andelsboligkøbandelsboliglovegenbetalingErhvervministerietfinansiering

Egenfinansiering ved køb af andelsbolig er nyt lovkrav

Nu skal de danskere, der går med en andelsboligdrøm i tankerne, selv have pengene op af lommen, når de skal købe en andelsbolig. Fremover bliver det nemlig et krav, at køber – ligesom med ejerboliger – selv skal lægge 5 procent af købesummen. Et lovkrav, som netop er trådt i kraft den 1. juli 2018.

Den 8. juni 2018 offentliggjorde Erhvervsministeriet den nye bekendtgørelse om god skik på boligkredit. Heri fremgik en ny regel i forbindelse med køb af en andelsbolig. For fremtiden skal du, som køber, nemlig være i stand til at lægge en egenfinansiering, der svarer til en passende udbetaling af andelsboligens samlede pris. Lovkravet trådte i kraft den 1. juli 2018 og gælder, når man køber en bolig i en nystiftet andelsboligforening, men også ved køb af en bolig i en allerede eksisterende forening. Lovkravet kommer i kølvandet på de 13 anbefalinger, som erhvervsministeriets arbejdsgruppe nedsatte under daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen med henblik på at skabe et mere sundt og trygt andelsboligmarked.

Sådan defineres en passende udbetaling af købesummen

Ifølge lovkravet er der ikke nogen klar vejledning om, hvad en passende udbetaling af købesummen indebærer. Det nye lovkrav, der er blevet implementeret i andelsboliglovens paragraf 21 stk 3, har nemlig følgende ordlyd: ”Inden en virksomhed indgår en boligkreditaftale med en forbruger i forbindelse med erhvervelse af en ejer- eller fritidsbolig, en andelsboligforenings anskaffelse af foreningens ejendom, eller brugsretten til en andelsbolig, skal virksomheden sikre, at kunden som udgangspunkt erlægger en passende udbetaling af købesummen”.

Alligevel er der dog en rettesnor, man kan læne sig op ad som andelsboligkøber. I den historiske vejledning for ejendomskøb, som virksomheder retter sig efter, omtales nemlig en god finansiel skik i forbindelse med køb af ejendomme. I vejledningens paragraf 20 står det skrevet, at en udbetaling på fem procent af købesummen anses for at være passende. Og selvsamme opfordring om de fem procent blev også brugt af erhvervsministeriets arbejdsgruppe under udarbejdelsen af aftalen om at sikre mere sunde og trygge andelsboligforeninger i 2017. På den baggrund må den passende udbetaling, og dermed nøgletallet for kommende andelsboligkøbere, være fem procent af andelsboligens pris.

Dog skal banken altid foretage en kreditvurdering af køber og i nogle tilfælde, kan det vurderes andeledes hvor meget køber skal stille med inden lånet optages.

LÆS OGSÅ: Få overblikket over den nye andelsboliglov

Hvornår gælder kravet om egenfinansiering?

Betalingen af de fem procent af købesummen gælder, såfremt køber optager et lån fra et pengeinstitut, der skal bruges til køb af andelsboligen. Og endnu engang gælder dette lovkrav både, hvis der er tale om køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligboligforening, og ligeledes hvis der er tale om køb af en andelsbolig i forbindelse med stiftelsen af en ny andelsboligforening. Det betyder altså, at et pengeinstitut ikke må yde fuld finansiering ved et eventuelt køb. Koster en andelsbolig 400.000 kroner er det derfor heller ikke muligt for køber at låne 200.000 kroner i ét pengeinstitut og 200.000 kroner i et andet, da fem procent af købssummen skal betales af købers egen lomme – i dette tilfælde 20.000 kroner.

I den historiske vejledning om god finansiel skik fremgår det dog, at den vejledende egenbetaling er fem procent, hvorfor der i særlige tilfælde formentlig kan fraviges fra dette, så længe udbetalingen stadig er passende, da de fem procent kun er et udgangspunkt og ikke et decideret lovkrav.

Læs, hvad lovændringerne betyder for jeres andelsboligforening
Stefan Sander Grods
Om forfatteren: Stefan Sander Grods er kommunikationsmedarbejder hos Andelsportal.dk Han bidrager med nyheder og formidler guides omhandlende andelsboligmarkedet. Stefan har flair for kommunikation og formidling og er netop nu i gang med en kandidat i Human Ressource Management på Copenhagen Business School.