Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Egenfinansiering ved køb af andelsbolig er nyt lovkrav

Nu skal de danskere, der går med en andelsboligdrøm i tankerne, selv have pengene op af lommen, når de skal købe en andelsbolig. Fremover bliver det nemlig et krav, at køber – ligesom med ejerboliger – selv skal lægge 5 procent af købesummen. Et lovkrav, som netop er trådt i kraft den 1. juli 2018.

Opdateret den 26. august 2019. Den socialdemokratiske erhvervsminister Simon Kollerup melder, at han sammen med boligminister Kaare Dybvad vil revurdere om andelskøbere fortsat skal stille med 5 procent i egenfinansiering for at blive godkendt til et andelsboliglån. Læs mere i bunden af artiklen.

Den 8. juni 2018 offentliggjorde Erhvervsministeriet den nye bekendtgørelse om god skik på boligkredit. Heri fremgik en ny regel i forbindelse med køb af en andelsbolig. For fremtiden skal du, som køber, nemlig være i stand til at lægge en egenfinansiering, der svarer til en passende udbetaling af andelsboligens samlede pris. Lovkravet trådte i kraft den 1. juli 2018 og gælder, når man køber en bolig i en nystiftet andelsboligforening, men også ved køb af en bolig i en allerede eksisterende forening. Lovkravet kommer i kølvandet på de 13 anbefalinger, som erhvervsministeriets arbejdsgruppe nedsatte under daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen med henblik på at skabe et mere sundt og trygt andelsboligmarked.

Sådan udregnes din egenfinansiering

Sådan defineres en passende udbetaling af købesummen

Ifølge lovkravet er der ikke nogen klar vejledning om, hvad en passende udbetaling af købesummen indebærer. Det nye lovkrav, der er blevet implementeret i andelsboliglovens paragraf 21 stk 3, har nemlig følgende ordlyd:

”Inden en virksomhed indgår en boligkreditaftale med en forbruger i forbindelse med erhvervelse af en ejer- eller fritidsbolig, en andelsboligforenings anskaffelse af foreningens ejendom, eller brugsretten til en andelsbolig, skal virksomheden sikre, at kunden som udgangspunkt erlægger en passende udbetaling af købesummen”.

Alligevel er der dog en rettesnor, man kan læne sig op ad som andelsboligkøber. I den historiske vejledning for ejendomskøb, som virksomheder retter sig efter, omtales nemlig en god finansiel skik i forbindelse med køb af ejendomme. I vejledningens paragraf 20 står det skrevet, at en udbetaling på fem procent af købesummen anses for at være passende. Og selvsamme opfordring om de fem procent blev også brugt af erhvervsministeriets arbejdsgruppe under udarbejdelsen af aftalen om at sikre mere sunde og trygge andelsboligforeninger i 2017. På den baggrund må den passende udbetaling, og dermed nøgletallet for kommende andelsboligkøbere, være fem procent af andelsboligens pris.

Dog skal banken altid foretage en kreditvurdering af køber og i nogle tilfælde, kan det vurderes andeledes hvor meget køber skal stille med inden lånet optages.

Få overblikket over den nye andelsboliglov

Hvornår gælder kravet om egenfinansiering?

Betalingen af de fem procent af købesummen gælder, såfremt køber optager et lån fra et pengeinstitut, der skal bruges til køb af andelsboligen. Og endnu engang gælder dette lovkrav både, hvis der er tale om køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligboligforening, og ligeledes hvis der er tale om køb af en andelsbolig i forbindelse med stiftelsen af en ny andelsboligforening. Det betyder altså, at et pengeinstitut ikke må yde fuld finansiering ved et eventuelt køb. Koster en andelsbolig 400.000 kroner er det derfor heller ikke muligt for køber at låne 200.000 kroner i ét pengeinstitut og 200.000 kroner i et andet, da fem procent af købssummen skal betales af købers egen lomme – i dette tilfælde 20.000 kroner.

I den historiske vejledning om god finansiel skik fremgår det dog, at den vejledende egenbetaling er fem procent, hvorfor der i særlige tilfælde formentlig kan fraviges fra dette, så længe udbetalingen stadig er passende, da de fem procent kun er et udgangspunkt og ikke et decideret lovkrav.

Læs, hvad lovændringerne betyder for jeres andelsboligforening

Nye ministre vil se nærmere på kravet

Med regeringskiftet i foråret 2019 kom også et nyt fokus på andelsboliger. Socialdemokratiet ser nemlig i partiets boligudspil, at andelsboligen skal tilbage til at være et billigt alternativ til ejerboligen. Derfor melder den nye erhvervsminister Simon Kollerup og boligminister Kaare Dybvad nu også, at de vil se kravet om egenfinansiering efter i sømmene.

“Andelsboliger skal være til at betale for almindelige lønmodtagere. Derfor mener jeg, at vi står med et konkret problem, hvis reglerne spænder ben for, at der oprettes nye foreninger, som danskere uden store lønninger har råd til at betale. Jeg vil drøfte sagen med boligministeren,” siger Simon Kollerup til Finans.

De to ministre vil derfor gå ind i sagen om egenfinansiering. På Andelsportal.dk følger vi naturligvis ministrenes konklusioner løbende.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarJan Becher

Må/kan banken medregne fremlejeindtægter i det budget der ligger til grund for kreditvurderingen?

Hej Jan
Tak for din kommentar. Når det kommer til bankens kreditvurdering i forhold til køb af en andelsbolig, så tæller fremleje af værelser som udgangspunkt ikke med, da denne indtægt ikke ses som “fast”. Jeg vil dog anbefale dig, at du går i dialog direkte med banken, hvis du ønsker at høre mere. Du er også velkommen til at bruge vores uforpligtende service til dette, da vi har et samarbejde med Danske Bank: https://www.andelsportal.dk/tilbud-paa-andelsboliglaan/
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer