Odense OK med boligsalg

I Odense er rådmand for miljø- og teknik Søren Møller (K) positiv over for regeringens forslag om at almene
boliger bliver solgt til lejerne.

“At det er en god ide at give folk tilbud om, at de kan erhverve deres egen bolig, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Ejendomsretten er nøje knyttet til oplevelsen af selvværd,” siger Søren Møller.

Odense har gode erfaringer at trække på, når det gælder salg af boliger. En række såkaldte
forpagterboliger, som blev bygget efter 2. Verdenskrig blev i 1980erne med succes solgt til lejerne.

Søren Møller er ikke særlig bekymret for, at det kan gå ud over kommunens forpligtigelse til at anvise boliger til socialt svagt stillede borgere, hvis lejerne får lov at
købe deres almene bolig.

“Det kan blive et problem, men ikke et stort problem. Vi bør kunne finde en løsning om anvisningsretten i
samarbejde med boligselskaberne,” siger Søren Møller.

Rådmanden siger dog, at man skal være opmærksom på, at boligselskaberne ikke kommer til at sidde tilbage med de ikke-attraktive boliger, som ingen vil købe.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.