airbnbkøbenhavnudlejningudlejningsloft

Overborgmester vil have loft på Airbnb-udlejning

Fremover, er det ikke sikkert Københavnerne kan udleje deres bolig eller værelse til turister mere, som det passer dem. Overborgmester, Frank Jensen, ønsker nemlig at få lavet et udlejningsloft i forhold til brugen af Airbnb-portalen.

Deleøkonomi er blevet rigtig populært, og når det kommer til boligudlejning, er danskerne flittigt med på trenden for at tjene lidt ekstra lommepenge. Det er dog ikke sikkert, der fortsat er frit løb til udlejning af din bolig eller værelse i nærmeste fremtid. Københavns overborgmester, Frank Jensen, ønsker nemlig at lave en aftale med Airbnb i København, magen til den aftale, der er indgået i Amsterdam. Aftalen med bystyret i Amsterdam omfatter, at Airbnb fjerner lejeannoncer, når en bolig har været udlejet 60 dage på et år. Det synes Frank Jensen er en god idé, da han mener, at en begrænsning på antal udlejningsdage over et år, kan være med til at undgå ulovlig hoteldrift. I forbindelse med dette, skriver Airbnb i en pressemeddelelse, at de er klar på at tage forslaget op til overvejelse, da tjenesten ønsker at samarbejde med de danske politikere, om klare regler for udlejning af borgernes boliger.

Overvejer du Airbnb-udlejning? Så sæt dig ind i reglerne her.

Loft giver Airbnb-positive andelsboligforeninger

Træder udlejningsloftet i kraft, får det også betydning for andelsboligforeningerne i København. Foreningerne er generelt blevet mere åbne over for Airbnb, efterhånden som tjenesten er blevet udbredt. Bliver udlejningsloftet derfor vedtaget, kan udlejningen i andelsboligforeningerne struktureres i højere grad, hvilket højst sandsynligt vil få flere beboere til at støtte op om tjenesten. På Andelsportal.dk, hilser vi Frank Jensens forslag velkommen, da udlejningsloftet stemmer overens med de reguleringer for Airbnb-udlejning, der i forvejen eksisterer i andelsboligforeningerne.

På nuværende tidspunkt, er der uenighed blandt andelshavere om, hvorvidt det er en god idé at tillade korttidsudlejning af andelsboliger. Det vil højst sandsynligt få skeptikerne af Airbnb-konceptet til at føle sig mere trygge, hvis antallet af udlejningsdage får en begrænsning. Skeptikerne er bl.a. utrygge over, hvorvidt udefrakommende gæster vil overholde foreningernes husorden og om fælleskabet i den enkelte forening vil blive påvirket negativt. ABF’s direktør, Jan Hansen, udtaler i en pressemeddelelse:

Mange andelshavere vil gerne leje ud gennem Airbnb, men det skal jo samtidig være trygt for naboerne i opgangen også. Derfor er det vigtigt, at foreningerne og bestyrelserne er udstyret med de rette juridiske og administrative redskaber, der skal gøre det lettere for bestyrelsen at administrere Airbnb-gæster i foreningen og samtidig gøre alle andelshavere trygge og tilfredse.
Jan Hansen, formand for ABF

ABF har derfor udarbejdet en bestemmelse til deres standardvedtægter, der gør det muligt for andelshavere at korttidsudleje 3 uger årligt, hvis foreningerne vel at mærke vælger at tage muligheden til sig.

På Andelsportal.dk følger vi løbende udviklingen i debatten om udlejningsloftet. Læs mere om andelsboligforeningerne og Airbnb her.

Om forfatteren: Maiken Høj Hansen er kommunikationsmedarbejder hos AB Gruppen og formidler løbende nyheder, vejledende informationer og gode råd inden for andelsboligmarkedet på Andelsportal.dk. Maiken har en kandidat i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitetet, og overvejer selv at blive indehaver af en andelsbolig en dag.
Skriv en kommentar