Unge boligkøbere hårdt ramt

Manglen på lejeboliger gør, at en ejerbolig ofte vil være eneste alternativ for de boligsøgende. Og ejerboliger er ikke altid den bedste boligform, da unges krav til en bolig ofte ændres inden for en rimelig kort tidsramme. Og det er typisk unge købere, der rammes af denne skævvridning, da deres første køb ofte er en lejlighed, som de i løbet af kort tid vokser fra.

– Førstegangskøbernes problemer er i vid udstrækning et storbyfænomen, da det er her man finder førstegangskøbere. Her vil en liberalisering af lejeboligsektoren over en længere periode kunne skabe et realistisk alternativ til ejerboligen for unge boligsøgende. Prisen vil ryge i vejret, men vil samtidig gøre, at familier med masser af plads nok vil overveje at flytte i en mindre og billigere lejlighed, siger økonom Jacob Nielsen, Realkredit Danmark.

Derved vil boligsøgende fremover kunne opnå betydelige gevinster i form af sparede transaktionsomkostninger ved hyppige køb og salg af fast ejendom, konkluderer Realkredit Danmark.

Lejesektoren

Lejesektoren er fyldt med folk, der allerede har fået en god og billig bolig, og som derfor ikke ser nogen grund til at flytte fra boligen. F.eks. er forskellen mellem huslejerne i København og Frederiksberg kommuner og resten af landet på godt 5 pct., mens kontantprisen på ejerlejligheder er mere end dobbelt så stor i de to kommuner i forhold til resten af landet.

Konsekvensen af den regulerede husleje er, at folk i lejeboliger ofte har et større pladsforbrug. Unge mellem 18 og 34 år, der bor i ældre private udlejningsboliger, hvor huslejen er stærkt reguleret, havde således i 1999 et kvadratmeterforbrug, der lå 22 pct. over kvadratmeterforbruget for unge i samme aldersgruppe, der boede i ejerbolig.

– En liberalisering af lejeboligloven er ikke en hurtig løsning. Det skal ske gradvist og ved hjælp af overgangsordninger. Vi vil først kunne se resultaterne i løbet af måske 15 år, men det er den eneste mulighed. Vi kommer ikke boligmanglen til livs ved kun at bygge flere boliger, siger Jacob Nielsen.

Begrundelsen for reguleringen af lejesektoren er, at man ønsker at sikre en god og billig bolig for de økonomisk mere dårligt stillede. En analyse foretaget af Det Økonomiske Råd viser imidlertid, at det er dem med størst social gennemslagskraft, der har mest gavn af reguleringerne. Således er gevinsten mere end dobbelt så stor for de 10 pct. rigeste lejere i forhold til de 10 pct. fattigste lejere.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.