Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Korsholm Byg A/S

SVM-regeringen: Lovforslag om andelsboligforeningernes værdi er på trapperne

En lang, lang venteperiode for landets andelsboligforeninger er snart et overstået kapitel. SVM-regeringen har nemlig meddelt, at de er klar med et lovforslag til, hvordan man fremadrettet kan prissætte andelsboligforeningernes værdi.

For to år siden blev de offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger til stor forbavselse for mange afskaffet helt.

En ny lov skulle træde ind som erstatning for de offentlige ejendomsvurderinger, men først sidste sommer kunne daværende boligminister Christian Rabjerg fremsætte et lovforslag (også kendt som L32), som kom i høring.

Men kort efter blev der udskrevet folketingsvalg og lovforslaget bortfaldt. Nu er meldingen, at lovforslaget forventes fremsat i løbet af februar og i hvert fald inden folketingsåret afsluttes i juni.

Løsningen er blevet trukket i langdrag

Andelsportal.dk har i løbet af det seneste årti fået utallige henvendelser fra frustrerede andelshavere og andelsboligforeninger, der savnede afklaring på værdiansættelsesmetoderne af andelsboliger. Helt tilbage i 2012 blev de offentlige ejendomsvurderinger suspenderet, fordi de var fejlbehæftede. I mange år forsøgte man at udvikle et nyt system til ejendomsvurderingerne og af flere omgange blev andelsboligforeningens ejendomsvurderinger udskudt. Først i februar 2021 blev de offentlige vurderinger af andelsboligforeningernes ejendomme skrinlagt helt.

Derfor blev der nedsat et ekspertudvalgt, som skulle komme med anbefalinger til en alternativ værdiansættelse. En rapport med deres anbefalinger var klar i december 2021.

Først i sommeren 2022 kunne daværende boligminister Christian Rabjerg fremsætte et lovforslag, som oprindeligt skulle være trådt i kraft 1. januar 2023. Det bortfald dog, da der blev udskrevet folketingsvalg. Nu er meldingen, at man igen er klar til at fremsætte lovforslaget, og det vækker glæde hos flere parter på andelsboligmarkedet:

”Det her er noget, som rigtig mange andelsboligforeninger har ventet meget længe på, så vi er glade for, at man fra politisk side får kigget på det snarest – selvom det naturligvis er ærgerligt, at det nu igen bliver skubbet,” udtaler ABF’s Landsformand, Hans Erik Lund, på deres hjemmeside.

Nyt lovforslag vil stadig forlænge vurderingen

Flere kilder skriver, at det lovforslag, der forventes fremsat, kommer til at være identisk med det lovforslag, som blev fremlagt i 2022. Derfor vil der som udgangspunkt være to væsentlige ændringer:

1) Valuarvurderingens gyldighedsperiode forlænges fra 18 måneder til 42 måneder

Helt centralt i lovforslaget er en forlængelse af valuarvurderingernes gyldighed. De skal forlænges fra at kunne gælde i 42 måneder fremfor 18 måneder. Årsagen hertil er, at foreninger, der vil overgå til en valuarvurdering, kan slippe for udgifter til en opdateret vurdering hvert år. Da dette særligt for de små foreninger kan være en stor udgift.

2) Den offentlige ejendomsvurdering fra 2012 kan reguleres ud fra nettoprisindeksering

De offentlige ejendomsvurderinger for andelsboliger, der typisk ikke er opdateret siden 2012, kan nettoprisindekseres én gang årligt, således at den seneste offentlige vurdering ikke udhules af inflationen.

Ifølge Berlingske er det i dag cirka 20 procent af landets andelsboligforeninger, der fortsat benytter sig af en offentlig vurdering.

Lovforslaget som bliver fremlagt under den nuværende SVM-regering forventes altså at være identisk med det, som blev fremlagt under den tidligere S-regering. Det vides dog ikke, om der med et nyt Folketing og en ny regering kan forekomme ændringer, når forslaget kommer i høring og skal behandles.

På Andelsportal.dk følger vi løbende udviklingen og opdaterer her på portalen, så snart, der er nyt.

OBS: Stadig muligt at få lavet valuarvurderinger

På Andelsportal.dk er vi blevet adspurgt om det stadig er muligt at få valuarvurderet andelsboligforeningens ejendom i den mellemliggende periode? Det er det naturligvis. Skal I bruge valuarvurdering inden den kommende generalforsamling kan I gratis indsende jeres forespørgsel til vores opgaveservice.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

5 kommentarer

AvatarOle Lund Petersen

Der har været nogle tanker om spekulationfri andelsboliger under de almene boliger som bla Line Barfod har beskrevet i Altinget. Er der ny omkring dette?

AvatarSvend-Aage Holmberg

Hej! Jeg savner i ovennævnte gennemgang af kommende lov en oplysning om hvordan de andelsforeninger, der har fastfrosset en valuarvurdering fra før 1. juli 2020 er stillet; men jeg går ud fra at en sådan fastfrysning stadig er gældende med følgende bemærkning:
Retten til at gøre brug af den fastfrosne valuarvurdering fortabes, når andelsboligforeningen skifter værdiansættelsesprincip. Andelsboligforeningen skal derfor være opmærksom på, at når der første gang skiftes værdiansættelsesprincip efter 1. juli 2020, så bortfalder muligheden for at falde tilbage på en fastfrosset valuarvurdering.
Imødeser gerne jeres bekræftelse eller kommentar til dette.
2023.02.15

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Svend-Aage,
Tak for din henvendelse.
Vi ved endnu ikke, om der kommer til at være justeringer i henhold til de fastfrosne valuarvurderinger. Så jeg vil, som du selv skriver, formode at reglerne er uændrede. Vi har tidligere lavet en længere gennemgang af reglerne for de fastfrosne valuarvurderinger, som du kan finde her: https://www.andelsportal.dk/guides/fastfrosne-valuarvurderinger/
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 5 kommentarer