Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Sådan får din boligforening solceller

I 2022 er salget af solceller eksploderet, og hos landets boligforeninger stiger interessen for at installere de populære solceller, der er en energivenlig løsning, som sparer foreningen og den enkelte beboer for mange tusinde kroner om året. Få et overblik over, hvordan din boligforening kommer i gang med solcelle-projektet.

Artiklen er opdateret i maj 2023

Denne artikel er oprindeligt udarbejdet i 2012, men er opdateret og tilpasset gældende regler og lovgivning i 2023

De danske husejere har for alvor kastet sig over solcellerne, der har været solcelleanlæggets store gennembrud i Danmark. Utallige boligejere har i forbindelse med energikrisen i 2022 realiseret deres solcelledrømme. Energistyrelsen lancerede i maj 2023 solcelleopgørelsen, som viste, at der i de første tre måneder af 2023 blev nettilsluttet flere nye solcelleanlæg end i hele 2021. Mange flere forventes at have investeret i et solcelleanlæg ved årets udgang, hvoraf hovedparten er husejere, men også flere og flere boligforeninger, herunder andelsboligforeninger, får øje på solcellerne.

Få sat handling bag tankerne

Og netop landets andel- og ejerboligforeninger begynder i stigende grad at investere i solenergi, dels for at sænke foreningens CO2-udslip, dels for at spare penge på dyre elregninger. Mange boligforeninger viser interesse for solcelleanlæg, men det kan være en udfordring at komme videre med projektet og få sat handling bag tankerne.

Når en beboer eller et bestyrelsesmedlem kommer på, at det kunne være en god idé, at foreningen får solceller, skal forslaget præsenteres på et bestyrelsesmøde. Her fremlægger man idéen for foreningens beboere, der derved bliver involveret i processen. Grunden til, at forslaget skal fremlægges for forening, er naturligvis, fordi det er en fælles beslutning, der som alt andet kræver et flertal i foreningen.

Typiske spørgsmål i forbindelse med solceller

 • Hvad vil solcelleanlægget koste?
 • Hvad kommer det til at koste hver beboer?
 • Hvor lang er tilbagebetalingstiden?
 • Hvor mange kilowatt-timer producerer anlægget om året?
 • Hvilken vedligeholdelse kræver anlægget?
 • Hvor mange penge sparer foreningen og den enkelte beboer? 

For at få besvaret disse spørgsmål, skal I have kontakt til en leverandør af solcelleanlæg, og i den forbindelse er det en god ide at indhente op mod tre tilbud på opgaven. Således sikrer I, at foreningen indhenter et tilbud til en konkurrencedygtig pris samt en god kvalitet. Med tre tilbud har jeres forening nemlig mulighed for at holde tilbuddene op mod hinanden og måske forhandle jer frem til en god pris sammen med leverandøren.

Leverandøren er også den rette til at fortælle jer om kvalitet, valg af solceller, levetid, vedligeholdelse, afregningsmuligheder og lignende.

Video: Andelsboligforeningen Amsterdamgårdens solcelletag

Læs hele artiklen om solstrålehistorien fra AB Amsterdamgården

Sådan kommer I i gang

For at en andelsboligforening kan få solceller, er der flere faktorer, der skal overvejes og procedurer, der skal følges. Her er nogle trin, der normalt er involveret i processen:

 1. Undersøg lovgivningen: Start med at undersøge den lokale lovgivning og bygningsreglementer for at afgøre, hvilke tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at installere solcelleanlæg. Nogle områder kan have specifikke regler, der styrer placering, størrelse og tilslutning af solceller.
 2. Få støtte og tilladelser: Identificer de tilgængelige incitamenter og støtteordninger for solenergiinstallationer i dit område. Det kan være en god idé at starte hos kommunen. I Københavns Kommune findes der eksempelvis en ordning, der yder støtte til en screening om, hvorvidt ejendommen egner sig til solceller.
 3. Udfør en teknisk vurdering: Få en professionel rådgiver eller et installationsfirma til at udføre en teknisk vurdering af din andelsboligforenings bygning. De vil analysere tagets egnethed, orientering mod solen, skyggeforhold og elektriske tilslutningsmuligheder. Dette vil hjælpe med at bestemme den optimale størrelse og placering af solcelleanlægget. I kan indsende jeres forespørgsel til Andelsportal.dk og så vil vi gerne hjælpe med at formidle kontakten til firmaerne.
 4. Finansiering: Undersøg forskellige finansieringsmuligheder for solcelleinstallationen. Dette kan omfatte lån, leasingaftaler eller partnerskaber med tredjeparter, der installerer og driver anlægget mod en del af indtægterne. Vurder omkostningerne og fordele ved hver mulighed og træf en beslutning baseret på jeres andelsboligforenings økonomi og behov.
 5. Beslutningsproces: Som en andelsboligforening skal beslutningen om at installere solceller træffes i fællesskab. Organiser generalforsamlinger eller andre møder, hvor medlemmerne kan blive informeret om fordelene og ulemperne ved solceller. Tag beslutninger om finansiering, driftsansvar og andre praktiske spørgsmål, der er relevante for installationen.
 6. Installation og drift: Når alle tilladelser, finansiering og beslutninger er på plads, kan installationen begynde. Hyr et professionelt firma med erfaring inden for andelsboligforeninger. Efter installationen skal anlægget overvåges og vedligeholdes regelmæssigt for at sikre optimal ydeevne og lang levetid.

Egner jeres ejendom sig til solceller?

Der er flere forhold at tage højde for, når en andelsboligforening ønsker at få opsat solceller på taget.

Er jeres tag syd-, øst, eller vestvendt? Så egner det sig til solceller. Det gør nordvendte tage ikke – ej heller tage, der er skygget godt til. Solcellerne vil nemlig ikke kunne producere nok energi.

Bor I i Københavns Kommune kan I se om der er potentiale for solceller på bygningen på deres solkort.

Solceller kan nemt monteres på et fladt tag. Et fladt tag gør også monteringen lettere i forhold til eksempelvis skorstene.

Solceller kan monteres på andet end ejendommens tag. Solceller behøver ikke nødvendigvis at blive monteret på taget af en beboelsesejendom. Flere foreninger får solceller på skraldeskure, cykelskure eller altaner og nogle er begyndt at eksperimentere med solceller på facader og gavle.

Skal I snart skifte eller reparere foreningens tag? Skal I alligevel snart igangsætte et tagprojekt af den ene eller anden slags, er det værd at undersøge, om I kunne tænke jer solceller på jeres tag i samme omgang. Nogle solceller kan nemlig fungere som tagmateriale.

Er der arkitektur, I skal tænke ind? Særlige arkitektoniske forhold kan gøre, at der skal særlige krav i hus for at I kan få en byggetilladelse. Undersøg derfor, om jeres forening bor i en fredet bygning eller er omfattet af særlige servitutter.

Har foreningen et højt energiforbrug om dagen? Det vil give en bedre økonomi i investeringen, hvis I selv kan aftage strøm i dagtimerne. 

Hvad gør I med den overskydende strøm?

Når en andelsboligforening har et solcelleanlæg, er der forskellige måder at håndtere den producerede elektricitet på. Her er nogle af de almindelige tilgange:

 1. Direkte forbrug: Den producerede elektricitet kan bruges direkte af andelsboligforeningen. Solcelleanlægget er tilsluttet bygningens elnet, og den producerede strøm bruges til at dække foreningens egne elforbrug, f.eks. belysning, elevatorer, fællesområder, vaskekælder, ladere til elbiler og lign. Denne model er anvendt af mange foreninger.
 2. Nettoafregning: I nogle områder tillades nettoafregningsordninger, således at overskydende strøm, der produceres af solcelleanlægget, kan sendes tilbage til elnettet. Andelsboligforeningen kan få kredit eller kompensation for denne overskydende strøm, som derefter kan bruges, når der er behov for ekstra strøm fra nettet, f.eks. om natten eller i perioder med højere elforbrug.
 3. Energiopbevaring: En andelsboligforening kan også vælge at installere energilagringssystemer, f.eks. batterier, der kan gemme overskydende strøm til senere brug. Dette giver mulighed for at udnytte mere af den producerede strøm og reducere afhængigheden af elnettet, især i tilfælde af strømafbrydelser eller når solcelleanlægget ikke producerer tilstrækkelig strøm.
 4. Salg af overskydende strøm til andelshavere: Der findes også andelsboligforeninger, der sælger den strøm de producerer til andelshaverne, så de kan benytte strømmen i deres egne individuelle boliger. I disse andelsboligforeninger har andelsboligforeningen eksempelvis etableret deres eget lille elselskab, som sælger strømmen videre til de enkelte andelshavere – naturligvis til en pris så lav som muligt.

OBS om deling af strøm fra flere bygninger

En lov vedtaget i Folketinget i april 2023 betyder, at det er forbudt at dele boligforeningens egenproducerede solcelleenergi imellem flere forskellige bygninger i foreningen. Det er kun foreningens bygning med solceller, der må få del af solcelleenergien.

Projektet kan kombineres med andre projekter

I øvrigt kan det anbefales, at et solcelleanlæg installeres i forbindelse med en tagudskiftning, en isolering af taget eller anden større renoveringsopgave på taget. Derved undgår man at skal pille solcellerne ned, hvis taget skal skiftes nogle år efter, hvilket er en dårlig forretning.

Skal din boligforening have solceller, kan I gratis indsende jeres opgave på Andelsportal.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud fra vores landsdækkende netværk af solcelle-leverandører.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *