Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Godt tidspunkt at få solceller i foreningen

Reglerne om PSO-støtte til solceller er nu blevet offentliggjort, og den 16. marts 2015 åbnes der op for at man kan ansøge om støtte til nye solcelleanlæg. For andelsboligforeninger er det især interessant, at knap en tredjedel af hele støtteordningen i 2015 er øremærket til fællesanlæg i boligforeninger. Læs mere her om PSO-støtten, og hvordan jeres forening kan få del i den.

Støtte til grøn omstilling

Efter PSO-støtteordningen til solceller er blevet indført, er der nu gode grunde til at overveje et fælles solcelleanlæg i foreningen. PSO-støtten, der har til formål at fremme omstillingen til vedvarende energi i Danmark er meget relevant for andelsboligforeninger. For har de solcelleanlæg, der opfylder visse kriterier, kan de få del i PSO-støtten. Alle solcelleejere der kommer med i støttepuljen, er desuden sikret PSO-støtten 10 år frem i tiden.

Forhøjede satser

Alle solcelleejere kan sælge den overskydende strøm, som deres solceller producerer på energinettet. Men hvis man får PSO-støtte betyder det, at man kan sælge deres overskydende strøm, til en forhøjet pris pr. kilowatttime. I 2015 kan foreninger ifølge Energistyrelsen sælge deres overskydende strøm for 1,11 kroner pr. kilowatttime, hvis de opsætter et fællesanlæg enten på taget eller integreret i bygningen. Til sammenligning kan solcelleejere kun få 60 øre pr. kilowatttime, hvis de ikke er en del af støtteordningen. Der er altså næsten tale om en fordobling i pris per kilowatttime.

60 megawatt støttepulje

Foreninger er ikke på forhånd sikret PSO-støtte. I 2015 er der afsat en pulje på 60 megawatt, og hvis puljen bliver fyldt ud inden man får ansøgt, er det først muligt at søge støtte igen til næste år. For andelsboligforeninger er støttepuljen særlig interessant. I puljen er solcelleejerne inddelt i forskellige grupper. Hver gruppe er øremærket en fast del af den samlede støttepulje. I puljen er 15 megawatt ud af de 60 afsat til fællesanlæg i boligforeninger. Derfor bør der være gode chancer for, at foreninger kan få del i PSO-støtten.

Vær opmærksom på solcelleanlæggets effekt

I andelsboligforeninger vil det typisk være store fællesanlæg, man søger om støtte til. Reglerne siger i den forbindelse, at fællesanlæggets effekt skal være på 6 kilowatt eller mindre per deltagende husstand. Det vil sige, at hvis man er 10 husstande i foreningen må solcelleanlæggets effekt max være 60 kw, hvis man er 20 husttande må effekten max være 120 kw, og så fremdeles. Er effekten højere end 6 kw per husstand, er det ikke muligt at få del i PSO-støtten

Man kan ansøge uden at have solcellerne sat op

Reglerne for støtteordningen i 2015 gælder for andelsboligforeninger, der har planer om at købe solceller, samt for eksisterende solcelleanlæg, der er nettilsluttet efter den 19. november 2012.

For andelsboligforeninger, der endnu ikke har solceller, kan det nås endnu. Ansøgning til PSO-støtte åbner den 16. marts kl. 10 og lukker igen den 31. maj. Såfremt hele puljen ikke bliver udfyldt indenfor ansøgningsperioden, åbnes der for en ny ansøgningsrunde fra den 1. oktober – 31. oktober. Når man søger om PSO-støtte, er det ikke påkrævet, at solcellerne er blevet sat op. I ansøgningen kræves det blot, at en købsaftale er på plads med en leverandør.
Det er desuden muligt at lave en købsaftale, der er betinget af, at foreningen godkendes til at modtage PSO-støtte. Skulle man få afslag på støtten, kan man altså opsige købsaftalen, og ingen skade er sket.

Ansøgningen foregår efter først til mølle. Chancerne for at blive en del af støttepuljen er derfor større, hvis man søger i marts end i maj. Skulle der være for mange ansøgere, så ikke alle kan komme med i støttepuljen, vil der bliver trukket lod imellem de ansøgere, der har ansøgt på samme dag.