Der skal gang i byggeriet

Den ny regering har varslet en række reformer, som tilsammen vil medføre en tiltrængt fornyelse for byggeerhvervet. Det siger BYGs formand, Jørn Buch Andersen, i en kommentar til regeringsskiftet og peger på tre væsentlige elementer i regeringsgrundlaget.

For det første ser det ud til, at den ny regering vil sætte skub i det fastlåste boligbyggeri. Udover ekstramidler til ungdomsboliger og almene boliger vil beboeradgang
til at overtage almene boliger motivere en række kommuner til at opføre nyt alment byggeri.

Derudover forventer BYG også, at regeringen vil mindske spændet
i den offentlige subsidiering til henholdsvis alment og privat udlejnings byggeri for at fremme private investeringer i udlejnings byggeri.

For det andet er BYG tilfreds med, at regeringen vil lette de økonomiske vilkår for byggeriets virksomheder. Det gælder blandt andet lempelsen af skatten på generationsskifte, mere tidssvarende afskrivningsregler og forbedrede muligheder for at
spare op til etableringsformål. De bebudede tiltag kommer ifølge Jørn Buch Andersen på et særdeles
velvalgt tidspunkt, eftersom der kan forudses betydelige generations-skifteproblemer i byggeriets virksomheder i de kommende år.

For det tredje er der lagt op til en mærkbar reduktion af de administrativt belastende opgaver for virksomhederne. Det gælder først og fremmest løftet om at sikre et godt arbejdsmiljø på en mindre
bureaukratisk og en mere hensigts-mæssig måde end der er lagt op til i den nyligt gennemførte arbejdsmiljø-reform. Desuden er BYG tilfreds med, at der vil ske en forenkling af indberetningskravene til offentlige myndigheder.

Selvom BYG ser frem til den kommende tids reformer, er BYGs formand overrasket over beslutningen om at nedlægge By- og Boligministeriet.

– Både byggesektoren – som er det tredje største private erhverv – og boligmarkedet har brug for en
sammenhængende og dynamisk politik. BYG forventer derfor, at regeringen indleder en dialog med erhvervet om, hvorledes der kan skabes bedre rammevilkår for
byggeriet, siger Jørn Buch Andersen.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.