Flere sparer på vandet

De stigende forbrugsafgifter har sammen med
vandsparekampagner haft en positiv effekt på vores
forbrug af vand. Gennem de seneste ti år er det
samlede forbrug herhjemme faldet med 24 procent,
hvoraf det især er de private husstande og institutioner
som skoler, hospitaler og hoteller, der har gjort en
forskel.

Det viser Danske Vandværkers Forenings
vandforsyningsstatistik for 2000.
I 1991 brugte hver dansker i gennemsnit 164 liter vand
i døgnet mod kun 131 liter i 2000. Det svarer til en
nedgang på 20 procent. Forbruget på skoler, hospitaler,
kaserner og hoteller er i samme periode faldet med
hele 31 procent, mens erhvervslivet s forbrug har været
nogenlunde konstant op gennem halvfemserne.

Danske Vandværkers Forening mener dog ikke, at hele
forbrugsnedgangen kan tilskrives danskernes bedre
holdning til forbrug af vand. For i samme periode er
det – takket være omfattende renovering – lykkes at
nedbringe vandudsivningen fra vandledningerne til
omkring det halve.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.