Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Dirigent

Til enhver generalforsamling vælges der en dirigent, som står for at orkestrere mødets gang og at komme ind på alle dagsordenens punkter. Men hvem er det præcis der er dirigent til generalforsamlingen, og hvornår vælger man personen? Her kan du læse meget mere om, hvordan man til generalforsamling i andelsboligforeningen vælger en dirigent og hvad dirigentens rolle er.

Hvordan vælger man dirigenten? 

Dirigenten vælges, for at styre generalforsamlingen i andelsboligforeningen. Dette skal foregå forud for generalforsamlingen, for at dirigenten har mulighed for at forberede sig og for at danne et overblik over dagsordenen.

Det bestemmes af den enkelte andelsboligforenings vedtægter, hvorledes dirigenten af en generalforsamling vælges. I en andelsboligforenings vedtægter fremgår det oftest, at dirigenten vælges af generalforsamlingen. Derudover er der eksempler på, at dirigenten vælges af bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Det foreslås, at der bliver valgt en person, der har gjort det klart, at vedkommende ønsker at blive valgt som dirigent – uanset om dirigenten vælges af generalforsamlingen eller af bestyrelsen i andelsboligforeningen. 

Hvilke opgaver har en dirigent til en generalforsamling? 

Som dirigent har man til opgave at orkestrere generalforsamlingen så gnidningsfrit som muligt. Derfor skal dirigenten først og fremmest undersøge, om indkaldelsen til generalforsamlingen har fundet sted på et lovligt grundlag, og om diverse frister, der fremgår af vedtægterne, er blevet overholdt. Det kan derudover være en fordel for dirigenten at være i dialog med bestyrelsen eller bestyrelsesformanden op til generalforsamlingen for at afstemme opgavefordelingen med mere.  

Dirigent

Det kan være fordelagtigt for dirigenten at undersøge, hvor mange fremmøder, der forventes til generalforsamlingen, regler om fuldmagter og hvilke sager, der afgøres med hvilke typer af flertal. Derudover bør man som dirigent orientere sig om reglerne for fuldmagter og brevstemmer inden generalforsamlingen.  

Under selve generalforsamlingen er det dirigenten, der leder mødet. Det er derfor dirigentens ansvar at komme rundt om alle punkter i dagsordenen, holde styr på forløbet af mødet og sørge for at eventuelle spørgsmål, svar og afstemninger finder deres vej frem i generalforsamlingen. Det er dirigentens ansvar at beslutte, hvornår et emne er afsluttet, hvorvidt et forslag kan behandles på den aktuelle generalforsamling og træffe valget om, hvilken form for afstemning der skal gøres brug af til hvilke sager.  

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Avatarjan asmussen

Skal dirigenten være uafhængig af bestyrelsen ? I så fald kan ingen i bestyrelsen vælges til dirigent, men vores bestyrelse mener godt, at der kan vælges en dirigent fra bestyrelsen, men er da en sådan ikke inhabil, fordi denne dirigent ikke kan siges ikke at tage specille hensyn til bestrelsen.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Jan,
Tak for dit spørgsmål. Du bør se i jeres vedtægter, hvad der står om dirigent. Det anbefales ikke, at dirigenten sidder i bestyrelsen eller er i familie med bestyrelsen, men du bør se efter i vedtægterne for at finde ud af, hvad der gælder for jeres forening. Står der eksempelvis, at det er generalforsamlingen, der vælger dirigent, så kan I stemme imod et bestyrelsesmedlem som dirigent.

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer