Pengetanke er tøvende

Kun hvis folk er villige til at give 9.500 kr. om måneden for en lejlighed på 90 kvm, kan det betale sig for pensionskasserne at vende tilbage til boligbyggeriet – også selv om skatten fjernes.

Ændrede skatteregler for pensionsopsparing skal ifølge Venstre sætte gang i det private byggeri af lejelejligheder. Men de ændringer, der er lagt op til, vil ikke hjælpe spor, lyder meldingen fra landets pensionskasser. Et af Venstres forslag på boligområdet er, »at bl.a. pensionskasser i et vist omfang skal kunne investere i udlejningsboliger uden at betale kapitalafkastskat.«

I dag beskattes den slags investeringer med 15 procent ligesom investeringer i aktier og obligationer. Men selv hvis de blev helt fritaget, ville det stadig ikke kunne svare sig at investere i boliger, er beskeden fra nogle af de store pengetanke.

PFA har beregnet, at fritagelse for pensionsafkastskat ikke er nok til at gøre det attraktivt igen at gå ind i privat boligbyggeri, siger informationschef Hans Jørgen Søes. Lempelsen er mindre end halvdelen af, hvad der skal til.

Heller ikke Tryg-Baltica er på vej med boliginvesteringer, selv om skatten skulle blive fjernet:

»Som beskatningen er i øjeblikket, giver det ikke anledning til boligbyggeri fra vores side. Selv hvis vi slipper for afkastbeskatning, vil afkastet være for lavt på boligbyggeri,« siger vicedirektør Palle Gyldenløve.

Danske Banks pensionskasse, Danica Pension, vil ikke udelukke, at man kan vende tilbage til boligmarkedet, hvis skatten fjernes. Men det vil stadig være meget dyrt, oplyser underdirektør Bo W. Jensen:

»Det ville være et skridt på vejen, og vi ville da positivt overveje at begynde med boligbyggeri. Men spørgsmålet er, om der vil være lejere til byggeriet.«

Danicas beregninger viser, at selv om beskatningen blev fjernet, ville en nybygget 90 kvm lejlighed koste ca. 9.500 kr. om måneden.

AP Pension vil overveje at vende tilbage til boligmarkedet, hvis skatten fjernes, men entusiasmen er begrænset: »Det ville da være fint med en lavere beskatning. Boligbyggeri kunne da være et investeringsalternativ, men vi står nu ikke på spring. Vores behov har været dækket af erhvervsbyggeri,« siger adm. direktør Holger Dock.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.