Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Fuldmagt

Er du afholdt fra at deltage og stemme på en generalforsamling, kan du, alt efter foreningens regler om deltagelse og stemmedeltagelse, tildele en fuldmagt til en anden andelsbolighaver i foreningen. Læs mere om fuldmagten her.

En fuldmagt referer til, når en person giver tilladelse til, at en anden kan agere i dens sted. Det gælder f.eks., når du som andelsbolighaver er afholdt fra at deltage, og derfor også stemme, på generalforsamlingen. Her kan du tildele en fuldmagt til en anden andelsbolighaver – såfremt der er tilladelse hertil i foreningens vedtægter. Når du tildeler en fuldmagt til en anden, er det vedkommendes stemme, der tæller på generalforsamlingen og ikke din. Det er derfor en god idé, at du tildeler en fuldmagt til en, du mener stemmer det samme, som du selv ville have stemt på forsamlingen.

På generalforsamlingen skal dirigenten modtage fuldmagten fra fuldmagtbesidderen, men dirigenten skal desuden også godkende den. I flere foreninger gælder reglen om, at det kun er en anden andelsbolighaver fra samme forening, der kan besidde fuldmagten, og altså ikke en udefrakommende såsom en ven. Regler herom skal stå i din forenings vedtægter.

Desuden bør der stå i din forenings vedtægter, om en andelsbolighaver må besidde flere fuldmagter på en generalforsamling. Besidder én andelsbolighaver flere fuldmagter, har denne stor indflydelse på de beslutninger, der skal tages på forsamlingen. Derfor er det en god idé, at I i fællesskab beslutter om en andelsbolighaver må besidde én eller flere fuldmagter.

Fuldmagter skal som regel lægges som bilag i foreningens dokumenter – mange foreninger sender dem ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

To former for fuldmagter

Der skelnes mellem to former for fuldmagter, nemlig en generel fuldmagt og en special fuldmagt. Besidder en andelsbolighaver en generel fuldmagt, har denne ret til at stemme, som denne lyster – om fuldmagtsgiveren er enig eller uenig. Det er derfor en god idé, at du tildeler fuldmagten til en, du mener stemmer, som du selv ville stemme på forsamlingen.

En generel fuldmagt kan dog indeholde en særlig bemyndigelse. Besidder en andelsbolighaver en generel fuldmagt, der indeholder en særlig bemyndigelse, har denne ret til at stemme, som den lyster – dog ikke om anliggender, fuldmagtsgiveren særligt har tydeliggjort sin stemme på. Står der f.eks. i fuldmagten, at der skal stemmes ja ang. punkt 5 på dagsordenen, kan fuldmagtbesidderen ikke stemme nej.

En specialfuldmagt er en fuldmagt, der angår nogle specifikke punkter på dagsordenen. Det betyder, at fuldmagten kun angår akkurat de punkter, der fremgår af fuldmagten, men ikke andre punkter på dagsordenen. Det er fuldmagtbesidderen, der har stemmeretten, men altså kun ang. de punkter, der fremgår af fuldmagten. Det betyder, at fuldmagten ikke gælder andre punkter på dagsordenen. Fuldmagtbesidderen kan altså ikke stemme for en anden ang. de punkter.

FAQ

Hvem har stemmeretten, når der gives en fuldmagt?

Det kommer an på fuldmagten. Er der tale om en generel fuldmagt har fuldmagtbesidderen ret til at stemme, som denne lyster. Det er altså fuldmagtbesidderen, der beslutter om din stemme skal tælle som en ja- eller nejstemme.

Er der tale om en generel fuldmagt, der indeholder en særlig bemyndigelse, har fuldmagtbesidderen ret til at stemme, som denne lyster – dog ikke ang. de punkter, fuldmagtsgiveren særligt har udtrykt en stemme på.

Er der tale om en specialfuldmagt, har fuldmagtbesidderen ret til at stemme, som denne lyster – når det angår de specifikke punkter, der er anført i fuldmagten. Det er fuldmagtbesidderen, der har stemmeretten, men altså kun ang. de punkter, der fremgår af fuldmagten. Denne form for fuldmagt gælder altså ikke de andre punkter på dagsordenen.

Er der forskel på fuldmagt og brevstemme?

Ja, det er der. Vær opmærksom på, at det ikke er alle andelsboligforeninger, der accepterer brevstemmer. Når du tildeler en fuldmagt til en anden, er denne fysisk til stede på generalforsamlingen. Fuldmagtbesidderen kan altså agere i fuldmagtsgiverens sted og dukker der uforudsigelige anliggender op, der skal stemmes om, har fuldmagtbesidderen tilladelse til at stemme for fuldmagtsgiveren. I en brevstemme meddeler en andelsbolighaver om vedkommende stemmer ja, nej eller blankt til de punkter, der står på dagsordenen. Brevstemmen kan derfor ikke bruges omkring anliggender, der ikke står på dagsordenen, men som dukker uforudsigeligt op. Det er som sagt ikke alle andelsboligforeninger, der accepterer brevstemmer. Om din forening accepterer brevstemmer, bør stå i din forenings vedtægter.

Læs også

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *