Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Få støtte til at screene, om jeres ejendom egner sig til solceller

Drømmer I om solceller på ejendommens tag? Og er I bosat i Københavns Kommune? Så kan I søge om støtte til en professionel teknisk rådgiver, der kan screene jeres andelsboligforenings ejendom og vurdere om den er egnet til solceller. Bliv klogere på ansøgningsprocessen her.

Denne artikel er ajourført 30/4-2024.

Solceller er ’in’ og mange husejere hopper på solcelle-bølgen og får solcelleanlæg på boligens tag. Det samme gør flere boligejere i etageboligejendomme – og der er god grund til det: Har I solceller på foreningens tag, kan I nemlig producere egen, billig strøm. Og nu kan I søge om støtte fra Solcellepuljen indtil d. 1 september 2024.

Og nu er der godt nyt til andelsboligforeninger, der drømmer om solcelleanlæg og er bosat i Københavns Kommune. Det er nemlig muligt at søge om støtte til en professionel teknisk rådgiver, der screener jeres ejendom og vurderer om den er egnet til solceller. Det er ikke alle ejendomme, der egner sig til solcelleanlæg af en eller flere årsager, men nu er det muligt at søge om støtte til afklaringen ved hjælp af en professionel teknisk rådgiver. Bliv klogere på solcellepuljen her.

Støtte til screening

Fra solcellepuljen kan I søge om støtte til en professionel teknisk rådgiver, der screener jeres ejendom og vurderer om den egner sig til et solcelleanlæg. I kan bruge vurderingen til at beslutte, om det er muligt og kan betale sig at I får solcelleanlæg.

Solcellepuljen kan søges af:

  • Ejere af privatejede og almene etageboligejendomme, der som minimum består af fem boligenheder og der ligger i København Kommune. En ansøger skal formelt repræsentere ejendommen – det kunne f.eks. være et bestyrelsesmedlem. Ansøger kan søge til én boligforening, boligafdeling eller virksomhed pr. ansøgning.
  • Ejendomsadministrator eller rådgiver med fuldmagt fra ejendomsejer. Ejendomsadministrator eller rådgiver kan med fuldmagt fra hver ejendomsejer søge på vegne af op til 10 ejendomme i samme ansøgning.
  • Private erhvervsvirksomheder

Vigtigt: Har I allerede fået gennemført en solcellescreening eller indgået en aftale med en rådgiver om en lign. undersøgelse af ejendommen, kan I ikke søge støtte.

Vigtigt: For at I kan få støtten udbetalt, skal rapporten, som den tekniske rådgiver udarbejder, opfylde en række krav, der vedrører:

  • Om ejendommen egner sig arkitektonisk og konstruktionsmæssigt til et solcelleanlæg
  • Økonomien ved en solcelleløsning

Fristen: Ansøgningsfristen til solcellepuljen er d. 1 september 2024 og støtten tildeles efter først til mølle-princip.

Støttens størrelse

Støtten dækker 50 procent af udgiften, som det koster at få en professionel, teknisk rådgiver til at screene ejendommen. Som maksimum kan I dog få 15.000 kroner inkl. moms i støtte pr. ejendom, det vil sige den eller de bygninger, der hører til en og samme ejendomsnummer.

Har en og samme boligafdeling/boligforening eller virksomhed flere ejendomsnumre, kan I modtage et større tilskud, dog maksimalt til 3 ejendomsnumre. Det betyder, at I vil kunne få op til 45.000 kr. inkl. moms. Ønsker I dette, skal I tilføje en række i ansøgningsblanketten med oplysning om ejendomsnumre.

Hav dette klar til, når du skal søge:

Der er en række ting, I skal have klar til, når I skal ansøge om støtte:

  • Ejendomsnummer
  • Matrikelnummer
  • CVR-nummer, såfremt I har et
  • Fuldmagt, såfremt du er ejendomsadministrator eller rådgiver, der søger støtte på vegne af ejendommens ejer.

Egner jeres ejendom sig til solceller?

På København Kommunes hjemmeside kan I på et solkort se et bud på vurderingen af ejendommens potentiale for solceller. Du kan se kortet lige her.

Hertil er det fornuftigt at tænke de nedenstående fem forhold ind:

Skal I snart skifte eller reparere foreningens tag? Skal I alligevel snart igangsætte et tagprojekt af den ene eller anden slags, er det værd at undersøge, om I kunne tænke jer solceller på jeres tag i samme omgang. Nogle solceller kan nemlig fungere som tagmateriale.

Er jeres tag syd-, øst, eller vestvendt? Så egner det sig til solceller. Det gør nordvendte tage ikke – ej heller tage, der er skygget godt til. Solcellerne vil nemlig ikke kunne producere nok energi.

Solceller kan nemt monteres på et fladt tag. Hertil er monteringen også lettest på tagflader uden f.eks. skorstene.

Er der arkitektur, I skal tænke ind? Særlige arkitektoniske forhold kan gøre, at der skal særlige krav i hus for at I kan få en byggetilladelse. Undersøg derfor, om jeres forening bor i en fredet bygning eller er omfattet af særlige servitutter.

Har foreningen et højt energiforbrug om dagen? Det vil give en bedre økonomi i investeringen, hvis I selv kan aftage strøm i dagtimerne. 

Når I har ansøgt

Når I har ansøgt, vil I på mail modtage enten tilsagn eller afslag – det får I inden for 3-4 uger. Får I tilsagn, kan I få en professionel teknisk rådgiver til at gennemgå foreningens ejendom. Husk at informere denne om de krav, der er til rapporten, som han eller hun skal stå for. Imødekommes de opstillede krav ikke, kan I ikke få støtten.

Når jeres ejendom er screenet og rapporten færdig, skal I sende en kopi af rapporten og dokumentation (faktura og bankkvittering) for betaling af regningen fra rådgiveren til kommunen. Det skal ske inden d. 01.12.2024.

Vil I, på baggrund af screeningen og vurderingen, opsætte solceller, og ligger foreningens ejendom i en områdefornyelse eller indenfor et udpeget udsat byområde, kan I søge om tilskud til indkøb af solceller fra ’Puljen til energioptimering’.

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser på sin hjemmeside, at der ikke kommer flere ansøgningsrunder.

Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *