Nordea advarer mod flexlån

Det kan godt være, at der er mange penge at spare ved at tage et boliglån med variabel rente i stedet for et traditionelt 30-årigt lån. Men det er kun en god idé, hvis man tror, at renteniveauet vil falde yderligere, mener Nordea.

»Det er altid op til den enkelte at vælge ud fra, hvad man tror om rentens udvikling. Men det har manglet lidt i billedet, at når der er et lavt renteniveau, er der større sandsynlighed for, at den vil stige i fremtiden. Alt andet lige skulle man i lavrentesituationer vælge at få en så lang fast rente som overhovedet muligt, mens man i højrentesituationer skulle vælge kort rente,« forklarer underdirektør Henning Bonde fra Nordeas privatkundeafdeling.

De fleste danske renteanalytikere er enige om, at de lange renter, altså renten på de gammeldags 20- og 30-årige obligationslån, stort set har nået bunden. De kan komme en anelse længere ned i takt med, at den europæiske og den amerikanske centralbank sænker den korte rente yderligere, men i løbet af næste år ventes de at stige ganske betragteligt, fremgår det af prognoser fra blandt andre Danske Bank og Nordea.

»Hvis man er ude efter et variabelt forrentet lån kan man overveje at optage et fastforrentet lån nu, og så lægge om til et rentetilpasningslån, hvis renten stiger. Stiger den ét procentpoint kan man skære ti procent af sin restgæld,« siger cheføkonom Jens Christian Nielsen fra BRFkredit, der råder folk til at tænke sig grundigt om, før de fravælger et traditionelt realkreditlån.

Henning Bonde peger også på, at man er bedre beskyttet mod fald i huspriserne med et gammeldags lån:

»Hvis vi får en stor rentestigning på et eller andet tidspunkt, vil det typisk gå ud over ejendomspriserne. Ens hus til to millioner falder måske til halvanden, for at tage et grelt eksempel. Hvis man har et rentetilpasningslån for 80 procent af ejendommens værdi skylder man stadig 1,6 millioner væk. Havde man derimod taget et fastforrentet lån var kursværdien af lånet faldet tilsvarende,« siger han.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.