RD får top rating – Aaa

Realkredit Danmark er netop blevet opgraderet fra kreditvurderingen Aa1 til Aaa hos Moody’s og har således fået tildelt den højest mulige rating. Opgraderingen sidestiller RD’s obligationer med de guldrandede danske statsobligationer. “Forskellige ratings på det danske realkreditmarked vil højst sandsynligt på længere sigt resultere i kursforskelle imellem realkreditobligationerne” siger adm. direktør Sven Holm, Realkredit Danmark.

Realkredit Danmark har været på Moody’s observationsliste for en opgradering til Aaa siden slutningen af marts måned. Tildelingen af Aaa-ratingen er begrundet i fusionen mellem RealDanmark – Realkredit Danmarks moderselskab – og Danske Bank samt Moody’s generelle opgradering af det danske realkreditsystem tidligere på året.

Opgraderingen åbner for helt nye afsætningsmuligheder. Eksempelvis placerer europæiske centralbanker samt mange institutionelle investorer typisk kun i Aaa papirer. Specielt i situationer med stor fokus på kreditrisici kan ratingen have betydning i investorernes søgen efter sikre havne.

Det er vigtigt for realkreditinstitutterne, og derved boligejerne, at obligationsporteføljen kan afsættes til såvel indenlandske som udenlandske investorer for at sikre en bred investorbase – og dermed lave udlånsrenter. I det danske realkreditmarked er det derfor ikke uinteressant for boligejerne, hvordan obligationerne bag lånet er ratede. Det skyldes, at en stigende del af obligationerne afsættes til udenlandske investorer, som i højere grad end danske investorer fokuserer på obligationernes rating.

I dag er det især obligationerne i euro, der tiltrækker de udenlandske investorer. Omkring 65 procent af realkreditinstitutternes obligationer i euro er placeret i udlandet. Herudover har obligationerne bag FlexLån® været attraktive for udenlandske investorer, da de korte inkonverterbare obligationer har samme karakteristika som statsobligationer. “Med en Aaa rating vil det sandsynligvis også være mere interessant for flere udenlandske investorer at vælge RD’s konverterbare obligationer i kroner som alternativ til danske statsobligationer” adm. direktør Sven Holm, Realkredit Danmark.

Erfaringerne fra udlandet indikerer, at ratingen har betydning for låntagerne. I udlandet kan man typisk se en renteforskel på 0,1 pct.point mellem det næsthøjeste rating-niveau, Aa1, og den højeste, Aaa. En reduktion af renten på 0,1 pct.point betyder en reduktion i ydelsen på cirka 1.000 kr. årligt for et lån på 1 mio. kr.

Forskellene på institutternes rating har dog allerede kunnet ses på obligationskurserne. Efter udmeldingen om at RD var på Moody’s observationsliste for en opgradering til Aaa, har der kunnet observeres små kursforskelle mellem RD/DK og konkurrenternes serier – især på de lukkede fastforrentede obligationsserier.

Direktionen

Henvendelse kan ske til adm. direktør Sven Holm eller direktør Mogens Holm på telefon 7012 5300

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.