driftforeningenlovgivningvedtægter

Info om andelsboligforeningen

Hvis du flytter i andelsbolig, følger der et fællesskab med. Andelshaverne er fælles om praktiske opgaver og beslutninger om drift og vedligehold af ejendommen. Ofte vil der også være en vis grad af socialt fællesskab med de øvrige beboere.

Kort om drift af andelsboligforening

Beslutninger træffes på den årlige generalforsamling, og alle kan få indflydelse på husorden, vedtægter og drift i andelsboligforeningen.

En andelsboligforening er en forening, der er stiftet med det formål at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i. Andelsboligforeningen ejer ejendommen. Andelshaverne – foreningens medlemmer – ejer hver en del af foreningens formue og har ret til at bo i en af boligerne.

Den årlige generalforsamling vælger en formand og en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige drift. Bestyrelsen kan vælge at ansætte en administrator, der så står for det administrative.

Lovgrundlag for andelsboligforeninger

En andelsboligforening drives på baggrund af:

 • Lov om andelsboliger og andre bofællesskaber (andelsboligloven)
 • Foreningens vedtægter
 • Foreningens husorden

Vedtægter og husorden

Indholdet af vedtægterne fastsætter af generalforsamlingen selv. Vedtægterne fastlægger blandt andet ledelsen af andelsboligforeningen samt beboernes rettigheder og pligter.

Generalforsamlingen kan bruge standardvedtægter som vejledning ved udarbejdelse af vedtægter for andelsboligforeningen. Erhvervs- og Vækstministeriet har udgivet normalvedtægter, ligesom ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) har udfærdiget standardvedtægter for både nye og ældre andelsboliger.

Normalvedtægter for andelsboligforeninger

Husorden er den praktiske anvisning for, hvordan reglerne bliver brugt i den konkrete andelsboligforening.

Ledelse af andelsboligforeningen

 1. Andelshavere

  Generalforsamlingen er den øverste myndighed i andelsboligforeningen og indkaldes efter reglerne i vedtægterne. Generalforsamlingen behandler de vigtigste forhold i andelsboligforeningen og de fleste beslutninger træffes i fællesskab ved simpelt stemmeflertal. Mindst 1/5 af de stemmeberettigede skal være repræsenterede, før generalforsamlingen kan træffe bindende beslutninger.

  Hver andelshaver har normalt én stemme. Generalforsamlingen vælger en formand og en bestyrelse, som er ansvarlig for den daglige drift. Mange andelsboligforeninger uddelegerer desuden en del af de løbende opgaver til en administrator.

 2. Bestyrelse

  Bestyrelsen for andelsboligforeningen består af en formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer. De vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Bestyrelsen kan antage en administrator til at stå for den økonomi, juridiske problemstillinger og drift af andelsboligforeningen. Bestyrelsen får delt lidt af ansvaret ud på en professionel person, der er ansvarlig for, at foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger – herunder budgetter – love og andre forskrifter overholdes.

  Andelsportal anbefaler, at bestyrelsen inddrager professionel rådgivning ved større opgaver i foreningen. Både for at opnå den mest hensigtsmæssige løsning og for at dele lidt af ansvaret for beslutningerne ud.

 3. Administrator

  Administratoren kan tage sig af budget, regnskab og papirarbejde ved salg af andele med videre – alt hvad der vedrører foreningens økonomiske, juridiske og driftsmæssige forvaltning. Det er ikke et lovkrav, at andelsboligforeningen skal vælge en administrator. Det er dog ofte hensigtsmæssigt, da andelsboligforeningen skal administrere en stor mængde administrative data, en kompliceret lovgivning og betydelige beløb.

  Administrator skal rådgive bestyrelsen bedst muligt og hjælpe med at etablere et godt beslutningsgrundlag. Administrators opgaver kan være fastsat i vedtægterne og/eller i en aftale mellem andelsboligforeningen og administrator.
  Forskellige andelsboliger

Forskellige andelsboliger

Andelsboliger, der er stiftet i en eksisterende ejendom

En andelsboligforening kan etableres i en eksisterende ejendom, der omdannes til en andelsboligforening. Disse andelsboligforeninger stiftes normalt i udlejningsejendomme. Her er det typisk de hidtidige lejere, der danner andelsboligforeningen.

Nyopførte andelsboliger

Nyopførte andelsboliger kan enten etableres som egentligt nybyggeri eller ved køb og efterfølgende ombygning af en ejendom, der ikke tidligere har været anvendt til beboelse.

Køber I en andel i en nyopført andelsboligforening, er det vigtigt, at I som nye andelshavere får jeres egen advokat med på den stiftende generalforsamling, eller at I får omdøbt generalforsamlingen til beboermøde i stedet. Så har andelshaverne nemlig mulighed for at have deres egen juridiske bisidder med til mødet.

Nogle nybyggede andelsboliger er opført med kommunal garanti. Kontakt jeres kommune eller jeres rådgivere – advokat, bank eller ejendomsadministrator for at høre om jeres muligheder.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Kommentarer

Kan en andelsbolig foreningen, på nogen måde fraskrive sig ansvaret for vedligeholdelse af ud vendinger mure og taget.. Vh. Dorthe

skriv et svar
Dorthe Aagaard - 5 år siden

Hej min gamle mor har en andelsbolig i Bryrup mit spørgsmål er hvis nu det springer en vandrør under gulvet har andelsboligforening en forsikring der dækker mvh Niels Peder jensen

skriv et svar
Niels Peder jensen - 3 år siden

  Hej Niels

  Tak fordi du læser vores artikler og stiller spørgsmål til dem. Vi har faktisk skrevet en artikel om netop det. Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at andelsboligforeningen har ansvar for:
  Udvendig vedligeholdelse, etageadskillelser, håndtaget på ydersiden af døren, lodrette stigstrenge/rør, låsen i døren. Du kan blive klogere på det hele i artiklen her: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/

  Jeg ville dog i første omgang henvende mig til bestyrelsen og administrationen med dit spørgsmål. De vil også kunne fortælle dig, om andelboligforeningen har en forsikring, og hvad den dækker.

  Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

  Med venlig hilsen

  Ida – Andelsportal.dk

  Ida Landt - 3 år siden

Hvilke specifikke regler er der for stiftelse af andelsboligforening i et nedlagt landbrug?
Hilsen Camilla

skriv et svar
Camilla Nielsen - 3 år siden

Hvilket administrationsselskab tilbyder en databehandleraftale tæt op ad Datastyrelsens ‘Standardkontraktbestemmelser januar 2020? Administratorer jeg har haft kontakt med er meget lidt interesserede i at pille ved indholdet i branchens standardaftale.

skriv et svar
Finn Markussen - 2 år siden

  Hej Finn,
  Tak for din henvendelse. Der må jeg desværre være dig svar skyldig. Det ved vi ikke herinde, men du kan se her hvilke administrationsselskaber, som vi samarbejder med https://www.andelsportal.dk/branche/ejendomsadministration/
  Måske er der er et af dem, som passer på den forespørgsel du har.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hej
Jeg er andelshaver og solgt min andele . Vores andels bestylse har lavet problem og vil renoveret lejligheden med min bekostning .er det noget i kan hjælpe mig ? Jeg blev snydt fra top til tå
Mvh
Tala

skriv et svar

  Hej Tala
  Det lyder som en ærgerlig situation for dig. Vi kan desværre ikke hjælpe, da vi ikke har rådgivere tilknyttet – vi formidler blot indhold omkring andelsboligmarkedet. Jeg vil anbefale dig at kontakte en boligadvokat eller lignende.

  Bedste hilsner
  Daniel – Andelsportal.dk

  Daniel Hinchely - 8 måneder siden

Hvordan er reglerne for fællesdagsarbejde i en andelsforening. Må man godt opkræve gebyr for manglende deltagelse. Hvis man må er der så et Maximumbeløb? Kan man tillade sig at forlange at man udfører arbejdet inden fællesdag eller må man godt rykke det til efter fællesdag hvis man er på ferie?

skriv et svar
Birthe Bech - 4 måneder siden

  Hej Birthe

  Tak for dit spørgsmål. Det afhænger af foreningens vedtægtsbestemmelser.

  “Andelshaverne har pligt til at deltage i arbejdsdagene, hvis de er skrevet ind i vedtægterne. Derfor har de fleste andelsboligforeninger skrevet muligheden for at opkræve gebyr fra de andelshavere, der ikke deltager i foreningens fælles arbejdsdage, ind i vedtægterne. Det kan for eksempel være på 500 kroner. Foreningen har ret til dette, hvis gebyret står i rimeligt forhold til værdien af det arbejde, som andelshaverne forventes at udføre på arbejdsdagen. Der må ikke være et element af straf i gebyret.”

  Læs mere her: https://www.andelsportal.dk/guides/arbejdsdag-andelsboligforening/

  Vil anbefale, at I tager en fagmand med på råd.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne Groth Hallander - 4 måneder siden
Skriv en kommentar