Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Ny metode til vurdering af andelsboligforeninger på tegnebrættet

Alternativet til de offentlige ejendomsvurderinger kan blive en valuarvurdering, der er gældende i ti år og som følger et prisindeks. Sådan lyder det forsigtigt fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der her i foråret har nedsat det udvalg, som skal udarbejde forslag til værdiansættelsesmetoder.

Opdatering 23.02.2021 :Folketinget vedtog en ændring af ejendomsvurderingsloven, hvori det blev besluttet at droppe planen om at opdatere de offentlige ejendomsvurderinger i andelsboligforeninger. Et ekspertudvalg er kommet med deres anbefalinger. Læs anbefalingerne her.

Opdatering 8.11.2021: Regeringens udvalg, der skulle se vurderingsmetoderne efter i sømmene skulle oprindeligt være klar med en melding i oktober 2021. Udvalget forventer dog først at afrapportere ultimo 2021.

Efter at regeringen valgte at droppe de offentlige ejendomsvurderinger, som mange andelsboligforeninger ellers har ventet på siden 2013, er der mange parter, der er spændte på hvilket alternativ der kommer i stedet. I en artikel i Berlingske løfter indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) nu sløret for, hvilket alternativ, der er på tegnebrættet.

Kaare Dybvad Bek ved godt, at afskaffelsen af de offentlige vurderinger er en udfordring for mange andelsboligforeninger, fordi at mange egentlig gerne vil blive ved med at benytte en offentlig vurdering, da de modsat eksempelvis valuarvurderinger ikke er en økonomisk udgift for foreningen.

Flere foreninger benytter sig af valuarvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger blev allerede i 2013 fastfrosset, fordi de var fejlbehæftede. Siden da har flere og flere andelsboligforeninger valgt at benytte sig af valuarvurderinger. Tal udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet viser, at andelen af andelsboligforeninger med valuarvurderinger er vokset markant i løbet af de seneste år. I 2014 benyttede 31 procent af landets andelsboligforeninger sig af en valuarvurdering, mens 55 procent af foreningerne benyttede sig af en offentlig vurdering. I 2019 var andelen af andelsboligforeninger, der benyttede en den offentlige vurdering faldet til 26 procent og andelen af foreninger, der benytter valuarvurderinger er steget til 61 procent.

Alternativ til offentlige ejendomsvurderinger på tegnebrættet

I kølvandet på afskaffelsen af de offentlige ejendomsvurderinger blev et udvalg nedsat af ministeren. Udvalget, som blev nedsat i slutningen af marts, skal komme med forslag til alternative modeller for værdiansættelse af andelsboligforeningers ejendomme, således at der er et alternativ til offentlige ejendomsvurderinger.
Boligministeren fortæller i et interview med Berlingske, at han endnu ikke er bekendt med nogle konkrete bud på alternative vurderingsmetoder, men at det for ham er vigtigt, at alternativet ikke er en lige så stor udgift, som en årlig valuarvurdering kan være for nogle foreninger.

Han ytrer at den kommende model eksempelvis kan være en valuarvurdering, der ikke skal opdateres årligt, men i stedet kan følge et prisindeks. Dette vil også gå i spænd med den prisstatistik, som ministeret arbejder på og forventer at have klar sommeren 2021.

”Jeg har ikke taget stilling til noget som helst, da jeg ikke som sådan sidder med i arbejdsgruppen. Men det kunne være noget med at gøre en valuarvurdering gældende i ti år og så lade den følge en eller anden form for indeksering – for eksempel boligmarkedet, forbrugerindekset eller lønudviklingen,”

siger Kaare Dybvad Bek til Berlingske.

Oplever andelsboligforeningen, at prisen stiger for meget eller for lidt, så kan de til hver en tid indhente en ny valuarvurdering.

Sådan er udvalget sammensat

Udvalget, der skal belyse andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper og se nærmere på et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger vil have et medlem fra:

  • Indenrigs- og Boligministeriet (formand)
  • Bolig- og Planstyrelsen
  • Skatteministeriet
  • ABF
  • Dansk Ejendomsmæglerforening
  • EjendomDanmark

Hvornår er udvalgets arbejde klar?

Det er meningen, at udvalget skal afrapportere senest i oktober 2021 – dette for at skabe klarhed for andelsboligforeningerne i god tid inden 2023, hvor den nye offentlige vurdering ellers var planlagt til at blive udsendt.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

10 kommentarer

Hold nu fast i andelstanken og drop valuarvurdering som retter sig mod markedsprisen for ejerlejligheder. Herved får førstegangskøbere ikke mulighed som nu at komme ind på boligmarkedet da prisen kan stige 2-4 gange og belåning fortsat er banklån kontra kreditforeningslån. Hvis valuarvurdering bliver praksis mener jeg at man som andelshaver så skal til at betale værdiskat af egen bolig som gælden for ejerboliger for hvor er forskellen ellers?

Hej Andelsportal
Vi overvejer at overgå til valuarvurdering og dermed kan vores boliger måske stige med op til 35%. Nogen er lige flyttet ind, andre flyttet ud efter 14 år i foreningen. Vil værdistigningen skulle deles med tidligere andelshavere, eller er man bare heldig hvis man bor her og det sker nu? Jeg mener at have hørt om frivillig likvidation hvor tidligere andelshavere har lagt sag an for at få del af “kagen”. Kan vi som forening risikere noget lignende.
På forhånd tak
Per B

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Per
Tak for dit spørgsmål. Først vil jeg anbefale dig at kontakte en boligadvokat eller administrator for konkret rådgivning. Vi sidder nemlig som journalister. I nogle foreninger har man brugt reguleringsklausuler (https://www.andelsportal.dk/nyheder/hvad-er-en-reguleringsklausul/) og i andre ikke. Det er et flertal på generalforsamlingen, der træffer beslutningen og jeg vil mene, at hvis skiftet sker på korrekt grund er der intet problem. Spørg dog endelig en juridsk ekspert først.
God fredag.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarKristian Mortensen

Hej Andeslportal
Vi er nu passeret sommeren 2021 – og jeg har svært ved at finde noget om et alternativ til den offentlige vurdering. Har i nogen ide om hvornår der potentielt er noget klar til den nye vurderingsmetode?
Tak

Hej Kristian
Tak for din kommentar. Det er oplyst, at regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal belyse andelsboliglovens værdiansættelsesprincip i lyset af afskaffelsen af de offentlige ejendomsvurderinger. Udvalget skal i god tid inden de offentlige ejendomsvurderinger oprindeligt skulle være udsendt komme med løsninger og anbefalinger. Mere ved man ikke. Boligministeren har eksempelvis nævnt, at man måske skal forlænge gyldighedsperioden på en valuarvurdering – men igen – intet er besluttet eller konkret endnu. Vi opdaterer naturligvis portalen, når der er nyt i sagen.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarMai-Britt Christensen

Hej
At andelsboliger i det hele taget skal have udgifter til vurderinger, her valuarvurderinger, uanset om det er årligt eller hvert tiende år, er slet ikke rimeligt. hvorfor skal vi have udgifter til ejendomsvurderinger, når vurderinger af parcelhuse ikke koster ejerne noget?

Hej Mai-Britt
Tak for at dele din mening i dette kommentarfelt – måske det kan igangsætte en god debat om netop dette. Du er langt fra den eneste, der mener, at det er underligt, at der ikke findes et “gratis” alternativ til foreningerne, som de offentlige ejendomsvurderinger var.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarFlemming Larsen

Hvis man benytter anskaffelsesprisen som vurderingsgrundlag, så bliver disse boliger med tiden alt for billige i forhold til det frie ejendomsmarked. Så er der virkelig grobund for nepotisme, penge under bordet mm. Tag nu at få udfaset andelsboligerne, som fuldstændig er ude af trit med det øvrige boligmarked, og som er fyldt med begrænsninger og særlove. Løsningen ligger lige til højrebenet: Få dem omdannet til ejer- eller lejerboliger.
Flemming Larsen

AvatarLeo Hjorth

Vi benytter anskaffelsesprisen som udgangspunkt for beregningen af andelskronen og det har vi gjort siden starten af vores forening i 2005. Indgår den model også i gruppens overvejelser?. Vil det stadig være muligt at benytte anskaffelsesprisen eller bliver den mon afskaffet ?
Med bedste hilsen
Leo Hjorth
formand A/B Egelunden I
Ringsted

Hej Leo
Tak for din kommentar. Anskaffelsesprisen er stadig et vurderingsprincip, som andelsboligforeningen kan bruge. I forhold til, hvad der fremgår af artiklen er det en erstatning for de offentlige vurderinger, der skal findes. Derfor har ministeren nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til alternative værdiansættelsesmetoder. Vi opdaterer naturligvis portalen, når vi ved mere.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Viser 0 af 10 kommentarer