Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Udlejning af andelsbolig som feriebolig: Regler og faldgruber

Går du med planer om at udleje din andelsbolig ud for at tjene lidt ekstra via boligsider som Airbnb? Så bør du være opmærksom på, at der er flere skatteregler og tilladelser, som du skal forholde dig til inden du begynder at udleje boligen.

OBS: Denne artikel er opdateret juni 2023

Det bliver mere og mere populært at bytte bolig i ferien eller leje andelsboligen eller et værelse ud via boligsider som Airbnb til turister for en kortere periode. Flere brugere tager op imod 1000 kroner pr. nat for en toværelseslejlighed i København og der er altså gode penge at tjene ved at udleje andelsboligen til turister. Men har du ikke tilladelse til at udleje din andelsbolig kan du komme i problemer, hvis du udlejer den.

Regler for udlejning af andelsbolig

Reglerne for udlejning af en andelsbolig eller et værelse i en andelsbolig afhænger af foreningens vedtægter. Fremgår regler om udleje i en kortere periode ikke af din forenings vedtægter, er det vigtigt at man får en tilladelse fra foreningens bestyrelse inden man går i gang med at udleje andelsboligen. Ifølge ABF er det langt fra alle andelsboligforeninger, der tillader andelshavere at udleje deres andelsboliger gennem Airbnb.com, hvis man søger om det. Indhenter du ikke en tilladelse kan du i værste tilfælde blive smidt ud af din andelsbolig.

I nogle andelsboligforeninger tillader man som følge af Airbnbs indtog på boligmarkedet et vist årligt antal korttidsudlejninger af hele boligen og sætter en grænse for, hvor længe hver enkelt udlejning må vare. ABF har desuden en alternativ bestemmelse, som foreninger, der tillader eller vil tillade udlejning i kortere tid, kan indsætte i deres vedtægter. Bestemmelsen lægger op til, at man kan udleje sin bolig i maksimalt tre uger om året.   

I andre andelsboligforeninger er den eneste regel, at bestyrelsen eller administrator får besked om udlejningen på forhånd. Det kan også være, at du skal sætte et opslag op i opgangen, så de andre beboere ved, at der er gæster i din bolig.

Som udgangspunkt bør du altid tjekke din andelsforenings vedtægter, inden du lejer ud.

Perioden for korttidsudleje er lovbestemt

Det blev i 2019 stemt igennem som lov, at man maksimalt må korttidsudleje sin bolig i 70 dage årligt, når der er tale om udlejning af hele boligen og udlejningen sker gennem et bureau, der anmelder til SKAT, som Airbnb. Dog må kommuner gerne hæve dette loft til 100 dage.

Det vil sige, at må man i din forening gerne udleje, og er der i foreningens vedtægter ikke et loft på perioden for korttidsudlejning, vil det som udgangspunkt være maksimalt 70 dage, at du må kortidsudleje – med mindre, at du bor i en kommune, der tillader et loft på 100 dage.

Benytter man sig ikke at et bureau som Airbnb, er der fastsat et loft på 30 dage for korttidsudlejning.

Er du lejer af en andelsbolig?

Lejer du dig ind i en andelsbolig bør du tage kontakt til din udlejer (andelshaveren) før du udlejer lejligheden ellers risikerer du at bryde lejeloven. Andelshaveren kan ophæve lejekontrakten, hvis du ikke orienterer ham. Derfor er det vigtigt at man har en klar aftale om betaling og tidshorisont fortæller cheføkonomi i Lejernes LO til DR.

Skatteregler ved udlejning med Airbnb

Har du tilladelse til at udleje din bolig i en periode bør du være opmærksom på skattereglerne for udlejning. De regler som gælder udlejning af boliger er oprindeligt indført for at fremme værelsesudlejning til studerende i de større byer. Men det er de samme regler, der i dag gør sig gældende, hvis danskere vil leje deres bolig ud en del af året fortæller skatteekspert Torben Bagge til TV2.

Lejeindtægter skal som udgangspunkt altid opgives til SKAT, men ifølge SKATs regler skal du ikke betale skat af dine indtægter, så længe de ikke er højere end dit bundfradrag. Bundfradraget er 2/3 af din samlede årlige boligafgift inklusiv acontovarme. Har du eksempelvis en årlig boligafgift på 45.000, så er dit bundfradrag på 30.000. Tjener du 35.000 kroner på udlejning af din andelsbolig via Airbnb på et år, så er det altså de sidste 5.000 kroner, som skal opgives til SKAT.

Du kan også anvende det regnskabsmæssige fradrag for at udregne hvor store dine lejeindtægter må være, hvis du udlejer din andelsbolig dele af året. Med denne metode kan du fratrække den del af huslejen, der svarer til det areal af boligen, som lejeren benytter, i den periode du lejer ud. Er din månedlige husleje eksempelvis på 4000 kr. og du lejer halvdelen af din lejlighed ud i en måned må du fratrække 2000 kr. fra som forholdsmæssig andel af husleje.

Læs om regler for udlejning af værelse eller dele af boligen på SKATs hjemmeside

En generel stigning i Airbnb-udlejninger

I 2019 tjekkede 1.133.900 Airbnb-besøgende ind på et værelse eller i en lejlighed i Danmark. I 2018 var tallet 1.000.000, mens det i 2017 var 700.000. I 2016 var der tale om 732.000. I 2014 logerede 214.000 personer i danske Airbnb-hjem, mens tallet i 2012 kun var 28.000.

Er der regler for hvor meget man må tage i leje?

Lejeloven blev lavet om fra 1. juli 2015, således at reglerne om korttidsudlejning blev taget ud. Det betyder, at korttidslejere ikke kan stille krav om, hvor meget det må koste at leje din bolig eller få behandlet en klage i kommunens beboerklage- og huslejenævn.

Gode råd til udlejning og Airbnb

Har du tilladelse til at udleje din andelsbolig i en kortere periode, så er det en god idé, at du sørger for at orientere dem som udlejer boligen om foreningens husorden. Så kender de, som lejer din andelsbolig, også regler for støj og politik for brug af foreningens fælles arealer. Det er også en god idé, at du fortæller dine naboer om udlejningen, så de ikke bekymrer sig unødvendigt, når fremmede mennesker bruger din lejlighed.

Udlejer du din andelsbolig mens du er på ferie, er det også en god idé at du tjekker, hvad dine forsikringer dækker. Indboforsikringen dækker eksempelvis ikke altid, hvis der bliver stjålet fra dit hjem under udlejningen, da du selv har inviteret gæster indenfor i dit hjem.

Airbnb har i øvrigt lavet en en hjælpeside med liste af forhold, som værter, der lejer deres hjem ud bør være opmærksomme på.

Er der nogle risici ved at udleje sin lejlighed?

Der vil altid være en risiko ved at lade mennesker, man ikke kender, bo i ens bolig. For passer de lige så godt på boligen, som man selv gør? Eller efterlader de den i en dårlig tilstand? En ting er lejer kan gøre skade på dit hjem, men opfører han/hun sig særligt dårligt, står du for skud. I værste fald kan det føre til eksklusion for dig som ejer af lejligheden. Naturligvis vil dette kun ske i særligt slemme situationer. Det er dog vigtigt at huske på, at når man bor i andelsbolig, er ejendommen fælles eje, og alle beslutninger om den, er ikke kun op til en selv.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

AvatarGunnar Varming

Hvordan er reglerne for generel udlejning af andelsbolig? Langtidsudlejning? Evt. langtidsudlejning til familie?

Nicole MikkelsenNicole Mikkelsen

Hej Gunnar
Tak for din kommentar.

De fleste andelsboligforeninger har bestemmelser for, hvilke former for udlejning som tillades. Af foreningens vedtægter vil det fremgå, hvad du som andelshaver må i forbindelse med udeleje eller fremleje.

I en stor del af landets andelsboligforeninger er der desuden beboelsespligt for andelshaverne. Det betyder, at man som udgangspunkt selv skal bo i andelsboligen – også når den udlejes. Dog kan man blive godkendt, hvis man har god saglig begrundelse. Det kan være man selv er forhindret i at bo i andelsboligen grundet eksempelvis udstationering til et andet land. Perioden for en godkendelse er typisk 2 år.

Jeg vil anbefale dig at forhøre dig hos bestyrelsen for at vide, hvilke regler der i den pågældende andelsboligforening.

God dag til dig,

Nicole/Andelsportal.dk

AvatarHannah Trosbjerg

Min andelsbolig, Refnæsgaard 2, påstår at det står i ny lov for andelshavere, at airbnb udlejninger i andelsboliger er ulovligt
Tidligere nævnte bestyrelsen, at hvis blot det drejede sig om del af lejligheden, og at man selv var tilstede, mens man udlejede, var det i orden.
Men nu siger de at al airbnb udlejning er forbudt, og folk er helt oppe i det røde felt, hvis de hører at nogen overstæder den lov.
Hvad mener I?
Er Airbnb blevet totalt forbudt for alle andelshavere i alle andelsforeninger landet over?
Håber på snarligt svar!
Med venlig hilsen
Hannah Trosbjerg

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Hannah,
Mange tak for din henvendelse. Jeg har ikke hørt om en ny lov i forbindelse med andelsboligforeninger og Airbnb. Mange foreninger har defineret i deres vedtægter hvad foreningens politik er i forhold til korttidsudlejning og airbnb. Jeg vil anbefale dig at du ser efter der for at finde ud af, hvilke regler der gælder i din forening. Du kan i øvrigt læse mere om airbnb i andelsboligforeninger her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/andelsboligforeninger-klar-airbnb/
Bedste hilsner
Maria

Viser 0 af 4 kommentarer