Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Tip: indhent tilbud og få styr på udgifterne inden generalforsamlingen

Det er ved at være højsæson for generalforsamlinger i landets andelsboligforeninger. Og det kan mærkes hos Andelsportal.dk, hvor vi får flere henvendelser fra andelshavere eller bestyrelsesmedlemmer, der skal bruge tilbud på et projekt inden generalforsamlingen. Læs hvilke henvendelser vi får og læs om de typiske fejl et forslag til generalforsamlingen har.

Skal I vedtage om 2023 er året, hvor I endelig går videre med altanprojektet, eller er I blevet trætte af at kaste nøgler pakket ind i tykke sokker ud ad vinduet, fordi dørtelefonanlægget endnu engang er brudt ned?

Når generalforsamlingen står for døren, er der mange foreninger, der skal til at drøfte deres prioriteter og muligheder i foreningen. Derfor bliver der indhentet tilbud i stor stil på alt fra valuarvurderinger til renovering af trappeopgangen. Det er nemlig svært at få godkendt et forslag til en renoveringsopgave lille som stor, hvis man ikke har både en pris på, hvad arbejdet vil koste og samtidig også har et forslag til, hvordan projektet skal finansieres:

Nedenfor ser du et udpluk af de henvendelser, som vi får flest af på Andelsportal.dk op til generalforsamlingerne:

Valuarvurdering

Tal-1 Valuarvurderinger

Selvom der i mange år har været usikkerhed om, hvilke metoder en andelsboligforening kan benytte til at værdisætte deres forenings ejendom, så er der stadig mange foreninger, der vælger at indhente tilbud på en valuarvurdering inden generalforsamlingen. Der er flere årsager til, at der er andelsboligforeninger, som indhenter en valuarvurdering i disse tider.

En af dem er, at omtrent 20 procent af landets 10.000 andelsboligforeninger stadig benytter en offentlig ejendomsvurdering, og dermed ikke har fået en opdateret værdi af deres forenings ejendom i mere end ti år – der er derfor andelshavere i disse foreninger, der er trætte af at vente på afklaring og får valuarvurderet deres ejendom i mellemtiden for at få en tidssvarende ejendomsvurdering.

Samtidig er der mange andelsboligforeninger, der ønsker at få en ny valuarvurdering, fordi de har lavet renoveringer af deres ejendom, der kan afspejle sig i valuarvurderingen.

Og så er der også andelsboligforeninger, der vælger at få opdateret deres valuarvurdering løbende, således at ejendomsværdien tilpasses den generelle udvikling på markedet og de derved undgår for store udsving i andelskronens årlige udvikling.


Dørtelefoni

Tal-2 Dørtelefoni

Mange andelsboligforeninger har til huse i etageejendomme, hvor besøgende, bude med måltidskasser eller pakker og reklamebude benytter sig af dørtelefonanlæggene. Der er mange dørtelefonanlæg, der synger på sidste vers til stor gene for andelshaverne. Samtidig er der sket rigtig meget med udviklingen af dørtelefonanlæg igennem de seneste år. I dag kan dørtelefonanlæg eksempelvis kobles op til mobiltelefoner og et bud kan lukkes ind, selvom man ikke er til stede i ejendommen. Det er blandet andet derfor, at der er mange, der gerne vil have et tilbud på ny dørtelefoni med til den kommende generalforsamling.


Brolægning

Tal-3 Renovering af udearealer

Forårssolen titter frem og det ansporer mange til at se nærmere på vedligeholdelsen af deres fælles udearealer. Både renovering af gårde og renovering af fællesarealerne hos andelsboligforeninger i etplanshuse er udbredt. Alt fra nye affaldsløsninger til udrulning af fjernvarme eller en ny petanquebane ansporer boligforeningerne til at indhente tilbud fra både anlægsgartnere og brolæggere.


altan

Tal-4 Opsætning af altaner

Flertallet af landets andelsboligforeninger holder til i etageejendomme, hvor en altan står højt på ønskelisten hos mange beboere. I forbindelse med generalforsamlinger får vi på Andelsportal.dk derfor ofte flere henvendelser vedrørende opsætning af altaner. For at det er muligt at få opsat altaner, skal et flertal på generalforsamlingen vedtage beslutningen. Derfor kan der ikke indhentes et bindende tilbud på altanerne før der er lavet en masse forarbejde – men det kan alligevel være en god idé at lave research og alliere sig med et altanfirma inden man foreslår at få opsat altaner på generalforsamlingen. Kan man fortælle lidt om mulighederne, prislejet, fordelene og ulemperne og måske vise simple skitser af, hvad der kan lade sig gøre, er det lettere for de fremmødte på generalforsamlingen at tage stilling til, om de ønsker at en tovholder arbejder videre med projektet.

Der er også foreninger, hvor det er vedtaget, at der skal opsættes altaner, men firma og priser er endnu ikke indhentet, som benytter sig af Andelsportal.dks netværk for at få dialog med altanfirmaer:


Maler

Tal-5 Maler til andelsboligforeningen

Inden generalforsamlingerne er der ofte efterspørgsel på malerfirmaer, der ønsker at give tilbud på vedligeholdelsesopgaver i andelsboligforeningen. Mange har trappeopgange, der trænger til en kærlig hånd, og maling af foreningens trappeopgange er en klassisk opgave, som foreninger ønsker priser på inden en generalforsamling. Der er også efterspørgsel på malerfirmaerne af andre årsager – nogle foreninger har eksempelvis træværk udendørs eller vinduer, der trænger til maling. Og så er der de foreninger, der ønsker en fast aftale med et kompetent malerfirma, som kan istandsætte de erhvervslokaler, som de har i foreningen.

3 typiske fejl som spænder ben for, at dit forslag ikke bliver vedtaget:

  1. Du møder ikke op: Flere andelshavere glemmer, at de skal være til stede, hvis deres forslag skal tages op til afstemning. Det skyldes, at forslagsstiller, der ikke møder op på en generalforsamling, ikke har krav på at få sit forslag behandlet, medmindre dirigenten kan konstatere, at et tilstedeværende medlem kan tage forslaget op.
  2. Du glemmer finansieringen: Sørg for at gøre det klart over for resten af generalforsamlingen, hvordan projektet skal finansieres. Har I en vedligeholdelsespost, som pengene kan tages fra? Skal I optage et nyt lån? Kræver projektet, at boligafgiften hæves.
  3. Du mangler at indhente tilbud på opgaven: Det kan være svært at sige ja til et projekt, hvis der ikke er sat et beløb på. Sørg derfor at have en pris eller et overslag over, hvad det vil koste. På Andelsportal.dk kan du altid indhente tilbud på en given opgave. Vi kan hjælpe med op til tre tilbud på opgaven – og det er også muligt blot at få kontakt til en enkelt tilbudsgiver, hvis du blot skal bruge et overslag over, hvad projektet vil koste.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *