K: Vurderinger skal beholdes

Danske boligejere skal også i fremtiden kunne få en uvildig vurdering af deres ejendomsværdi. Jeg er enig med regeringen i, at vi kan beskære antallet af vurderingsmænd kraftigt, men jeg tror ikke, at det er en god ide helt at afskaffe den uvildige vurdering, siger den skattepolitiske ordfører for Det Konservative Folkeparti, Charlotte Dyremose.

Regeringen planlægger at nedlægge alle landets vurderingsråd, da skattestoppet har gjort behovet for vurderinger markant mindre. Men Charlotte Dyremose påpeger, at den uvildige vurdering ikke altid er til ugunst for boligejerne.

– Vi skal også i fremtiden have sikkerhed for, at boligejerne kan få vurderet deres ejendomme af uvildige instanser. Hvis vurderingsarbejdet helt og holdent bliver overladt til Told & Skat, er alle boligejere prisgivet den offentlige administration. Det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt, siger Charlotte Dyremose.

Derfor foreslår hun, at regeringen snarest undersøger muligheden for enten at bibeholde i det mindste vurderingsformændene eller sammenlægge vurderingskredsene eventuelt på regionsniveau.

– Med skattestoppet har boligejerne fået sikkerhed for, at deres ejendomsværdiskat ikke stiger, men vi skal også sikre dem, at den kan falde via en lavere vurdering. Det skal ikke udelukkende være Told & Skat, der skal stå for det. Det skal være en uvildig instans – det skylder vi borgernes retssikkerhed, siger Charlotte Dyremose.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.