Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Ny lov fra Folketinget sætter stop for solcelledeling hos andelsboligforeninger

I en ny lov stemt igennem af Folketinget, sætter et delelement en stopper for, at andelsboligforeninger deler strøm fra deres solcelleanlæg mellem deres bygninger. Årsagen? Folketinget mener, at der vil være tale om distribution af strøm, og dét har en række eldistributører monopol på. Flere aktører har forsøgt at råbe politikerne op.

Folketinget stemte d. 20.04.2023 en ny lov igennem om vedvarende energi – en lov, der skal føre til en mere grøn omstilling. Et fornuftigt tiltag, men et delelement i den fastslår, at boligforeninger kun må bruge egen solcelleenergi i dén bygning, som deres solcelleanlæg sidder på. Det betyder, at boligforeninger som består af flere bygninger, ikke må dele strømmen fra solcelleanlægget mellem sig. Solcelledeling mellem foreningens flere bygninger er altså forbudt.

Flere aktører, herunder ABF, Foreningen for Bæredygtige Byer og Bygninger og BL – Danmarks Almene Boliger, har rejst kritik af delelementet af den nye lov, da drømmen om solceller går i vasken for mange boligforeninger.

Klimaminister afviser forslag fra en række aktører

Skønt flere aktører har rejst kritik af lov-delelementet, der sætter en stopper for delingen af solcelleenergi inden for samme boligforening, har klimaminister, Lars Aagaard (M), afvist at tage lov-delelementet til revurdering. Argumentet er, at deler man strøm mellem bygninger i en boligforening, vil der være tale om distribution af strøm og dét har visse eldistributører monopol på.

En af de henvendelser, som klimaministeren har afvist, er et forslag fra en lang række aktører, herunder ABF, Bæredygtige Byer og Bygninger, BL – Danmarks Almene Boliger, Miljøorganisationen Vedvarende, Dansk Solcelleforening mfl. Der er tale om et forslag om, at man tillader, at boligforeninger deler den egenproducerede strøm mellem den ‘samlede ejendom’ frem for kun én bygning. På den måde ville bestemmelsen tage hensyn til boligforeninger, der ejer flere bygninger.

Også flere politikere har spurgt ind til lov-delelementet, der sætter en stopper for delingen af solcelleenergi mellem foreningers flere bygninger. Men klimaministeren rykker sig ikke. For eksempel har Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten spurgt ind til sammenhængen mellem boligforeningers mulighed for at dele strøm mellem flere egne bygninger – og her var tilbagemeldingen, ifølge Folketingets hjemmeside, fra Lars Aagaard:

Når der er tale om flere elforbrugere, som fx beboere i en boligforening, vil transport af elektricitet på tværs af bygninger i en boligforening udgøre distribution (…). I Danmark er distribution en aktivitet, der kræver bevilling.

Den nye lov, som Folketinget vedtog den 20. april 2023 har til formål at fremme en mere grøn omstilling. Dog fastslår et delelement heri, at det er forbudt at dele boligforeningens egenproducerede solcelleenergi imellem foreningens flere bygninger. Det er kun foreningens bygning med solceller, der må få del af solcelleenergien.

Ikke længere uklare regler om distribution af strøm – det er forbudt

Tidligere har der været uklare regler om deling af solcelleenergi inden for en boligforening, fordi der ikke har været en lov herom. Det har betydet, at den enkelte el-distributør i en landsdel har kunne vurdere, om det skulle være tilladt for boligforeninger at dele strøm mellem egne bygninger.

Dog påpeger Lars Aagaard, at dette også tidligere var forbudt. Det kommer dog til at stå soleklart nu i form af det kritiserede lov-delelementet. Det forklarer klimaministeren som tilbagemelding på en henvendelse fra en borger på Folketingets hjemmeside:

” Her vil jeg igen understrege, at det hverken er muligt nu eller ved vedtagelsen af L 37 at dele elektricitet på tværs af bygninger, når der er tale om flere elforbrugere, som fx medlemmer i et energifællesskab. Med lovforslaget er der derfor ikke tale om et pludseligt ”forbud” mod solcelleprojekter i rækkehuse (…). Det er, som nævnt før, tale om formalisering af gældende ret. Med andre ord har det altid været forbudt – nu skrives det bare ned i loven ” – Lars Aagaard, Klimaminister (M).

Dog påpeger klimaministeren, at der åbnes op for, at der kan godkendes særlige metoder til tarifering, altså afgifts- og gebyrafregning, til dem, der forsøger at etablere grøn energi i deres forening. Det fordrer dog, at en pågældende el-distributør i en landsdel, samt Energinet og Forsyningstilsynet,  kan udvikle og godkende disse særlige metoder til tarifering.

Opbakning fra samtlige partier

Samtlige partier stemte for lovforslaget, men Alternativets Theresa Scavenius kritiserede alligevel det manglende fokus på energifællesskabers mulighed for at få del i den grønne omstilling til 3. behandling af for lovforslaget:

“Vi vil blot nævne, at en del af den her aftale også var at tage hånd om energifællesskabernes mulighed for at deltage i den grønne omstilling, og vi er meget utilfredse med, at den del ikke er med i den her omgang. Det er selvfølgelig noget af det, der er rigtig vigtigt, for hvis vi skal have en folkelig forankring for den grønne omstilling, skal energifællesskaberne have bedre vilkår, og det er selvfølgelig noget af det, vi vil arbejde videre for, også inden for den her aftales ramme.” – Theresa Scavenius, Alternativet,

Energifællesskaber defineres som fællesskaber, der går sammen om at producere energi til fællesskabets eget forbrug – eksempelvis en andelsboligforening, der har solceller på sit tag og som kan producere energi til sin fælles strømforsyning.

Støtte til solcellescreening

Det er ikke alle andelsboligforeninger, der rammes af det kritiserede lov-delelement, og derfor er det ikke for alle, at solcelle-drømmen slukker. Og i Københavns Kommune er det muligt at søge om støtte til at screene foreningens bygning for at vurdere om den egner sig til solceller.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *