Godt år for boligejere

En økonomisk afmatning i Danmark behøver ikke ryste boligmarkedet, mener Realkredit Danmark

De danske boligejere er blevet noget nær forgyldt i år 2001. Renten er raslet ned, og det har givet en lavere husleje samtidig med, at boligejernes formue er steget i form af en højere friværdi.
Det er Realkredit Danmark, RD, der kommer med vurderingen.
– Alt i alt har det været et rigtigt godt år for de danske boligejere, siger cheføkonom Karsten Beltoft.

Voldsom stigning

RD fremhæver, at boligejernes samlede friværdi ved slutningen af tredje kvartal var på 770 mia. kr. Det er en voldsom stigning i forhold til samme periode året før, og den større friværdi svarer til, at boligejerne tilsammen har øget deres formue med over fem mia. kr. pr. måned i de første kvartaler af 2001.
RD påpeger, at det primært skyldes to forhold.

Ejendomspriserne stiger stadig.

l Stadig flere boligejere har finansieret deres huskøb med et rentetilpasningslån, hvor renten er lavere end på de fastforrentede lån. Det betyder, at afdragene på rentetilpasningslånene er større, og restgælden falder hurtigere.

– På landsplan forventer vi, at ejendomspriserne vil holde sig stabilt i 2002. Derfor vil man formentlig også se, at friværdimassen i de danske boligere vil stabilisere sig på det nuværende niveau, lyder det fra RD. Selskabet har samtidig beregnet, at rentefaldene det seneste år har givet et væld af konverteringer, og det har betydet, at boligejerne samlede ydelse efter skat er faldet med en mia. kr.

Det store ryk

Det helt store ryk på det punkt kom i oktober, da det blev muligt for folk med et syv pct. fastforrentet lån at skifte om til et fem pct. lån eller et flexlån.
Hertil kommer, at den lavere rente også betyder en mindre ydelse til næste år for de boligere, som her i december har fået refinansieret deres boliglån.
Samlet set er RD således fortsat meget tryg ved udviklingen på det danske boligmarked.
En økonomisk afmatning med en efterfølgende højere ledighed har tidligere været en giftig cocktail for boligmarkedet med mange tvangsauktioner som resultat.
Men trods udsigten til en afkøling af den danske økonomi, tror RD ikke på, at det kommer til at gå skævt denne gang.
Så længe arbejdsløsheden ikke stiger dramatisk er der nogen lunde ro og ikke de store faresignaler, mener RD.
– Faktisk er gælden kun steget halvt så meget som ejendomspriserne. Mange familier er økonomisk bedre stillet nu end tidligere, siger Karsten Beltoft.

Han påpeger, at antallet af tvangsauktioner er faldet fra godt 1.000 om måneden i 1989 til omkring 120 ved udgangen af 2001.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.