Fogh lover ikke skattestop

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kan i modsætning til sin finansminister Thor Pedersen (V) ikke love, at ingen danskere samlet set vil komme til at betale mere i skat i 2002 end i 2001.

– Jeg tør ikke lægge hovedet på blokken og sige, at der ikke er nogen, som i 2002 kommer af med mere i skat end i 2001. Men det er ikke en konsekvens af beslutninger som VK-regeringen har sat i værk. Skattestoppet er trådt i kraft, og det betyder, at efter der er kommet en ny regering, så bliver der ikke truffet beslutninger om indførelse af nye skatter og afgifter eller forhøjelser af gamle, siger Anders Fogh.

Anders Fogh understreger, at beslutninger som allerede er truffet under den tidligere regering – f.eks omkring ejendomsværdiskatten – det kan regeringen ikke tage ansvar for.

– At vi tidligere har brugt 2001 som udgangspunkt skyldes, at på det tidspunkt kunne det lade sig gøre. Men da valget kom i slutningen af november, så var det umuligt at nå.

Også den kommunale grundskyld vil være omfattet af skattestoppet.

– Når finansministeren skal forhandle økonomiaftaler med kommuner og amter til maj, så vil det være de samlede kommunale skatter der indgår i aftalen. Slut med stigninger i skatter og afgifter, og det gælder også grundskyld, siger han

Anders Fogh Rasmusen mener, at det vil være en meget kompliceret øvelse, hvis alle skatter og afgifter skulle have været frosset fast på 2001-niveau, selv om det teknisk godt kunne lade sig gøre.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.