Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Sådan ansøger man om byfornyelse

Det varierer fra kommune til kommune, hvordan man prioriterer tildelingen af byfornyelse. Nogle kommuner har visioner eller strategier, som kan have indflydelse på hvordan støtten tildeles. Det er derfor altid en god idé, at man tjekker kommunens byfornyelsesstrategi for at se hvilke ejendomme, vedligeholdelsesarbejder og geografiske områder, der bliver prioriteret, når man ansøger. I nogle kommuner er det også muligt at få en uformel samtale om projektidéerne og mulighederne for at få tilskud.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Det varierer fra kommune til kommune, hvad en ansøgning om byfornyelse skal indeholde. Som udgangspunkt skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af projektet og et budget. Ofte er det også en god idé at vedlægge et referat fra en generalforsamling, hvor det fremgår, at projektet er blevet godkendt af generalforsamlingen. Har man allerede tilbud fra bydende håndværkere eller leverandører, så bør disse også vedlægges. Ligesom at tidsplanen for projektet kan være påkrævet i nogle kommuner. Kommunen kan også stille krav om en beregning af eventuelle boligafgiftstigninger.

Andelsboligforeningens mulighed for at få støtte afhænger ofte af, hvor ejendommen er beliggende og om de kriterier, der er besluttet for byfornyelse på i den pågældende kommune ellers er opfyldt.

3 Gode råd til ansøgere:

1. Læs retningslinjer og strategier grundigt igennem.
2. Kontakt kommunen, hvis der er tvivlsspørgsmål og hør nærmere.
3. Det er vigtigt, at man aldrig begynder at udføre arbejde før der ligger et støttetilsagn fra kommunen.

Ansøgningsfrister for byfornyelsestilskud 2015

København:
1.oktober 2015

Odense:
Mellem 1. april og 1. august 2015

Frederiksberg:
19. Marts 2015.
Nogle kommuner (blandt andet Aarhus og Aalborg) har valgt ikke at give byfornyelsestilskud.

Vil du vide mere om tilskud til byfornyelse??
Læs også:
Byfornyelsestilskud til renovering af foreningens ejendom
Se hele “Bekendtgørelsen af lov om byfornyelse og udvikling af byer”
Læs om forhøjet tilskud til byfornyelse Ministeriet for By og Bolig’s hjemmeside

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

3 cases: renovering med byfornyelse

[…] Sådan ansøger man om byfornyelsestilskud […]

Byfornyelsestilskud til renovering af foreningens ejendom

[…] Sådan ansøger man om byfornyelsestilskud […]

Viser 0 af 2 kommentarer