Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Dagsorden

En dagsorden i forbindelse med en generalforsamling er meget essentiel for at kunne sætte et flueben ud fra de emner, der end måtte skulle drøftes i fællesskab. Men hvem sætter dagsordenen, når det kommer til generalforsamlingen? Og hvordan bruger man egentligt dagsordenen? Her kan du læse meget mere om, hvilken rolle dagsordenen spiller til generalforsamlingen i jeres andelsboligforening.

Hvem sætter dagsordenen til en generalforsamling i andelsboligforeningen?

Når man er blevet indkaldt til generalforsamling i andelsboligforeningen, vil det normalvis foregå gennem andelsboligforeningens interne kommunikationsplatform, et opslag i opgangen eller på anden vis. Her vil typisk følge en dagsorden, der kortlægger hvilke punkter, som skal drøftes til generalforsamlingen. Du kan som andelshaver være med til at påvirke, hvad der skal være på dagsordenen, når generalforsamlingen finder sted. Det er dog op til den enkelte andelshaver at sørge for at indsende ønskede punkter til dagsorden tidsnok til, at de andre beboere når at kende til punktet inden generalforsamlingen.

Derudover skal bestyrelsen kunne undersøge aspekter i forhold til økonomi og vedtægter i forbindelse med det foreslåede punkt. Du er altså som andelshaver med til at sætte dagsordenen til generalforsamlingen. Denne tidsfrist bestemmes af vedtægterne, men er typisk på 8 dage før generalforsamlingen.

Hvad skal dagsordenen til en generalforsamling indeholde?

Det er forskelligt fra andelsboligforening til andelsboligforening, præcis hvordan dagsordenen til en generalforsamling skal se ud, men denne er oftest bestemt ud fra vedtægterne i andelsboligforeningen. En række elementer går dog oftest igen i dagsordenen hos en andelsboligforening. Derfor ser man ofte at dagsordenen indeholder punkter som:

  • Valg af ordstyrer
  • Formandens beretning for det forgangne år
  • Regnskab
  • Gennemgang af budget
  • Bestyrelsens og medlemmernes punkter
  • Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor og administrator
  • Eventuelt/Diverse

Hvor meget kan komme under eventuelt?

Det er forskelligt fra forening til forening, hvad man vælger at inkludere under eventuelt/diverse. Dog er det som oftest mindre ting eller forslag, der ikke er blevet gået særligt dybt med endnu. Det kunne eksempelvis være et forslag til en renovering, hvor man ikke havde undersøgt økonomien, eller andre væsentlige parametre endnu.

Hvordan bruger man dagsorden?

Når man har fremsat dagsordenen, kan man forvente at generalforsamlingen vil tage udgangspunkt i den endelige dagsorden, der er blevet forelagt fra bestyrelsen forud for mødet. Samtlige punkter der er kommet med på dagsordenen bør altså drøftes. Dagsordenen er med til at holde den røde tråd i mødet, og at sikre at man kommer rundt om alle punkter, der måtte have andelshaveres interesse.

Generalforsamlingen må ikke træffe væsentlige beslutninger angående punkter, som ikke er på dagsordenen. En vedtægtsændring skal eksempelvis altid fremgå som punkt af dagsordenen. Ellers fratages andelshaverne deres demokratiske rettigheder, da de ikke har mulighed for at tage stilling til alle emner og punkter på forhånd.

Det er en god idé og sker oftest, at bestyrelsen vedhæfter dagsordenen, når de sender indkaldelsen ud til medlemmerne – hvilket senest er 14 dage før generalforsamlingen. På den måde har medlemmerne minimum to uger til at tage stilling til den, samt indsende ønskede punkter over den næste uges tid. Er det derimod en ekstraordinær generalforsamling, er dagsordenen fast og indeholder kun en række relevante punkter.  

Tips til bestyrelsen

Det er bestyrelsens opgave, at medlemmerne har de bedste forudsætninger for at sætte deres præg på dagsordenen til en generalforsamling. Det er derfor en ide som bestyrelse, tydeligt at udpensle at forslag til dagsordenen skal sendes direkte til bestyrelsen – og inden for en specifik deadline. Modtages de nye punkter i tide, er det også en god ide at sende den reviderede dagsorden tilbage til medlemmerne senest en uge inden generalforsamlingen, så de kan nå at forholde sig til de nye punkter.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

5 kommentarer

AvatarLone Hansen

God artikel, som jeg vil vise bestyrelsen i vores lille Andelsboligforening.

Med venlig hilsen
Lone Hansen, sekretær
Andelsboligforeningen “Borgergården” i Bramming.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Lone,
Mange tak for din kommentar. Vi er glade for, at artiklen kan bruges.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarGitte Blicher

Hej andelspprtal.

Skal der sendes en nu dagsorden ud hvis der er indkommet nye emner fra en beboer? Vi skal sende forslag til bestyrelsen men de øvrige andelshavere får jo ikke de oplysninger og jeg føler ikke rigtigt de kommer med på generalforsamlingen ud over formanden lige hurtigt læser dem højt

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Gitte,
Hvis der er et forslag, der skal til afstemning, så bør det blive sendt rundt til alle medlemmer i foreningen. I nogle foreninger sendes en dagsorden ud 14 dage før. Og en revideret, såfremt der er kommet nogle forslag i den mellemliggende periode, som sendes ud senest 8 dage før.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Gitte,
Hvis der er et forslag, der skal til afstemning, så bør det blive sendt rundt til alle medlemmer i foreningen. I nogle foreninger sendes en dagsorden ud 14 dage før. Og en revideret, såfremt der er kommet nogle forslag i den mellemliggende periode, som sendes ud senest 8 dage før.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 5 kommentarer