Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Hvilke tilskudsmuligheder har foreninger og andelshavere?

Hvordan er tilskudsmulighederne, når man som individuel andelshaver eller samlet forening skal renovere? Det kan være noget af en jungle, hvis man vil ud og søge om tilskud eller støtte. Der er dog ved mange renoveringer muligheder for at opnå økonomiske fordele, som kan komme både andelshaver og forening til gode. Læs mere her om, hvilke tilskuds- og fradragsmuligheder andelsboligforeninger og andelshavere har.

Ofte overser andelsboligforeninger deres muligheder for at udnytte eksisterende tilskudsordninger eller fradrag, når de skal renovere. Hvad enten det er foreningen eller den individuelle andelshaver, der ønsker at renovere, findes der muligheder for at få dækket en del af omkostningerne. Her har vi samlet en række af de tilskudsmuligheder, som andelshavere og andelsforeninger kan udnytte til at nedbringe renoveringsomkostningerne.

Tilskud til energirenovering

Tilskuddet til energirenoveringer udbydes af energiselskaber landet over. Det drejer sig kort fortalt om, at man kan søge om tilskud, hvis man ønsker at energirenovere andelen eller foreningen samlet. Eksempler på energirenoveringer kan være nye termoruder, isolering af murene eller hvis man skifter til en mere energivenlig varmekilde. Tilskuddets størrelse udregnes af energiselskabet ud fra, hvor mange kilowatt-timer det forventes, at man nedsætter forbruget med. Typisk vil tilskuddets størrelse være mellem 25-40 øre pr. sparet kilowatttime. Det kan dog variere fra energiselskab til energiselskab. Derfor kan det være en god idé at forhøre sig om tilskudsmulighederne hos flere forskellige energiselskaber, inden man søger for at opnå størst muligt tilskud. Tilskuddet gives ikke med tilbagevirkende kraft – Det er derfor et krav, at man søger tilskuddet, inden man påbegynder renoveringen eller indkøber materialer. Find en liste over energiselskaberne, hvor man kan søge om tilskud her.

Byfornyelsesstøtte

Byfornyelsesstøtte er et tiltag, der har til formål at fremme renoveringen af ældre boliger – det kan eksempelvis være til forbedringer af klimaskærm, mure, vinduer, døre eller hvis toilet- og badeforholdene er utidssvarende. Størrelsen på byfornyelsestilskuddet for andelsboligforeninger blev i december 2014 sat op. Hvor det før kun var muligt at få dækket 25% af de støtteberettigede udgifter, er det nu i nogle tilfælde muligt at få dækket op til 50%. Tilskuddet er sat op for at tilskynde den store del af slidte andelsboligforeninger og boliger, der især findes i København, til at renovere. Ønsker foreninger at søge om byfornyelsesstøtte er det vigtigt at bemærke, at ansøgningsfristerne varierer fra kommune til kommune. Og i nogle kommuner har man valgt at droppe byfornyelsestilskuddet helt.

Bliv klogere på byfornyelse og hvordan en andelsboligforening søger det i artiklen “Sådan søger man om Byfornyelse”

Håndværkerfradraget

UPDATE 1.1.2016: Der er kommet en ny ordning for håndværkerfradraget i 2016, der gør det rigtig svært for andelsboligforeninger og andelshavere at få håndværkerfradrag. Du kan i denne infografik læse, hvad der gives håndværkerfradrag til og hvordan: Infografik: Håndværkerfradraget 2016-2017 forklaret
Som følge af blå bloks valgsejr bliver håndværkerfradraget genindført. Fradraget, der egentlig udløb ved udgangen af 2014, bliver i 2015 genindført på samme vilkår og med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at andelshavere også i år har mulighed for at få fradrag for håndværkernes arbejdsløn – i praksis betyder det, at man kan få en tredjedel af håndværkernes arbejdsløn tilbage i skat. Det er dog vigtigt at få specificeret på kvitteringen, hvor stor en del af regningen, der går til håndværkernes løn. Hvis håndværkerlønnen eksempelvis udgør 6.000 kroner vil man få omkring 2.000 kroner tilbage i håndværkerfradrag. Hver person i husstanden kan få op til 15.000 kroner i fradrag årligt. Håndværkerfradraget gælder dog ikke til renoveringer, der udføres af foreningen samlet, men kan udnyttes af den enkelte andelshaver til indvendige renoveringer. Det kan være alt fra, at man får malet, lavet nyt køkken eller renoverer badeværelset. Fradraget gives kun, hvis den individuelle andelshaver selv betaler renoveringen. Fra begyndelsen af 2016 ændres håndværkerfradraget, så det fremover kun dækker energiforbedrende- og/eller klimatilpassende renoveringer. Desuden sænkes fradraget på håndværkerarbejde fra begyndelsen af 2016 til 12.000 kroner pr. person. Det kan dermed bedre svare sig at få lavet håndværkerarbejde i år.
Du kan læse meget mere om reglerne for håndværkerfradrag for andelshavere i artiklen: “Sådan får andelshavere del i håndværkerfradraget”

PSO-støtte

PSO-støtten er et ekstra incitament for foreninger, der har solceller eller ønsker at få opsat solceller. Det er en støtteordning, der har til formål at fremme udbredelsen af solcelleanlæg i Danmark, og heriblandt også hos andelsboligforeninger. PSO-støtten kan andelsboligforeninger ansøge om, og hvis de bliver en del af støttepuljen, kan foreningen sælge det overskydende strøm, som solcellerne producerer til en forhøjet takst på elnettet. Hvor standardtaksten for overskydende solcellestrøm i dag er på 60 øre per kilowatttime, kan foreninger, der er med i PSO-støtteordningen, sælge strømmen for 1,02 kroner per kilowatttime 10 år frem i tiden. Tilskuddet henvender sig både til foreninger med eksisterende solcelleanlæg, der er tilsluttet elnettet den 19. november 2012 eller senere, og foreninger der ønsker at opsætte solceller. Det er nemlig ikke et krav, at foreningen allerede har solceller, når der ansøges om PSO-støtte. En købsaftale er tilstrækkelig, og ofte kan man udarbejde købsaftaler, der er betingede af, at foreningen tilkendes PSO-støtte. Det er der dog gode chancer for, da PSO-puljen øremærket boligforeninger i 2015 er langt fra fyldt ud. Der åbnes igen for ansøgninger til PSO-støtte den 1. oktober – 31. oktober i år. Ansøgningsformularen findes på Energinet.dk.

Læs meget mere om, hvordan andelsboligforeningen får solceller i artiklen“Godt tidspunkt at få solceller i foreningen”

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *