eller anden form for indeksering – for eksempel boligmarkedet, forbrugerindekset eller lønudviklingen,” siger Kaare Dybvad Bek til Berlingske.

Oplever andelsboligforeningen, at prisen stiger for meget eller for lidt, så kan de til hver en tid indhente en ny valuarvurdering.

Sådan er udvalget sammensat

Udvalget, der skal belyse andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper og se nærmere på et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger vil have et medlem fra:

 • Indenrigs- og Boligministeriet (formand)
 • Bolig- og Planstyrelsen
 • Skatteministeriet
 • ABF
 • Dansk Ejendomsmæglerforening
 • EjendomDanmark

Hvornår er udvalgets arbejde klar?

Det er meningen, at udvalget skal afrapportere senest i oktober 2021 – dette for at skabe klarhed for andelsboligforeningerne i god tid inden 2023, hvor den nye offentlige vurdering ellers var planlagt til at blive udsendt.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.
Kommentarer

Vi benytter anskaffelsesprisen som udgangspunkt for beregningen af andelskronen og det har vi gjort siden starten af vores forening i 2005. Indgår den model også i gruppens overvejelser?. Vil det stadig være muligt at benytte anskaffelsesprisen eller bliver den mon afskaffet ?
Med bedste hilsen
Leo Hjorth
formand A/B Egelunden I
Ringsted

skriv et svar
Leo Hjorth - 5 måneder siden

  Hej Leo

  Tak for din kommentar. Anskaffelsesprisen er stadig et vurderingsprincip, som andelsboligforeningen kan bruge. I forhold til, hvad der fremgår af artiklen er det en erstatning for de offentlige vurderinger, der skal findes. Derfor har ministeren nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til alternative værdiansættelsesmetoder. Vi opdaterer naturligvis portalen, når vi ved mere.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG - 5 måneder siden

Hvis man benytter anskaffelsesprisen som vurderingsgrundlag, så bliver disse boliger med tiden alt for billige i forhold til det frie ejendomsmarked. Så er der virkelig grobund for nepotisme, penge under bordet mm. Tag nu at få udfaset andelsboligerne, som fuldstændig er ude af trit med det øvrige boligmarked, og som er fyldt med begrænsninger og særlove. Løsningen ligger lige til højrebenet: Få dem omdannet til ejer- eller lejerboliger.
Flemming Larsen

skriv et svar
Flemming Larsen - 5 måneder siden

Hej
At andelsboliger i det hele taget skal have udgifter til vurderinger, her valuarvurderinger, uanset om det er årligt eller hvert tiende år, er slet ikke rimeligt. hvorfor skal vi have udgifter til ejendomsvurderinger, når vurderinger af parcelhuse ikke koster ejerne noget?

skriv et svar
Mai-Britt Christensen - 5 måneder siden

  Hej Mai-Britt

  Tak for at dele din mening i dette kommentarfelt – måske det kan igangsætte en god debat om netop dette. Du er langt fra den eneste, der mener, at det er underligt, at der ikke findes et “gratis” alternativ til foreningerne, som de offentlige ejendomsvurderinger var.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG - 5 måneder siden

Hej Andeslportal

Vi er nu passeret sommeren 2021 – og jeg har svært ved at finde noget om et alternativ til den offentlige vurdering. Har i nogen ide om hvornår der potentielt er noget klar til den nye vurderingsmetode?

Tak

skriv et svar
Kristian Mortensen - 4 uger siden

  Hej Kristian

  Tak for din kommentar. Det er oplyst, at regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal belyse andelsboliglovens værdiansættelsesprincip i lyset af afskaffelsen af de offentlige ejendomsvurderinger. Udvalget skal i god tid inden de offentlige ejendomsvurderinger oprindeligt skulle være udsendt komme med løsninger og anbefalinger. Mere ved man ikke. Boligministeren har eksempelvis nævnt, at man måske skal forlænge gyldighedsperioden på en valuarvurdering – men igen – intet er besluttet eller konkret endnu. Vi opdaterer naturligvis portalen, når der er nyt i sagen.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne PG - 4 uger siden
Skriv en kommentar