Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Ejendomsforsikring i en andelsboligforening

Andelsboligforeningen bør forsikre sig mod de skader, der kan opstå på ejendommen med en ejendomsforsikring. Som med de fleste forsikringer handler det om at sikre sig mod pludseligt opståede skader, der kan få store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Alt om forsikring – dækning og skader

Andelsboligforeningen har typisk en ejendomsforsikring, men kan supplere med andre forsikringer, der er relevante for den enkelte forening. Forsikringerne dækker både foreningen som sådan og de enkelte andelshavere. Bestyrelsen eller administrator bør benytte ekstern rådgivning for at sikre sig det bedste forsikringstilbud – det kan for eksempel være en forsikringsmægler, der tager ansvaret for, at andelsboligforeningen har de rette forsikringer.

Her kan I finde inspiration i en oversigt over de mest almindelige og relevante forsikringer for andelsboligforeninger. Sørg for at komme hele vejen rundt om jeres behov, I kan eventuelt kontakte et forsikringsselskab og få den rette rådgivning om netop jeres forsikringsbehov og -muligheder.

Ejendomsforsikringen dækker typisk:

  • Brand
  • Anden bygningsbeskadigelse
  • Husejeransvar
  • Retshjælp
  • Svampe- og insektskade
  • Bestyrelsesansvar

Ofte vil ejendomsforsikringen blive delt i to: bygningsbrandforsikring og hus- og grundejerforsikring, eftersom brandforsikringen er obligatorisk, hvis ejendommen er pantsat. Ikke alle ejendomme kan opnå alle dele af husforsikringen, hvis bygningerne er skadede eller dårligt vedligeholdt.

1.Bygningsbrandforsikring

Dækker skader som følge af brand samt lynnedslag, sprængning og eksplosion.

2. Anden bygningsskade

Dækker blandt andet skader som følge af storm samt efterfølgende nedbørsskader, og skader som følge af tøbrud og skybrud. Dækker også skader som følge af indbrudstyveri, vandskader fra ejendommens rørinstallationer og påkørselsskader. Til bygningsskadeforsikringen kan I tilkøbe flere forsikringer, alt efter bygningens tilstand og jeres behov:

Svampe- og insektskader
Dækker angreb, der vil forringe bygningskonstruktionens styrke.
Kræver at ejendommen er godt vedligeholdt, ellers kan det blive svært at få lov at tegne forsikringen.

Glas og kummeforsikring
Dækker brud på alt glas inklusiv keramiske kogeplader, samt håndvaske, wc-kummer m.m. Det vil ofte være den enkelte andelshaver, der skal tegne denne forsikring.

Rørskade
Dækker skader på skjulte rør i ejendommen. Rørskader bør også omfatte el-ledninger, antennekabler og lignende. Er ofte en del af vedligeholdelsen, så det kan blive en dyr forsikring.

Kortslutning
Dækker skader i ejendommens faste elektriske installationer, hvor der ikke opstår brand.

Stikledninger
Dækker skader på stikledninger frem til offentlig tilslutning.

3. Husejeransvar

Dækker det erstatningsansvar, man som husejer påtager sig for skader på personer eller ting. Herunder erstatningsansvar for beboere med mere. Det kan være, hvis der falder tagsten, istapper eller gesimser ned eller skader fra manglende snerydning.

4. Retshjælp

Dækker udgifter til sags- og advokatomkostninger, hvis foreningen bliver involveret i en retssag. Gælder især ved problemer i forbindelse med byggeri eller naboproblemer.

5. Bestyrelsesansvar

Dækker foreningens bestyrelsesmedlemmer, så de ikke lider personlig økonomisk skade ved fejl eller forsømmelser i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Hvordan risikoen for bestyrelsesmedlemmerne bliver draget til juridisk og økonomisk ansvar for forkerte beslutninger eller forsømmelser minimeres kan du læse meget mere om i guiden:

“Bestyrelsens ansvarsforsikring” →

6. Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig, hvis foreningen har ansatte eller andre, der udfører arbejde for foreningen. Det gælder også arbejdsdage for medlemmerne.


Andre relevante forsikringer for andelsboligforeningen:

Restværdierstatning
Giver ret til at få nedrevet resterne af en beskadiget ejendom, når denne er beskadiget med mere end 50 procent.

Huslejetab
Tab af lejeindtægt, når lokaler ikke kan benyttes efter en dækningsberettiget skade.

Entreprisedækning
Dækker skader som følge af mindre om- eller tilbygninger og medtager byggeriets entreprenører efter AB92. AB92 giver entreprenøren ret til at være medforsikret på bygherres forsikring for brand og storm, og at de fleste håndværkere har dette med som et standardvilkår i tilbudsgivningen.

Pludselig skade
Dækning af andre pludselige skader.

Hærværk/Graffiti
Afrensning af graffiti og bemaling.

Vasketøjsdækning 
Skader på vasketøj, når skaden skyldes tekniske fejl i udlejers vaskeriudstyr i på for eksempel fællesvaskerier.

Nøgledækning
Dækker udgifter til omstilling/udskiftning af låse og nøgler som følge af indbrudstyveri.

Dørsprængning
Dækker omkostninger som følge af, at offentlige myndigheder har måttet skaffe sig adgang til en lejlighed samt udgifter til udbedring af skader forårsaget af beboers dødsfald.

Oprydning og jordskade
Dækker udgifter til oprydning samt fjernelse og destruktion af forurenet jord efter en skadebegivenhed.

Husk forsikringerne

Andelsportal.dk anbefaler alle bestyrelser i andelsboligforeninger at sørge for, at de er dækket godt ind med forsikringer. Det kan blive meget dyrt, hvis andelsboligforeningen ikke er forsikret tilstrækkeligt. 

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

21 kommentarer

AvatarRené Lagoni Neukirch

Hej med Jer,

Jeg har med interesse læst artiklen og søgt efter hvordan jeg forsikrer for skjulte rør, da jeg lægger gulvvarme i min andelslejlighed.
Foreningens forsikring dækker ikke, da varmerørene er en del af de såkaldt vandrette rør, og dermed mit ansvar.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej René

Mange tak for din henvendelse. Ønsker du at forsikre de skjulte rør, vil jeg råde dig til, at du kontakter et eller flere forsikringsselskaber og forhører dig ad. Det kan være, at et eller flere af dem tilbyder dig en mulig løsning for forsikring af rørene.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Hej,
Hvor finder jeg ud af hvilken bygningsforsikring/ejendomsforsikring min andelsforening har?
Min gas kogeplade (den er i køkkenbordet) er smadret ved et uheld og min indbo forsikring vil kun dække det hvis bygningsforsikring/ejendomsforsikringen ikke dækker det.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Fie,

Tak, for din henvendelse. Du skal kontakte din bestyrelse, hvis du har behov for at få flere oplysninger om ejendommens forsikring og forsikringsselskab.

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Hej
Vi er en andelsforening. Vi står i den situation, at der siver regnvand ned til beboer på 5. sal fra den terrasse, som står på 6. sal.
Andelshaver på 6. sal har haft sagkyndig til at vurdere sagen. Han mener, at terrassen er uhensigtmæssigt konstrueret og muligvis årsag til problemet. Muligvis er det også skotrende på husmuren, som er problemet. Han mener, at det er andelsforeningens ansvar.
Andelsforeningen vil have løst problemet, men er i vildrede. Terrassens hældning er andelshaverens ansvar. Han har dog ikke installeret den, men købte den med, da han købte den.
Hvem er ansvarlig for at dække omkostningerne for skaden? Andelsforeningen påtager sig selvfølgelig ansvar for udgifter for udbedring af skader for beboeren, som er ramt.
Hilsen Jan

Hej Jan

Mange tak for din kommentar – og sikke en ærgerlig situation. Vi har desværre ingen juridiske rådgivere siddende herinde – og denne sag kræver en teknisk vurdering. Jeg vil derfor anbefale, at I går i dialog med administrator eller en boligadvokat.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarEva harpøth Mølgaard

Vi er en andelsforsikring Møllebakken på 18 rækkehuse – som vil gerne undersøge markedet for forsikringer – vi har i øjeblikket Gjensidige – hvilke kan du anbefale – på forhånd tak

Hej Eva

Tak for dit spørgsmål. Vi samarbejder ikke med et bestemt selskab, men anbefaler, at I forhører jer hos flere forsikringselskaber som kan komme med deres bud på en god forsikringspakke til jer. Det er altid en god idé at have et sammenligningsgrundlag. Jeres pengeinstitut har måske også en fordelagtig aftale med et forsikringselskab, som I kan høre nærmere om?

Vi har også skrevet uddybende om forsikringer til andelsboligforeningen her: https://www.andelsportal.dk/guides/styr-paa-forsikringer/

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej

Jeg har haft en massiv vandskade fra min overbo hvilket resulterede i at halvdelen af mit loft skulle rives ned. Efter dette er blevet lavet igen så er der nu blevet så lyt og hult at jeg nu ka høre hver eneste bevægelse og lyd fra min overbo. Det har nu taget et år og dette Er ikke kommet iorden endnu da ejendommens forsikring mener at de har lavet loftet som de skulle.
Men min lejlighed er jo nu ikke i den stand som da jeg købte den da det aldrig har været et problem før nu efter vandskaden med lyd og akustik.
Hvad gør man så her i denne situation?

Ikke nok med det så har der også været vandskade i mit kælderrum fra en butik over mit rum. Den der har butikken har lejet sig ind i vores egendom og er nu skyld i skaden.
Mit problem er at alt skulle fjernes fra mit kælderrum og alle mine ting kunne ikke være i det andet rum som blev sat til rådighed til mig så den anden halvdel står inde hos en anden nabo.
Jeg føler lidt at jeg bare er tvunget til at affinde mig i noget jeg ikke er skyld i.
Mit kælderrum står tomt og er ikke blevet lavet endnu.!
Er det ikke regler for at dette skal ordnes kort efter skaden? Kan ikke se at jeg skal bøde for dette?
Hvis det så ikke er egendommen forsikring der dækker så er det vel dem der er skyld i skaden som Skal få det iorden eller?

Kh johnny

Hej Johnny

Tak for din kommentar – og sikke nogle ærgerlige oplevelser med vandskade og renoveringer. Hvis en sagkyndig har vurderet, at loftet er renoveret efter foreskrifterne, så tænker jeg umiddelbart, at din overbo ikke er pålagt at gøre yderligere i sagen. Desværre.

Jeg vil dog anbefale dig, at du inddrager bestyrelsen i forhold til at få fastlagt en tidsramme på, hvornår du kan få dit kælderrum igen. Jeg har ikke hørt om muligheden for en bøde i forhold til dette – medmindre det står som en særvedtægt i foreningen, men derfor vil det være en god idé at aftale nærmere forløb med dem. Ønsker du juridisk rådgivning er en boligadvokat eller administrator den rette vej at gå.

De bedste nytårshilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarAnders Andersen

Vandskade fra overbo.

Ved overboens vvs-arbejde oplevede vi at vand kom ned i køkkenet. Vi fik lukket vandet hurtigt. For at sikre at der ikke var skade på husets konstruktion, tilbød vi under overvågelse af bestyrelsen, at bore hul i vores gibsloft i køkkenet. Der blev ikke konstateret nogen skade i konstruktionen over vores loft. Derefter har jeg forsøgt at få overboen til at betale for udbedring af de 2 borede huller. Han har så valgt at ignorere vores mails/breve 100 %. Bestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar. Vi har samtidig tilbud at udbedre skaden selv og gjort dette. Materialer er indkøbt med store rabatter til kun 660,- inkl. moms. Men overboen vil ikke betale. Dette på trods af at han selv overværede at hullet blev boret. Overboen er samtidig sekretær i foreningen. Dækker andelsboligens forsikring, eller skal vi tegne en selvstændig forsikring for at sikre os mod denne slags skader fremover? Vi tænker at hvis skaden havde væres større så skulle vi lige pludselig til at slås med overboen gennem retten. På forhånd tak for svar. Anders Andersen

AvatarMichael Egeriis

Hej

Jeg har boet i andelsforeningen i 10 år og nu fjernet tæppet i gangen på 1. sal. Der er de naturlige klisterbånd langs kanten af panelerne, men på det meste af gulvet er der store vandskjolder, som en tømrer nu har været og henkastet konstateret er limskjolder, trods de er fugtige efter 10 år. En tømrer i foreningen har modsat sagt, at der ikke kan være tale om limskjolder, da disse for længst ville være indtørrede, og håndværkere ville aldrig have stået og aldrig med en limdunk og for sjov ødelagt undergulvet på den måde på daværende tidspunkt. Formanden har totalt afvist min klage og nægter at lade en taksator komme ud og besigtige skade. Hvad kan jeg gøre?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Michael,
Tak, for din henvendelse. Det lyder som en bøvlet sag. Til at starte med bør du undersøge hvad jeres vedtægter skriver om ansvar og vedligeholdelsespligt: Er det dig eller foreningen, som står for vedligeholdelse af det pågældende gulv? Du kan læse lidt mere om ansvar og hæftelse her: https://www.andelsportal.dk/guides/ansvar-vedligeholdelse-udskift/ Er der tale om en vandskade, som skyldes fejl på foreningens ejendom og ikke noget, der hører ind under din vedligeholdelsespligt, så forventes det normalt, at det er foreningen, der skal betale. Hvis du ikke kan komme i dialog med din bestyrelse om dette, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt til en boligadvokat.
Jeg håber, I finder en løsning.
/ Maria – Andelsportal.dk

AvatarMerete Birch

Jeg har et spørgsmål en ældre bekendt bor i en andelsbolig , et lille enderækkehus der ligger ud til en cykelsti, nu er der begået hærværk mod vedkomnes hegn, og nu ved vi ikke hvem der skal betale for et nyt hegn. Sagen er meldt til politiet som hærværk

Ida IpsenIda Ipsen

Kære Merete,

Tak for din henvendelse.

Jeg vil foreslå, at din bekendte tager kontakt til andelsboligforeningens forsikring, og også underretter både bestyrelsen og administrationen om hærværket.
Eventuelt kan din bekendte tage kontakt til sin egen forsikring, og høre om råd.

Jeg håber du kan bruge mit svar.

Mvh

Ida – Andelsportal.dk

AvatarKristina Møller

Hej.
Jeg har fået en vandskade inde bagved en væg, hvor mit toilet er ophængt. En pakning er formentlig utæt. Det har desværre gjort at der er kommet vand ned til min underbo. Er det noget andelsforeningens forsikring dækker, når nu det hverken er noget jeg har lavet (tidligere ejer) eller noget jeg kan se udefra.
På forhånd tak for svar.
Vh Kristina

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Kristina,
Mange tak for din henvendelse. Det lyder som en ærgerlig situation. Jeg vil råde dig til at tage kontakt til andelsboligforeningens bestyrelse for at høre dem om, hvordan I håndterer situationen og for at I i fællesskab kan lokalisere, hvor vandskaden kommer fra. Som udgangspunkt er lodrette rør andelsboligforeningens ansvar og vandrette rør den enkelte andelshavers ansvar.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarEllen Madsen

Hej
Vi bor i eni andelsforening, Garboparken 30, 4550 og skal have fjernet en mår fra loftet, er det typisk noget forsikringen dækker?
Venligst
Ellen Madsen

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Ellen,

Mange tak for din henvendelse. Mange forsikringer dækker desværre ikke problemer med skadedyr, men ofte kan der tilkøbes en form for tillægsaftale, der vedrører skadedyr. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter jeres bestyrelse eller forsikringsselskab for at finde ud af hvad forsikringen dækker?

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarJesper Holm Jørgensen

Hej. Jeg er ved at undersøge regler vedr. opsætning af legestativer i vores aflåste gårdhave. Bestyrelsen i vores andelsboligforening er bekymret for forsikringsansvaret hvis vi har et gyngestativ og et barn falder af gyngen og kommer til skade. Da gården er aflåst kan jeg se at ifl. Erhvervs- og Byggestyrelsen vejledende udtalelse vedr. legepladser ville vores være “ikke-offentlig”.
Er der noget vedr. forsikringsansvar i en andelsboligforening vi skal være obs på vedr. legestativer? Mvh Jesper

Viser 0 af 21 kommentarer