Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Dansk Ejendomsmæglerforening: Højere grundskyld kan betyde lavere valuarvurdering

Grundværdierne af landets andelsboliger har været kritiseret af flere parter. Vurderingsstyrelsen mener ikke at kritikken er berettiget. Nu har Dansk Ejendomsmæglerforening påpeget, at de højere grundværdier kan betyde lavere valuarvurderinger og ABF bakker op.

Vurderingsstyrelsens nye grundværdier for andelsboligforeninger udkom i december. De fik en del omtale og blev af flere parter, herunder ABF, kritiseret for at ramme skævt.

Også DR har kritiseret Vurderingsstyrelsen for grundvurderingerne af andelsboligforeningerne. De skriver blandt andet, at vurderingerne samlet set stiger fra 38,5 milliarder kroner til 390 milliarder.

Fokus bør være på den skattemæssige konsekvens

De har også forholdt Vurderingsstyrelsen for kritikken og Vurderingsstyrelsen er langt fra enige i kritikken.

Vurderingsstyrelsen påpeger blandt andet, at skattevæsnet tager udgangspunkt i det, der af styrelsen bliver kaldt “bedst økonomisk anvendelse” af grunden og derfor kan grundværdierne være meget høje, da grunden reelt kunne være brugt til noget andet. Underdirektøren påpeger, at det er vigtigt, at man ikke kun fokuserer på grundværdien, men i stedet på den skattemæssige konsekvens:

”Derfor er min opfordring at se på den skattemæssige konsekvens i højere grad, end at grundvurderingen er steget meget, fordi det er den. Det er jo det, der så til gengæld betyder, at skatten ikke nødvendigvis skal stige lige så meget,” udtaler underdirektør Claus F. Houmann fra Vurderingsstyrelsen til DR.

Stigende skatter af andelsboligforeninger indfases gradvist

  • Erhvervsejendomme, herunder andelsboliger, betaler kun grundskyld og ikke ejendomsværdiskat, som private boligejere gør.
  • Politikerne har besluttet at gradvist indføre en stigning i boligskatterne på erhvervsejendomme, som også omfatter andelsboliger. Fra 2025 og frem kan disse skatter maksimalt stige med 4,75 procent årligt af den fuldt indfasede beskatning.
  • Ikke desto mindre, selvom skatten stiger gradvist, kan en andelsbolig ende med at betale forkert skat, hvis den vurderes forkert.
  • Andelshavere betaler grundskyld via deres månedlige boligafgift til foreningen.

Stigninger i grundskylden kan medføre fald i andelskronen

Men nu har Dansk Ejendomsmæglerforening meldt sig ind i debatten om andelsboligforeningernes grundskyld. I en pressemeddelelse udsendt af Ritzau Fokus udtaler Thomas le Dous, der er chef for public affairs i Dansk Ejendomsmæglerforening, at de højere grundværdier vil resultere i højere boligskatter og dermed, at:

”Normalt fører højere skatter til en lavere værdiansættelse af en ejendom, og det må vi også forvente vil være tilfældet for andelsboligforeningerne.”

Med andre ord påpeger han, at valuarvurderingen og dermed også andelskronen, kan blive lavere, når grundværdien stiger.

Han bliver bakket op af juridisk chef hos ABF, Anne Kristensen, der også vurderer, at det kan få betydning, at boligafgiften står til at stige, når andelsboligen skal sælges:

”Driftsomkostningerne og boligafgiften indgår nemlig i valuarens vurdering af andelsværdien”, siger hun.

Prisfastsættelse af en andelsbolig

Det maksimale beløb, som du må sælge din andelsbolig for – også kaldet maksimalprisen – afhænger af flere faktorer. Herunder prisen på andelsboligforeningens ejendom.

Andelsboligforeninger kan prissætte deres ejendom ud fra tre forskellige metoder: Anskaffelsespris, offentlig vurdering eller valuarvurdering.

Anskaffelsesprisen er den mindst udbredte og benyttes af omkring 14 procent af andelsboligforeningerne. Anskaffelsesprisen udgør den pris, som foreningen betalte ved stiftelsen tillagt forbedringer på ejendommen.

Andelsboligforeninger, der benytter en offentlig ejendomsvurdering, benytter en vurdering fra 2012, da der ikke er kommet nye offentlige vurderinger til foreningerne siden.

Valuarvurderingerne bliver brugt af knap 7 ud af 10 andelsboligforeninger i dag. En valuarvurdering tager udgangspunkt i, hvad en ejendom skal koste, hvis den sælges som en udlejningsejendom på et bestemt tidspunkt.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Jeg synes ikke jeg ser påtalt nogen steder at det nye boligskattesystem fører til en højere værdisætning af grundværdien og lavere af ejendomsværdien og dermed forfordeler andelsejere fordi vores boligskat vil stige mens andre ejerformer udlignes af de lavere satser. Det er vanskeligt at vurdere de sandsynlige økonomiske konsekvenser men jeg savner at det tages til debat.

Viser 0 af 2 kommentarer