Partnering breder sig

Morgenavisen Jyllands-Posten har tirsdag en interessant artikel om, at kommunerne “kræver partnering”.

Dette begreb har der været megen snak om de seneste år i diskussionen om byggeriets fremtid. Det blev grundig omtalt i rapporterne fra Projekt Hus og det fik et selstændigt afsnit i regeringens task-force-redegørelse.

Mange hilste det med begejstring, andre småmumlede, at “det var jo gammelkendt”.

Spørgsmålet var, om det ville blive brugt – sådan som det er sket i andre lande, bl.a. i Storbritannien.

Og det bliver det. Jyllands-Posten beretter om, hvordan kommune efter kommune forlanger partnering-modeller anvendt, når de skal renovere eller bygge nyt.

“Det helt store ved partnering er, at vi sidder i en gruppe, der skal nå det bedste resultat. Normalt skal alle have så meget ud af det som muligt. Den måde spærrer for udvikling. Det store trick er, at man bliver i stand til at skabe et fælles mål”, siger en af repræsentanterne for de partnering-interesserede kommuner.

Parterne i dansk byggeri er altså godt på vej mod bedre samarbejde og bedre fælles resultater. Og netop det er afgørende for en sund udvikling.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.